En av världens största kryptobörser – Binance – inklusive deras nuvarande verkställande direkt Changpeng Zhao, mer känd som CZ, åtalades förra veckan av den amerikanska Commodities Futures Trading Commission.

Enligt åtalet har Binance agerat i form av en derivatbörs avseende digitala tillgångar, något som man för närvarande saknar tillstånd att bedriva! Bevisläget bedöms av flera experter som överväldigande, något som kan komma att påverka kryptosfären ytterst negativt!

Åtalet bygger framför allt på de otaliga transaktioner avseende handeln med så kallade råvaruderivat, något som enligt åklagaren ska ha initierats i början av 2019 och aktivt pågått ända fram till idag!

Eftersom Binance saknar de nödvändiga tillstånd vilka krävs för att kunna bedriva derivathandeln har kryptobörsen brutit mot de federala bestämmelserna, något som enligt rådande lag är straffbart – med långa fängelsestraff som påföljd!

Betydligt högre volatilitet

I samband med att nyheten gällande Binance och CZ briserade under den gångna veckan resulterade det hela förvånansvärt i en positiv utveckling, där kryptomarknaden i överlag kom undan lindrigt!

Det hela återspeglades av att världens största kryptovaluta – Bitcoin (BTC) – handlades en bit över $29,000-strecket, något som även Sveriges största kryptobörs (Safello) rapporterade om nyligen.

Trots att BTC sjönk under $28,000-nivån under en kort period har token i överlag återspeglats av en positiv trend. I skrivande stund handlas BTC till en kurs strax över 28,000-nivån. Faktum är att BTC kommit att öka med 19,1% sedan början av mars!

Även om Ethereum (ETH) föll tillbaka under $1,800-strecket har man återigen hittat tillbaka till den positiva utvecklingen, där man för närvarande handlas till en kurs strax över $1,800-nivån!

Ovanstående innebär att Ethereum (ETH) hittills ökat med cirka 7,8% under april månad, något som i sin tur återspeglas en imponerande ökning med nästan 50% för 2023 – samtidigt som experterna bedömer att token har potential att stiga betydligt högre än så!

Hur ska man tänka som investerare?

Som investerare behöver man alltid ha som fokus att fördela riskerna. Även om Bitcoin (BTC) eller en annan kryptovaluta påvisar imponerade utveckling ska man aldrig falla för frestelsen att placera alla sina ägg i en och samma korg.

Ett sätt att fördela riskerna är att investera i så kallade presale-faser. Det hela bygger i grund och botten på att investerarna får möjligheten att investera i ett projekt under ett tidigt skede – till ett betydligt mer fördelaktig kurs.

För närvarande återspeglas flera intressanta kryptoprojekt på marknaden vilka erbjuder investerare möjligheten att gå med i respektive presale-fas. Ett av dessa härleds till Ecoterra som under endast några dagar kommit att samla in över $45,000!

Kryptoprojektet ämnar belöna användarna för varje gång som de väljer att bidra till miljön. Ett konkret exempel härleds till att panta burkar, där man erhåller token för varje pantad burk/flaska!

Ett annat intressant kryptoprojekt projiceras i form av Metropoly, där man får möjligheten till att investera i fastigheter till så lite som $100! Det hela möjliggörs av att fastigheterna delas upp i NFT-fraktioner, där ägarna kan b.la välja att hyra ut sin del av fastigheten till högstbjudande.

Relaterade artiklar: