The Sandbox står sig som ett av de mest omtalade projekt inom Web3-metaverse. Nyligen rapporterade teamet bakom projektet att man inlett ett samarbete med den Saudiska regeringen, något som omgående bidrog till att token steg i kurs.

En av de främsta anledningarna till att Sandbox lyckats så väl är det faktum att man lagt ett stor fokus på att erbjuda möjligheten till att tjäna in belöningar under tiden som man tar del av spelet.

Alla de belöningar vilka man tjänar in under spelets gång projiceras i form av ett 1:1 förhållande. Dessa återspeglas sedan som NFT:er (icke-fungible tokens), något som i sin tur innebär att man även kan sälja det hela vidare till andra intressenter.

Dock har en annan aktör vid namn RobotEra beslutat sig för att utmana The Sandbox om tronen när det kommer till den främsta metaverse-projektet på marknaden!

RobotEra ämnar konkurrera med The Sandbox

En annan aktör som har siktet inställt på att ta del av den marknad som The Sandbox återspeglas inom härleds till RobotEra ($TARO). Under de senaste månaderna har projektet återspeglats av en stor popularitet, framförallt där den pågående presale-fasen kommit att locka massvis med investeringssugna individer.

Många analytiker är av den uppfattningen att RobotEra har goda förutsättningar för att gå om The Sandbox, framförallt med tanke på att man undvikit att göra samma misstag som The Sandbox.

Själva spelet återspeglas via en fiktiv planet vid namn Taro. Robotarna har tagit kontrollen över planeten efter att man utkämpat ett storskaligt och långvarigt krig med den mänskliga rasen.

I rollen som spelaren tilldelas man en unik avatar i form av en robot, vilken man sedan ämnar tillämpar för att återuppbygga den förstörda och sargade planeten. För att kunna finansiera det hela har $TARO-token till sitt förfogande.

Det hela projiceras som den inhemska valutan inom RobotEra-metaverset och fungera i mån och tycke på samma sätt i likhet med $SAND, som för övrigt är den inhemska valuta som The Sandbox använder sig av.

Andra användningsområden där $TARO kommer till användning återspeglas av möjligheten till att delta i RobotEra DAO (Decentralized autonomous organization). Det hela liknar i mån och tycke en traditionell bolagsstämma där man får möjligheten att rösta om olika beslut.

Det hela ämnar fungera som en morot för att locka investerare till projektet, något som hittas fungera väl med tanke på den höga popularitet som presale-fasen återspeglas av sedan man initierade det hela.

Flera olika typer att generera avkastningar

RobotEra erbjuder även möjligheten att förvärva virtuell mark, något som i sin tur kan nyttjas till att genererar avkastningar på flera olika sätt. På en konkret plan har man möjligheten att exempelvis hyra ut marken till andra intressenter.

Dessa kan i sin tur välja att etablera olika verksamheter från vilka man sedan erhåller en procentsats. Ett konkret exempel är uppsättningen av ett virtuellt casino, där man som ägare av marken erhåller en fördefinierad procentsumma av den totala vinsten.

Vidare har man även möjligheten till att låta andra nyttja marken som reklampelare. Det hela är framförallt lukrativt om man lyckats köpa mark som befinner sig i närheten av en hårt trafikerad väg.

I slutändan är möjligheterna stora till att tjäna in adekvata avkastningar, där endast fantasin sätter stopp för vad som är möjligt.

Delta i presale-fasen gällande TARO medan det finns tid

Presale-fasen gällande RobotEra återspeglas med fullt farit i samband med att denna text utformas. För närvarande äger den första etappen av presale-fasen rum där 1 $TARO kan förvärvas till en kurs om $0,020 USDT.

Man har hittills sålt över 43 000 $TARO-token där det kvarstår cirka 47 000 innan man inleder den andra etappen av presale-fasen. Vänligen notera att under den andra etappen kommer kursen gällande $TARO att öka till $0,025.

Det hela återspeglas en ökning med $0,005, något som innebär att alla intresserade bör välja att gå med i det hela medan det ännu finns tid för att kunna förvärva token till den förhållandevis låga kursen.

 

Relaterade artiklar: