Som investerare är du medveten om att kryptovalutor i form av b.la Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) rekommenderas idag som adekvata investeringsalternativ under tider av stigande inflation.

Men, du är med största sannolikhet omedveten om att man även erbjudas möjligheten till att tjäna in token för varje gång som man väljer att panta sina burkar och PET-flaskor!

Det hela möjliggörs av Ecoterra – ett så kallat Web3- och R2E-kryptoprojekt (eng. recycle 2 earn). Kryptoprojektet har som mål att förändra den globala förhållningen till återvinning, samtidigt som den vill stärka konsumenternas medvetande om miljöfrågor.

För att lyckas med uppdraget kommer plattformen att locka användarna med en rad lukrativa incitament, vilka ämnar återspeglas av en hög miljömedvetenhet i kombination med monetära belöningar.

Slutet kretslopp

Sveriges pantsystem är ett slutet kretslopp, där varje återvunnen burk och flaska bidrar till att skapa nya produkter. Det hela har resulterat i att Sverige positionerat sig som ett av de länder med störst miljönytta när det kommer till pantning!

Enligt statistik från Pantamera resulterade svenskarnas ihärdiga pantande i en besparing på 180 000 ton koldioxid! Som jämförelse motsvarar koldioxidbesparingen lika mycket som Gotlands största stad – Visby – släpper ut under ett 12 månader!

Trots att svenskar uppnår det uppsatta målet om att 90% av alla burkar och PET-märkta flaskor inom rikets gränser återvinnas, är den dystra sanningen betydligt mörkare när det kommer till resten av världen!

Faktum är att många länder saknar för närvarande ett fungerade pantsystem i likhet med de svenska pantautomaterna, något som visat sig vara förödande – både för miljön och näringskedjan!

Värna om planeten och erhåll belöningar

Ecoterra appen förser användarna med ett unikt belöningssystem, där den inhemska $ECOTERRA utgör katalysatorn i det hela. Token i fråga baseras på Ethereumblockkedja, något som säkerställer en hög transparens.

Varje gång som en användare väljer att utföra de åtaganden vilka projiceras via appen kommer vederbörande att belönas med en adekvat mängd token. Värdet på belöningarna baseras framför allt på den ekologiska inverkan som de utförda uppgifterna anses ha.

De intjänade token kan sedan förvaras via en privat kryptoplånbok, alternativt spenderas på de miljörelaterade aktiviteter vilka projiceras via appen. En annan viktig komponent hos Ecoterra återspeglas av Carbon Offset Marketplace.

Den så kallade “Carbon Offset Marketplace” erbjuder användare och kommersiella aktörer möjligheten till att balansera sina koldioxidutsläpp genom att köpa koldioxidkrediter med $ECOTERRA-token.

För varje gång som användarna lyckas uppnå en milstolpe kommer deras prestationer att konverteras till så kallade NFT:er (icke-fungibla tokens), vilka i sin tur kan förvaras i spekulationssyfte eller säljas vidare till högstbjudande!

Via koldioxidkompensation och möjligheten att tjäna in belöningar på en rad olika sätt erbjuder Ecoterra möjligheten för gemene man att strå sitt strå till stacken och aktivt bidra till en bättre miljö!

Kopplar samman återvinningsföretag och andra kommersiella aktörer

En annan viktig aspekt av projektets uppdrag härleds till att skapa en koppling mellan återvinningsföretag och andra kommersiella aktörer.

Den så kallade Recycled Materials Marketplace gör det möjligt för bolag vilka återfinns inom olika branscher att enklare identifiera och inhämta material som ett led i att stödja den cirkulära ekonomin.

Genom att underlätta processen gällande inköp av återvunnet material så som plast, aluminium, glas m.fl. hjälper plattformen kommersiella aktörer att minska sitt miljöavtryck.

Den sista pusselbiten i Ecoterra, Impact Trackable Profile, gör det möjligt för kommersiella aktörer att demonstrera sina miljörelaterade initiativ genom att köpa så kallade “effektpaket”.

Ecoterra är även kompatibel med Reverse Vending Machines (RVM), något som oftast associeras som en kostsam del av återvinningssystemet. Som ett led i att utöka tillgängligheten av RVM, samtidigt som man kompenserar för deras höga kostnader, har Ecoterra inlett ett samarbete med Delhaize.

Aktören i fråga återspeglas som en global stormarknadskedja som idag har filialer i Europa, Nordamerika och Asien. Samtidigt har man även tecknat partnerskap med en annan välrenommerad aktör i form av Verra.

Det hela är en organisation som specialiserar sig på verifierade koldioxidkrediter, något som ytterligare breddar möjligheten för användare att tjäna in koldioxidkrediter. Även om detaljerna gällande samarbetet ännu ej avslöjats, påvisar det hela att Ecoterra återspeglas av en hög potential!

Mer av denna författare: