Metaverse är ett snabbt växande ekosystem som håller på att cementera sig som en allmänt accepterad företeelse. Även om det hela är nära sammankopplat till kryptosfären har flera marknadsexperter pekat på den enorma potential som det hela återspeglas av.

Detta förstärktes även i samband med att världens största sociala plattform – Facebook – valde att byta namn till Meta i ett försök att fokusera på att skapa användarcentrerade och framförallt minnesvärda upplevelser.

RobotEra – Mer än $581 000-dollar redan insamlat!

Även om metaverse fortfarande befinner sig i sin linda, återspeglas flera projekt, vilka för övrigt befinner sig fortfarande på framfart som språngbrädor med målet att få in användarna i ekosystemet.

Ett sådant projekt projiceras i form av RobotEra, som för övrigt offentliggjordes till den breda allmänheten under de sista veckorna av 2022.

RobotEra ämnar ta sitt koncept bortom P2E-sfären

Blockchain-spel har tidigare fokuserat på spelkonceptet play-to-earn (P2E), där deltagarna i fråga belönas med projektets specifika token i samband med att de övervinner uppsatta hinder, samtidigt som de tar sig an olika utmaningar.

Även om det hela ämnar förse en med en rimlig inkomstström, något som i sin tur gör det möjligt för vederbörande att tjäna in respektabla medel, återspeglas dock P2E-konceptet av begränsade barriärer när det kommer till användbarhet.

Metaverse ämnar ta ovanstående till helt nya nivåer. Förutom att det hela återspeglas av passiva intäktsströmmar erbjuder det hela även potential till en gränslös potential.

Metaverset är nära kopplat till den virtuella sfären, där man erbjuder en kombination av verkligt och dator-genererat innehåll. Användarna äger alla koncept, där några få utvalda, så som Decentraland m.fl., erbjuder möjligheten till att bygga virtuella fastigheter vilka i sin kan hyras och säljas vidare till intressenter.

RobotEra kombinerar det bästa av dessa ideologier genom att erbjuda ett av de mest främsta blockkedja-spelen på marknaden när det kommer till den äventyrliga och strategibaserade aspekten.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Återuppbyggandet av den ödelagda planeten

I RobotEra har man i rollen av robot fått i uppgift att återuppbygga den ödelagda planeten vid namn Taro. Det hela erbjuder spelarna b.la möjligheten till att utforma sin ideala version av planeten utan påverkan av andra.

Genom att anamma detta förfaranderingssätt erbjuds spelarna möjligheten till att låta fantasin flöda fritt, något som i slutändan erbjuder en hög nivå av valfrihet – vilket är just en av de största styrkorna med RobotEra.

Vidare återspeglas varje enskild robot i form av en icke-fungibel token (NFT), vilket i sin tur innebär att man äger robot i form av 1:1 förhållande. Detta medför att man kan vid varje given tidpunkt välja att sälja tillgången vidare till andra intressenter.

På en konkret plan gäller tumregeln att ju fler unika egenskaper som en NFT-robot återspeglas av, desto högre värde kommer den anses ha. Dock projiceras det hela endast en del av RobotEra-projektet.

Det hela omfattar även virtuella multiversum eller världar, något som i sin tur gör det möjligt för spelarna att ansluta sig till andra NFT-sfärer utanför sin egna planet. Andra aspekter som det hela återspeglas av härleds till möjligheten till att skapa temaparker, bilda allianser, gå på konserter och till och med besöka museer.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Presale-fasen återspeglas med full fart

I likhet med de flesta blockkedjeprojekt bygger RobotEra på en nätverkstoken vid namn TARO. Denna digitala token möjliggör ett smidigt underhåll av RobotEra-protokollet när det kommer till b.la staking.

TARO-token har visat sig vara en av de framstående aktörerna under ett flera månader, något som framförallt härledas till den starka användningsområde och sin enorma potential som projektet återspeglas av.

TARO har dock redan under förköpsfasen skapat en hel del uppmärksamhet bland investerarna. Hittills har projektet mäktat med att samla in över $786 000 dollar, vilket tyder på en stark efterfrågan från investerare.

I samband med att denna text utformades kunde tidiga investerare förhållandevis enkelt ta del av den lovande kryptopärlan för $0,020 dollar per token. Vänligen noter att kursen för token kommer öka avsevärt i samband med att token litas via de publika kryptobörserna.

Integrering av VR/AR

För närvarande befinner sig RobotEra-projektet fortfarande i sin linda när det kommer till den virtuella sfären. Enligt den “whitepaper” som återspeglas via den officiella webbplatsen ämnar projektet lansera integrationer i en virtuell och förstärkt verklighet (VR/AR) under det första kvartalet 2023.

Om man lyckas hålla tidsplanen kan den första projektet i sitt slag realiseras, något som i sin tur kommer att bana väg för ett helt nytt metaverse-ekosystem inom den spännande sfären gällande blockkedja-baserade spel.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Relaterade artiklar: