C+Charge är ett så kallat P2E (eng. peer-to-peer) och blockchain-baserat betalningssystem för laddning av elfordon. Det hela har utformats som ett led i att demokratisera koldioxidmarknaden, något som för övrigt endast varit reserverade för stora kommersiella bolag.

För att kunna realisera projektet kommer man att skapa en intuitiv app, som för närvarande befinner sig under utveckling. Själva ekosystemet gällande C+Charge-plattformen kommer att baseras på den Etherum-baserade $CCHG-token.

När det kommer till de så kallade Koldioxidkrediter vilka vi redan belyst kortfattat tidigare ämnar erbjudas i form av Goodness Native Tokens (GNT), vilka även kommer kunna beskådas i realtid via C+Charge-appen.

GNT-token stöds av riskkapitalbolagen i form av a16z Crypto och Samsung Next, inklusive fondförvaltaren Invesco. På en konkret gäller premissen att ju mer $CCHG-token som elbilsägare spenderar, desto mer GNT kommer de att belönas med.

Det hela slutar dock ej där utan innehavarna av $CCHG-token erbjuds även möjligheten till att passivt tjäna koldioxidkrediter. Vänligen notera även att en så kallad skatt i form av 1% applicera för alla de transaktioner vilka äger rum via C+Charge-nätverket.

Förutom att fungera som en betalningsplattform för elfordon i kombination med en kryptoplånbok ämnar även C+Charge-appen att hjälpa användare att på ett enkelt sätt geolokalisera närliggande laddningsstationer.

Appen kommer även att förse elbilsförare av en rad nyttig information som b.la härleds till aktuella väntetider för laddningsstationer i realtid, inklusive en teknisk diagnos av närliggande laddningsstationer.

Fossildrivna fordon bidrar till en tredjedel av CO2-utsläpp

Fossildrivna färdmedel ligger bakom 27% av de globala CO2-utsläppen enligt US EPA. Med andra ord bidrar våra bensin- och dieselfordon till en tredjedel av alla de utsläpp koldioxidutsläpp vilka projiceras på en daglig basis.

De flesta är således överens om det faktum att övergången från fossildrivna till eldrivna färdmedel är av stor vikt. Faktum är att gemene man är medveten om att det hela bör realiseras inom den närmsta framtiden om man ska kunna förhindra den alarmerande utvecklingen.

Dock härleds ej endast de lägre CO2-utsläpp som den enda anledningen till att övergå till eldrivna fordon. Ju fler elbilar som rullar på vägarna, desto lägre kommer de luftföroreningar vilka genererar av fossildrivna färdmedel att sjunka avsevärt inom storstadsområden.

Faktum är att luftföroreningar fortfarande härleds som en av de främsta orsakerna till en alldeles för tidig död. En annan positiv aspekt med elfordon härleds till det faktum att det hela bidrar till att minska förekomsten av buller.

Även om buller sällan refereras till som något livshotande kvarstår det faktum att förekomsten minst lika farligt som luftföroreningar. Buller bedöms ha en stor orsak till hjärt- och kärlsjukdomar i kombination med metabola föroreningar.

C+Charge är ett projekt som ämnar revolutionera sättet som elbilsägare förhåller sig till laddningen av sina fordon. Det hela är ett blockchain-baserat projekt som ämnar belöna fordonsägare med koldioxidkrediter för varje gång som man laddar sina elfordon via en av de laddningsstationer vilka anslutits till projektet i fråga.

C Charge står inför en ljus framtid

I takt med att nationer världens över skyndar sig för att minska genereringen av CO2-utsläpp förväntas det hela bidra till att koldioxidmarknaderna blir föremål för en massiv tillväxt under de kommande åren.

Enligt analytiker hos Refinitiv ökade värdet på koldioxidkrediter med 164% under 2022, något som återspeglas av en total handelsvolym i form av hisnande $851 miljarder dollar!

Samtidigt återspeglas marknadsvärdet för den globala koldioxidmarknaden (enligt Coherent Market Insights) av cirka $211,5 miljarder dollar, där det hela förväntas överstiga $2,4 miljarder dollar fram till 2027.

I skrivande stund pågår den tredje etappen av presale-fasen, där det återstår cirka 24-timmar innan den fjärde etappen inleds. Under den tredje etappen erbjuds 1 $CCHG-token till en kurs om 0.016 USDT.

I samband med att presale-fasen avslutas kommer den första CEX-listningen att äga rum fredagen den 31:e mars, 2023. Vänligen notera att under den fjärde etappen kommer $CCHG-token att stiga med 0,001. Det hela resulterar i en ny kurs i form av 0,017 USDT

Relaterade Artiklar: