Nuförtiden tenderar termer i form av metaverse och/eller krypto att bli alltmer utbredda. År 2021 kommer den globala marknaden för metaverse att värderas till $63 miljarder USD. Dock är det sannolikt att värdet växer i takt med att fler aktörer upptäcker möjligheter som krypto erbjuder.

Projekt som fokuserar på metaversen eller NFT erbjuder stora möjligheter, något som investerare är väl medvetna om. Det hela manifesteras som en outforskad bransch som sakta men säkert expanderar i takt med tiden.

För att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi att diskutera ingående hur man faktiskt går tillväga för att börja investera i den omtalade Meta Masters Guild-projektet och deras inhemska MEMAG-token.

Vi ämnar b.la beskåda närmare vad token i fråga kan komma att tillföra sina investerare i framtiden och varför vi anser att den lämpar sig som en adekvat tillgång som man bör fokusera på att investera i.

Förutom ovanstående ämnar vi även fokuserar på att redogöra för den framtida tillväxtpotentialen, samtidigt som vi belyser hur vi tror att kursen för MEMAG-token kan komma att utveckla sig i framtiden.

MEMAG Presale-faser

 • Tak: 350,000,000,000 token
 • Värde: 4,970,000 dollar
 • Startdatum: 11/01/2022
 • Slutdatum: TBC
 • Blockkedja: Ethereum
 • Typ av token: ERC-20
 • Benämning: $MEMAG
Etapp Kurs Token Värde
Steg 1 $0.00700 70,000,000 $490,000
Steg 2 $0.01000 63,000,000 $630,000
Steg 3 $0.01300 56,000,000 $728,000
Steg 4 $0.01600 49,000,000 $784,000
Etapp 5 $0.01900 42,000,000 $798,000
Steg 6 $0.02100 35,000,000 $735,000
Etapp 7 $0.02300 35,000,000 $805,000
350,000,000 $4,970,000

Nyckelpunkter i Meta Masters Guild-projektet

Härnäst sammanfattar vi nyckelpunkterna vilka vi anser man bör ha kännedom för att kunna bedöma MEMAG-projektet adekvat. Vi är av den uppfattningen att följande nyckelpunkter kommer att förse dig med en adekvat överblick när det kommer till projektet grundkonceptet:

 • Meta Masters Guild klassas som ett P2E-spel, något som i sin tur innebär att spelare kommer erhålla adekvata belöningar i samband med att de gör valet att delta i spelet aktivt.
 • Den ursprungliga symbolen gällande Meta Masters Guild (MMG)-projektet definieras officiellt i form av $MEMAG.
 • Det maximala utbudet av token projiceras i form av totalt 1 miljard $MEMAG-tokens.
 • Kursen per token befinner sig i presale-fasen i form av 0,085 USD. Kursen bedöms stiga adekvat under de kommande etapperna av förköpsfasen.
 • Det smarta kontraktet har verifierats av SolidProof, samtidigt som teamet bakom projektet varit föremål för en KYC via den välrenommerade Coinsniper.
 • $MEMAG-token följer ERC-20-standarder, något som innebär att token i fråga bygger uteslutande på Ethereum-nätverket (ETH).
 • P2E-projektet kommer att publiceras inom metaverse, något som kommer att spelupplevelsen till helt oanade höjder.
 • MMG har mål om att bli ledande inom mobilspel och Web 3.0-marknaden. Man ämnar uppnå föregående genom att skapa kreativa och roliga spel vilka inkluderar NFT:er , staking och metaverse.

Hur köper man MEMAG-token?

I denna koncisa och övergripande steg-för-steg guide ämnar projicera hur man går tillväga för att investera MEMAG-token. Token i fråga ämnar nyttjas b.la till valuta i samband med de spel vilka projiceras inom sfären.

Förutom att nyttja token i form av en valuta, erbjuds man även möjligheten till att nyttja det i form av en P2E-token (Play-to-Earn). Låt oss nu ta en närmare titt på hur man går tillväga för att förvärva MEMAG-token via den pågående presale-fasen.

Steg 1: Konfigurera din plånbok

För att köpa MEMAG-tokens under den pågående presale-fasenbehöver man först och främst äga en kryptoplånbok. Vi rekommenderar vanligtvis två typer av plånböcker vilka härleds till MetaMask och Trust Wallet.

Båda är likvärdiga i utformandet och funktion, men riktar sig till olika plattformar. När det kommer till MetaMask rekommendera vi alla de användare vilka önskar delta i förköpsfasen via en stationär enhet att i första hand fokusera på att nyttja denna lösning.

Å andra sidan, använder man sig istället av en portabel enhet, samtidigt som man önskar ta del av presale-fasen rekommenderar vi att man i första hand fokuserar på att använda sig av Wallet Connect.

Det ska även tilläggas att både Meta Mask och Wallet Connect kan nyttjas via varje given enhet, dock kan funktionerna vara begränsade, vilket är just därför som vi rekommenderar att man använder sig av MetaMask för stationära enheter, respektive Trust Wallet för portabla enheter.

Steg 2: Anslut kryptoplånboken till Presale-fasen

Om man redan har en kryptoplånbok i sin ägo gör man sig bäst i att hoppa över detta steg och förflytta sig vidare till nästa steg. Härnäst antar vi att man laddat ned den kryptoplånbok som man önskar använda sig av.

Härnäst behöver man förflytta sig till den officiella webbplatsen för projektet, där man sedan identifiera knappen “Connect Wallet”. Man kommer sedan att exponeras för nedanstående fönster (se skärmdump) där man behöver välja antingen MetaMask eller Wallet Connect.

Steg 3: Köp ETH eller USDT

Du kan köpa $MEMAG-tokens med antingen ETH- eller USDT-token. Om du för närvarande saknar dessa i ditt ägo behöver du först förvärva dessa via en kryptobörs och överföra det hela till den valda plånboken.

Du kan även välja att köpa ETH- och/eller USDT-token via exempelvis MetaMask-plånboken, något som möjliggörs av de samarbetspartners som man erbjuder via tjänsten i form av Transak och Wyre.

Väljer man dock att förvärva ETH och/eller USDT-token via en extern kryptobörs rekommenderar vi att man fokuserar på att använda sig av antingen eToro eller Binance, vilka anses vara några av de främsta på marknaden.

När du väl har överfört Ether eller Tether till din valda kryptoplånbok behöver du sedan förflytta dig till presale-fasen, där du sedan klicka/trycka på “Deposit” eller “Transfer”, varav du anger den unika plånboksadressen. Vänligen dubbelkontrollera det hela en gång extra för att vara säker på att du angett detaljerna rätt.

Steg 4: Köp $MEMAG-tokens

I detta steg är det äntligen dags att köpa $MEMAG-tokens via ETH eller USDT. För att initiera processen behöver man klicka på “Connect Wallet”, knappa in antalet token man önskar köpa, samt konvertera ETH till MEMAG.

När du har anslutit den valda kryptoplånboken kommer du att omdirigeras till nästa steg där du förväntas slutföra det sista steget. Avgiften som debiteras i samband med köpet av MEMAG-tokens kommer att bestå av själva transaktions- och gasavgiften (transaktionsavgift).

Steg 5: Bekräfta köpet och vänta på den avgörande perioden

När du har slutfört ditt köp kommer din transaktion att registreras. Nu återstår bara att vänta på att presale-fasen avslutas, samt att de token man förvärvat blir tillgängliga. Baserat på tidigare på andra förköpsfaser tenderar det hela att äga rum i samband med att kryptot i fråga listas via en eller flera kryptobörser.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Vad är Meta Masters Guild Project?

Meta Masters Guild (MMG) är världens första mobila Web 3.0-spel. MMG-teamets uppdrag är att skapa blockchain-integrerade mobilspel av hög kvalitet vilka ämnar bilda ett decentraliserat ekosystem.

Dessa kommer att erbjuda medlemmar möjligheten till att kontinuerligt tjäna in belöningar i utbyte mot deras bidrag till ekosystemet. Speciellt eftersom MMG-spel kommer att fungera på P2E-basis, där spelarna kommer kunna tjäna in adekvata belöningar under tiden som de spelar.

Nedan kan ni se en youtubevideo där deras ambassadör, Patrick Hegarty går igenom projektet.

Alla spel i MMG-ekosystemet kommer att använda sig av en enda valuta. Denna valuta projicerar den ursprungliga token $MEMAG (Meta Masters Guild token). Alla MMG-titlar kommer att erbjuda belöningar inom spelet, något som inom sammanhanget benämns för som “Gems”. Dessa “Gems” kommer i sin tur att kunna konverteras till $MEMAG-tokens.

Spelare kommer att således erbjudas valet till att ta ut token, alternativt återinvestera det hela i ekosystemet via flera olika sätt. Systemet är utformat för att uppmuntra spelare att investera tid och pengar, något som man ämnar säkerställa att vederbörande belönas med adekvata kompensationer för sina investeringar.

Modellen som MMG anammar definieras i form av P2E – Play to Earn. Vi har redan belyst konceptet om att projektet har som mål att belöna spelarena varje gång som de väljer att delta i en av de spel som erbjuds.

MEGAG-token

Det inhemska MEMAG-token följer ERC-20-standarden, något som innebär att den bygger på den blockkedja som ETH bygger på. Denna token utgör navet i MMG-ekosystemet, där $MEMAG b.la kan nyttjas till att finansiera köp via appen, handla via Meta Masters Store (MMG-butik) m.fl.

Som spelare och investerare har man möjligheten till att förvärva $MEMAG-token direkt via den officiella webbplatsen för projektet i fråga. Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att det kommer vara möjligheten att erhålla $MEMAG-token via airdrops, giveaway och en rad andra tävlingar vilka ämnar anordnas av teamet bakom MMG-projektet.

Ekosystemet hos MMG är utformat för att belöna alla de vilka bedöms tillföra mervärde till projektet. Med andra ord kommer man att proaktiva spelare belönas för deras tid och insatser.

Varför ska man köpa MEMAG-token?

Låt oss nu studera några fler anledningar till varför man bör överväga att investera i kryptovalutan MEMAG. Utöver de redan nämnda anledningarna vilka vi belyst tidigare i guide, omfattas projektet andra viktiga element vilka man behöver ha kännedom om innan man väljer att investera i det hela.

Belöningar för högpresterande spelare

Meta Masters Guild-projektet kommer att förse toppspelare med den högsta nivån av resurser. Man ämnar främja en spännande och konkurrenskraftig spelupplevelse, något som ämnar bidra till att titlarna blir mer engagerade, varav man belönas toppspelarna adekvat.

Stöd för lag inom eSport

Projektet kommer även att stödja team vilka projiceras inom eSport, inklusive alla innehållsskapare vilka bidrar till en mer aktiv och engagerade gemenskapskrets.

För att realisera det hela kommer man att ingå långsiktiga avtal med innehållsskapare, där man ämnar förse de med tillgång till det bästa spelinnehållet som ett led i att marknadsföra sina spel till en bred skara.

Tävlingar, Utlottningar och Samhällsevenemang

Aktiva bidragsgivare i projektgemenskapen kommer att erbjudas återkommande möjligheter till att kamma hem $MEMAG-tokens. Dessutom kommer användare att ha en chans att segra i de NFT-spel som ämnar äga rum via plattformen – och mycket mer.

Teamet bakom projektet brinner för den gemenskapskrets som projicerats inom sfären, något som b.la härleds till den konsekventa närvaro via de sociala kanaler som projektet ämnar marknadsföra sig via.

De viktigaste evenemangen som planeras av projektet inkluderar: kryptobaserade airdrops, giveaways, en rad typer av evenemang, tävlingar m.fl. Man bör således ej följa detta projekt via social nätverket där de styrande ämnar aktivt tillkännage kommande tävlingar på löpande band!

Tre stora NFT-titlar på gång

Meta Masters Guild Spelutbud

Projektet Meta Masters Guild har officiellt uttalat sig om planer på att lansera tre stora titlar vilka ämnar kunna nyttjas via de portabla enheterna. Man har en särskild fokus på kvalitet och den blockkedja som förväntas integreras i deras mobilspel.

Härnäst kommer vi att övergripande belysa de tre NFT-spel som MMG kommer att introducera senare under 2023 för att bredda din förståelse för vad du kan förvänta dig från det hela!

Meta Kart Racers

Meta Kart Racers förväntas bli projektets första titel. Teamet arbetar aktivt med Web 3.0-spelutvecklaren Gamearound för att realiseras spelet, där utvecklingen för närvarande befinner sig i den tidiga utvecklingsfasen.

När det kommer till konceptet för Meta Kart Racers definieras det hela som ett PvP-racingspel, specifikt utformat för portabla enheter. Med andra ord kommer man behöva äga en smarttelefon, platta eller dylikt för att kunna avnjuta det hela i samband med att spelet publiceras.

Spelet går ut på att spelarna tävlar mot varandra genom att delta i Meta Kart Championship. Via spelet måste spelarna hinna fly från sina fiender, samtidigt som de kan tjäna in tokens genom att samla in belöningar (Gems) vilka tilldelas baserat på deras prestanda på banan.

De Play-To-Earn funktioner som Meta Karts bygger på kretsar kring den skicklighet som man kan uppvisa via tävlingar, insamling av resurser, inklusive en spelardriven uppgraderingscykel som tillåter spelare att tjäna in genuina belöningar.

Meta Masters World

Meta Masters World ämnar manifesteras som en metaverse för alla de spelare och intressenter vilka ingår i projektet. Det hela är en så kallad utforskningsspel som utspelar sig i en gigantiskt virtuell värld. Meta Masters World kommer att projiceras av en öppen värld med mindre struktur. Spelare kommer att vara helt självständiga inom Meta Masters-sfären där vederbörande kan välja att utforska, samla resurser, delta i tävlingar och mycket mer.

Användarna erbjuds oändliga alternativ att ta del av, i kombination med en gigantiskt mängd innehåll. Varje objekt i spelet kommer att klassificeras som en NFT. MMG kommer också att introducera en livlig marknadsplats inom metaverse där spelare fritt kan välja att utbyta sina artefakter från spelet med andra. Vänligen notera att Meta Masters World befinner sig för närvarande i koncept- och analysfasen.

Raid NFT

Raid NFT är ett fantasibaserat fightingspel där spelaren i fråga måste välja mellan flera olika fighterklasser, där de sedan utmanas av andra spelare i en av de otaliga fientliga miljöer som det hela äger rum inom.

Spelare kan komma att tjäna in så kallad “Gems” och NFT:er via spelet genom att slutföra uppdrag vilka man får i uppdrag. Spelet har även ett PVP-läge där spelarna tävlar mot varandra om token och andra adekvata belöningar. Oavsett om du vill spela solo eller testa dina färdigheter via den offentliga arenan, har du möjligheten att via NFT Raid ta dig an utmaningar baserat på dina egna preferenser och skicklighetsnivåer.

I rollen som spelare kommer man även att kunna hitta speciella föremål vilka finns placerade över stridsarenan, något som sedan kan nyttjas för att utmana andra värdiga motståndare inom Radi NFT. Ju större uppgraderingar desto starkare kommer din profil att bli. Enligt projektets whitepaper befinner sig utvecklingen av spelet för närvarande i ett skede där designers arbetar aktivt med att ta fram de visuella elementen.

Tokenomics för Meta Masters Guild (MEMAG-token)

Det maximala utbudet av token för projektet är satt till 1 miljard tokens. I det första steget av förköpet definieras värdet för en $MEMAG token av 0,085 Tether (USD). I den andra fasen av presalen kommer kursen för $MEMAG-token att stiga till 0,105 Tether (USD).

Vänligen notera även det faktum att det totala utbudet av token projiceras av 100% = 1 miljard $MEMAG-token). Tokenomics för projektet i fråga kommer att distribueras enligt följande (se nedan).

Ekosystem 10%
Reserv 15%
Teamet 5%
Marknad 10%
Likviditet 15%
Presale-fas 35%
Offentlig försäljning 10%
Totalt 100%

Meta Masters Guild kommer också att betala en royaltyavgift på 5 i form av NFT:er. Genom att studera detaljerna gällande “tokenomics” vilka återspeglas i projektets whitepaper är det uppenbart att projektet har seriösa intentioner.

Med tilldelningen av 35% token via den pågående presalen, något som för övrigt uppgår till ungefär 350 miljoner MEMAG-tokens, gör sig investerare bäst i att skynda med att investera för att säkerställa den mest förmånligaste kursen.

Förutsägelser för MEMAG-token

Presalen för projektet i fråga lanserades i slutet av 2022. Vid samma tidpunkt började teamet även arbeta med utvecklingen av sitt första spel – Meta Kart. Under tredje kvartalet 2022 fokuserade teamet på designen och utseendet av spelet i fråga, samtidigt som den sista kvartalet 2022 erbjud flera airdrops vilka ämnade marknadsföra projektet till fler intressenter.

De mål och milstolpar som MMG definierat anses vara ganska ambitiösa, något som i sin tur kan komma att skörda stora framgångar för den förhållandevis färska metaverse- och NFT-projekt. Under 2023 kommer vi att kunna beskåda utbyggnaden av NFT-kollektionen, lanseringen av IDO, etableringen av nya samarbeten med artister men även möjliga listningar via CoinGecko eller CoinMarketCap.

Under andra kvartalet 2023 bör MEMAG-token listas via flera CEX-börser, samtidigt som man även förväntas realiseras lanseringen av Meta Kart Racers. Senare under året bör teamet mäkta med att introducera nya plattformsfunktioner, arbeta med att utveckla ytterligare NFT-spel, samtidigt som man expanderar ytterligare.

För att ta del av flera nyheter gällande projektet i fråga rekommenderar vi att man följer Meta Masters Guild via de officiella sociala kanalerna där teamet bakom projektet ständigt publicerar uppdateringar kring projektets olika faser.

Slutsats

I denna utförliga guide har vi fokuserat på att belysa det nya kryptoprojektet i form av Meta Masters Guild. Några av de aspekter vilka vi diskutera härledas till hur man i rollen som investerare förvärva token till lägsta möjliga pris under den pågående Presalen.

Vidare redogjorde vi även för vilka andra produkter som det här nya och spännande projekt inom metaverse kan komma att erbjuda senare i tiden. Faktum är att Meta Masters Guild bedöms ha en stor potential, speciellt i form av P2E-konceptet som erbjuder spelarna i fråga möjligheten att tjäna pengar genom att nyttja sina färdigheter inom de spel som tillhandahålls.

Med metaverse och NFTs vilket fortsätter att expandera, råder det ingen tvekan om att vi kommer att få höra mer om detta projekt under en lång tid framöver.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Vanliga frågor och svar

Vad är Meta Masters Guild?

Hur köper man MEMAG-token?

Är MEMAG-token en bra investering?

Vad är skillnaden mellan Gems och MEMAG?