Idag ökar begrepp som metaverse och krypto stadigt i popularitet och allt fler fattar intresse för de nya möjligheter som dessa öppnat för.

Dock kan det vara svårt att förstå vad termerna egentligen betyder och många projekt i sektorn använder flitigt begreppen på vilt skilda sätt. Branschen är relativt ung och till delar outforskad och som sådan är den både nydanande och full av möjligheter.

Med den här texten hoppas vi reda ut några oklarheter och bredda din förståelse för hur du faktiskt går till väga för att investera i ett av industrins nya projekt – Love Hate Inu – och deras inhemska kryptovaluta $LHINU.

Vi tittar närmare både på varför LHINU-token i fråga kan vara en av de intressantare kryptovalutorna för dig som investerare just nu samt hur den kan vara en adekvat tillgång du bör fokusera på långsiktigt.

Utöver detta tittar vi också på valutans framtida tillväxtpotential samt redogör för hur vi tror att kursen för LHINU-token kan komma att utvecklas i framtiden.

love hate inu

LHINU Presale-faser

Etapp Kurs Token Värde
1 $0.000085 11,250,000,000 $956,250
2 $0.000090 11,250,000,000 $1,012,500
3 $0.000095 11,250,000,000 $1,068,750
4 $0.000105 11,250,000,000 $1,181,250
5 $0.000115 11,250,000,000 $1,293,750
6 $0.000125 11,250,000,000 $1,406,250
7 $0.000135 11,250,000,000 $1,518,750
8 $0.000145 11,250,000,000 $1,631,250
Total 90,000,000,000 $10,068,750

Love Hate Inu - Nästa Stora Meme Token

Vårt Omdöme

logo_love-hate-inu
 • Första Web3 Vote to Earn Plattformen
 • Säker, pålitlig och anonym röstning
 • Rösta på aktuella ämnen och tjäna $LHINU-tokens
 • Samla röststyrka genom att satsa $LHINU Tokens
logo_love-hate-inu

Love Hate Inu i huvuddrag

Nedan sammanfattar vi Love Hate Inu-projektet i stora huvuddrag och vad vi anser att du bör känna till för att avgöra om projektet lämpar sig för dig. Följande punkter borde vara tillräckligt för att få en övergripande bild av projektets grundläggande koncept:

 • Love Hate Inu är banbrytande då projektet är världens första någonsin Vote-To-Earn plattform inom Webb 3.
 • Iden är att du som användare kan rösta inom olika ämnen för att tjäna deras token – vilken bär det officiella namnet $LHINU.
 • Alla röstningsförfaranden som äger rum på plattformen är både säkra, tillförlitliga och anonyma.
 • Det maximala utbudet av token är totalt 100,000,000,000 $LHINU.
 • $LHINU är ett meme-mynt, också kallat skämt-mynt, men har samtidigt fördelen att det fyller ett funktionellt värde.
 • $LHINU-token följer ERC-20-standarder, vilket innebär att token i fråga bygger på blockkedjan Ethereum (ETH).
 • Konceptet med röstning på Love Hate Inu-plattformen  ämnar uppmuntra till goda diskussioner om olika aktuella ämnen.
 • Projektet är Rug Pull Proof på grund av att 90 procent av token finns tillgänliga redan i presale-fasen.
 • Kort presale på 60 dagar innan börsnotering.

Hur köper man LHINU-token?

I denna genomgående steg-för-steg guide visar vi hur du går tillväga för att investera i Love Hate Inu-projektets token $LHINU under den stundande presale-fasen.

Steg 1: Konfigurera din plånbok

Som första steg för att kunna köpa LHINU-token under den pågående presale-fasen behöver du först och främst äga en kryptoplånbok. Vi rekommenderar vanligtvis två typer av plånböcker vilka härleds till MetaMask och Trust Wallet.

Båda är likvärdiga i utformandet och funktion, men riktar sig till olika kryptoplattformar. När det kommer till MetaMask rekommenderar vi alla de användare vilka önskar delta i presale-fasen via en stationär enhet att i första hand fokusera på att nyttja denna lösning.

Använder man sig å andra sidan av en portabel enhet, samtidigt som man önskar ta del av presale-fasen, rekommenderar vi att man i första hand fokuserar på att använda sig av Wallet Connect.

Dessutom bör det tilläggas att både MetaMask och Wallet Connect kan nyttjas via varje given enhet, dock kan funktionerna vara begränsade, vilket är just orsaken att vi rekommenderar att man använder sig av MetaMask för stationära enheter, respektive Trust Wallet för portabla enheter.

Steg 2: Anslut kryptoplånboken till presale-fasen

Har man redan en kryptoplånbok kan man lika gärna hoppa över detta steg och förflytta sig vidare till nästa steg. Hursom, i detta steg förutsätter vi att man laddat ned den kryptoplånbok som man önskar använda sig av.

Härnäst behöver man gå till den officiella webbplatsen för projektet, och där identifiera knappen “Connect Wallet”. Sedan kommer man att exponeras för nedanstående fönster (se skärmdump) där man behöver välja antingen MetaMask eller Wallet Connect.

Steg 3: Köp ETH eller USDT

Ethereum kurs

Du kan köpa $LHINU-token med antingen ETH- eller USDT-token. Äger du för närvarande ingen av dessa valutor behöver du först förvärva dem via en kryptobörs och sedan överföra dem till den valda kryptoplånboken.

Du kan även välja att köpa ETH- och/eller USDT-token via exempelvis MetaMask-plånboken – något som möjliggörs av de samarbetspartners som man erbjuder via tjänsten i form av Transak och Wyre.

Väljer man dock istället att införskaffa ETH och/eller USDT-token via en extern kryptobörs rekommenderar vi att man fokuserar på att använda sig av antingen eToro eller Binance, vilka anses vara några av de främsta på marknaden.

När du väl överfört Ether eller Tether till din valda plånbok behöver du sedan förflytta dig till presale-fasen, och där klicka/trycka på “Deposit” eller “Transfer”, varav du anger den unika plånboksadressen.

Vänligen dubbelkontrollera det hela en gång extra för att vara säker på att du angett rätt detaljer.

Steg 4: Köp $LHINU-token

Love Hate Inu Guide

I fjärde steget är det äntligen dags att köpa $LHINU-token  med ETH eller USDT. För att påbörja processen behöver man klicka på “Connect Wallet”, knappa in antalet token man önskar köpa, samt konvertera ETH till $LHINU.

När du anslutit den valda kryptoplånboken kommer du att omdirigeras och förväntas slutföra nästa och det sista steget. Avgiften som debiteras i samband med köpet av LHINU-token kommer att bestå av själva transaktionsavgiften (gasavgiften).

Steg 5: Bekräfta köpet och vänta på den avgörande perioden

När du har slutfört ditt köp kommer din transaktion att registreras. Nu återstår bara att vänta på att presale-fasen avslutas, samt att de token man förvärvat blir tillgängliga. Baserat på tidigare processer på andra presale-faser tenderar det hela att äga rum i samband med att kryptovalutan i fråga listas via en eller flera kryptobörser.

Vad är Love Hate Inu-projektet?

Love Hate Inu är världens första Vote-to-Earn plattform inom Webb 3 och är på så sätt banbrytande inom kryptobranschen.

Användare av plattformen kommer att belönas i krypto för staking och genom att delta i olika meme-omröstningar. Röstningssystemet är byggt på banbrytande blockchain teknik vilket säkerställer att processen är rättvis, transparent och säker.

Plattformen ger också sina användare en unik möjlighet att delta i, och senare skapa sina egna, valundersökningar. Fokus kan vara på alltifrån politik, underhållning och sociala frågor – alltmedan användarna får möjligheten att delta i sunda diskussioner och samtidigt tjäna värdefulla token.

Genom att staka token och rösta får Love Hate Inus deltagare fler token i belöning. Ju mer du stakar och ju längre insatsperiod du har, desto starkare voting power bygger du upp.

Love Hate Inu Huvudfunktioner

När plattformen lanserats kommer den att bestå av några få huvudområden:

 • Användargränssnittet – där du kan ansluta din plånbok för att rösta i realtid och belönas för ditt deltagande.
 • Röstinlämning – där intresserade parter kan lämna in nya undersökningsidéer för communityt att överväga.
 • Hanterings-instrumentpanelen – där det kontrolleras att alla aktiva omröstningar genomförs på ett sådant sätt att communityt skyddas.

Hanterings-panelen kommer sedan också att kunna användas för att tillåta deltagare att vara värd för omröstningar med hjälp av medel som genereras av plattformen.

LHINU-token

Det inhemska  LHINU-token följer ERC-20-standarden, vilket innebär att den är byggd samma blockkedja som Ethereum. Detta innebär således att token bygger på en beprövad och robust infrastruktur med appar som är säkra, pålitliga och lätta att använda.

Projektets Solidity-baserade smarta kontrakt har testats rigoröst för att säkerställa att de är säkra och utan sårbarheter.

Varför ska man köpa LHINU-token?

Låt oss nu titta närmare på några av anledningarna till varför man bör överväga att investera i kryptovalutan $LHINU. Utöver de redan nämnda faktorerna vi belyst i vår guide är det bra att ha kännedom om några fler viktiga aspekter gällande Love Hate Inu-projektet innan man väljer att investera.

Belöningar för aktiva användare

Ekosystemet hos $LHINU är utformat för att belöna de användare som aktivt deltar och stakar sina tokens – något som anses generera värde till projektet. På så sätt stärks plattformen vilket förstås gynnar dess användare och investerare än mer.

Starkt framtidspotential

Den globala marknaden för programvara som bygger onlineundersökningar har växt enormt, med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 14,6 procent enligt The Business Research Company. Denna marknad förväntas växa till 5,69 miljarder dollar år 2027 vid en CAGR på 15,5 procent.

Love Hate Inu entrar alltså en redan välmående och starkt växande marknad för onlineundersökningar genom att introducera den första blockchain-drivna omröstningsplattformen. I kombination med sitt community och den starka sociala inverkan av krypto memes ämnar Love Hate Inu bli den enda online-omröstningsplattformen som verkligen spelar roll.

I ljuset av detta kan man alltså förutspå att $LHINU har mycket god tillväxtpotential.

Anti rugpull

Utvecklarna av Love Hate Inu tar dessutom frågan om ‘rugpull’ på stort allvar, och väljer därför att sälja 90 procent av tokens i presale-fasen. De återstående 10 procent av tokens kommer senare att användas för börsnoteringar. Något som ämnar säkerställa att majoriteten av tokens distribueras till medlemmar av community som verkligen tror på projektet.

Genom att sälja en så stor majoritet av tokens i presale skapas en stark grund för projektet, där deltagarna innehar majoriteten av tokens och således har ett egenintresse av projektets framgång.

Tokenomics för Love Hate Inu ($LHINU)

Det maximala utbudet av token för projektet är satt till 100 miljarder. I det första steget av presalen definieras värdet på en $LHINU-token vara 0,000085 dollar. I den andra fasen av presalen kommer kursen för $LHINU att stiga till 0,00009 dollar.

Observera att det totala utbudet av token i presale är 90 procent av det totala utbudet på 100 miljarder. Tokenomics för projektet i fråga kommer att distribueras enligt följande (se nedan).

 • Likviditet 10%
 • Presale-fas 90%
 • Totalt 100%

Med tillförseln på 90 procent av token i den pågående presalen, vilket uppgår till 90 miljarder LHINU-tokens, gör sig investerare en tjänst i att vara snabb med att investera för att säkerställa den mest gynsamma kursen.

Utsikter för LHINU-token

Första steget av presalen har just börjat där 90 procent av det totala utbudet av tokens levererats. Teamet för projektet är måna om LHINUs långsiktiga varaktighet och att tillförseln av token därför stannar inom ekosystemet och gynnar dess aktiva användare och investerare.

Som första projekt i världen att erbjuda en plattform byggd på blockchain för onlineundersökningar är Love Hate Inu banbrytande i sin kategori. Som vi redan nämnt väntas marknaden för onlineundersökningar växa till 5,69 miljarder dollar år 2027 vid en CAGR på 15,5 procent. Framtidsutsikterna för LHINU-token ser därför mycket goda ut.

För att ta del av flera nyheter gällande Love Hate Inu i fråga rekommenderar vi att man följer deras officiella kanaler där teamet bakom projektet ständigt publicerar uppdateringar kring projektets olika faser.

Sammanfattning om Love Hate Inu

I denna utförliga guide har vi fokuserat på att belysa de huvudsakliga aspekterna av det nya kryptovalutan Love Hate Inu. Några av de faktorer vi diskuterat har ämnat hjälpa dig som investerare överväga huruvida detta projekt är värt att investera i. Vi vill också underlätta hur man i rollen som investerare kan förvärva LHINU-token till lägsta möjliga pris under den just påbörjade presalen.

Som det första projektet i världen att erbjuda onlineomröstningar byggda på blockchain teknologi – samt med en token som möjliggör staking och belöningar – finns det inga tvivel om att vi kommer att få höra mer om Love Hate Inu under en lång tid framöver.

Love Hate Inu - Nästa Stora Meme Token

Vårt Omdöme

logo_love-hate-inu
 • Första Web3 Vote to Earn Plattformen
 • Säker, pålitlig och anonym röstning
 • Rösta på aktuella ämnen och tjäna $LHINU-tokens
 • Samla röststyrka genom att satsa $LHINU Tokens
logo_love-hate-inu

Relaterade Investeringsguider:

Vanliga frågor och svar: Love Hate Inu

Vad är Love Hate Inu?

Hur köper man LHINU-token?

Är LHINU-token en bra investering?