Tamadoge

Tamadoge (TAMA) är en av de nyaste meme-token som kommit att ta kryptomarknaden med storm. I skrivande stund kan den handlas via OKX-börsen (OKEx) till en pris om $0,03 per token – något som för övrigt prognoseras öka markant!

En annan intressant aspekt inom det hela är att OKX har långt gångna planer på att erbjuda handlarna en möjlighet till att så kallade TAMA-swappar. Det hela förväntas möjliggöras i form av deras DEX-aggregator – något som man hoppas kommer bidra till att projicera ännu mer intresse för det hela!

Imponerande förköpsfas

I samband med den nyligen avslutade “förköpsfasen” av TAMA-token lyckades man dra in mer än $9,2 miljoner inom en period om fyra veckor! Under de veckor som “förköpsfasen” ägde rum resulterade det hela i ett hisnande belopp om totalt $19 miljoner.

Tamadoge (TAMA) kommer att erbjudas till investerarna via OKX-börsen till ett handelspris om $0,03 per token. Det hela är i jämförelse med “förköpsfasen” betydglit högre – även om den nuvarande kursvärdet knappast komma avskräcka någon.

En annan viktig del i det hela är att Tamadoge (TAMA) innehar ett betydligt lägre antal token i jämförelse med andra populära meme-baserade kryptovalutor. Faktum är att man redan avverkat 50% av det hela i form av förköpsfasen.

Totalt sett kommer antalet TAMA-token att återges i from av en summa om 2 miljarder – där redan 1 miljard token hunnit avverkats under den förköpsfas (som redan nämnts) nyligen ägde rum.

En annan intressant aspekt inom sammanhanget är att analytiker bedömer att TAMA kan komma att öka den nuvarande värdet uppemot x83,3 som den handlades med initialt! Det hela innebär i sin tur ett ökat marknadsvärde i form av $30 miljoner!

TAMA klassas som en deflationär token

TAMA-token är avsedd främst att verka som en form av belöning inom sfären för Tamaverse”. Tanken är att man ska erbjudas möjligheten till att äga en virtuell NFT-hund som man sedan tar hand om precis som om den existerade i den riktiga världen.

De TAMA-token man innehar kan i sin tur användas till att handla mat åt djuret, köpa till uppgraderingar, vilka i sin tur ämnar bidra till att djuret utvecklas adekvat – inklusive en rad andra typer av element vilka återspeglas för ändamålet i fråga.

Det ska även understrykas att TAMA-token kommer bli föremål för en så kallad förverkning i form av 5%. Procentandelen kommer tillämpas för varje transaktion som återges i samband med att hundägarna väljer att köpa produkter till sin älskade jycke!

Motståndarna manar till försiktighet

Flera av de vilka ställer sig kritiska till allt som har med meme-token att göra manar till en stor försiktighet. Man hänvisar framför allt till det faktum att TAMA-token knappast kan anses uppfylla några som helst allmännyttiga ändamål.

Därför menar man på att TAMA heller inte kommer mäkta med uppnå den hajpade värdet som prognoseras. Man ska dock komma ihåg att motståndarna uttalade sig på ett likvärdigt sätt i samband med att DogeCoin och Shiba Inu introducerades på marknaden.

Man förutspådde att dessa skulle förhållandevis snabbt komma att avta i popularitet där de som investerat sina surt förvärvade pengar kommer aldrig skulle återse dessa igen – ett argument som man istället fått äta upp – flera gånger om!

Trots domedagsprofetiorna återges både DogeCoin och Shiba Inu som en av de 15 mest populära kryptovalutorna på marknaden – trots det faktum att man varit föremål för en ytterst hög korrigering i form av gigantiska 90%!

Ovanstående kan således tolkas som att även TAMA-token står inför en ljus framtid – trots att tvivlarna påstår det motsatta!

Relaterade artiklar: