RobotEra återspeglas som ett helt nytt koncept inom sfären för metaverse. Det hela har återspeglats av en stadig och ökande tillströmning av intressenter under de senaste veckorna.

RobotEra – Mer än $581 000-dollar redan insamlat!

Det hela härleds framförallt till löften gällande att bygga ett interplanetärt metaverse i kombination med en förstklassig Web3-spelupplevelse – något som ämnar erbjuda intressenter möjlighet att enklare tjäna in monetära medel.

Kan RobotEra bli nästa Decentraland?

Decentraland återspeglas som det första stora konceptet inom sfären för metaverse-orienterade spelkonceptet. Man lyckades locka till sig en betydande följarskara genom att erbjuda möjligheten till att förvärva den inhemska token i form av $MANA.

Även om RobotEra bedöms ha vissa likheter med Decentraland ämnar man dock skilja sig från vederbörande genom att locka till sig användare genom att erbjuda en oförglömlig Web3 -upplevelse.

Det hela återspeglas av bb.la spel vilka kännetecknas av en överlägsen grafik, förbättrad användarupplevelse och mekanik inom spelen vilka erbjuder möjligheten till att tjäna pengar som en naturlig del av ekosystemet.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Gemenskapen kommer alltid i första hand

RobotEras metaverse fokuserar främst på att värna om den gemenskap som det hela återspeglas av. Det hela ämnar man uppnå genom att tillhandahålla en metaverse-orienterat upplevelse för alla inblandade.

Det hela ämnar man uppnå genom att säkerställa att alla de vilka väljer att ta del av RobotEra-ekosystemet lockas ej endast av möjligheten till att bygga sina egna städer och planeter, utan även av de ekonomiska incitament som projiceras inom det hela.

Samtidigt strävar man efter att stärka samarbetet mellan kärnteamet och den gemenskap som projiceras inom spelet, något som man ämnar kommer bidra till att spelarna fortsätter komma tillbaka till det hela.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Ta del av $TARO-token till ett värde om $100 000

Alla de spelar vilka väljer att delta i RobotEra metaverse kommer att ha möjligheten till att delta i en utlottning av $TARO-token till ett värde om $100 000. Det hela kräver dock att man äger en adekvat mängd $TARO-token vid tiden som utlottningen äger rum.

Denna form av incitament har utgjort en av de främsta anledningarna till att $TARO-token kommit att säljas av under en betydligt snabbare takt än inledningsvis i takt med att flera investerare fått kännedom om erbjudandet.

Förutom möjligheten till den lukrativa utlottningen kan de investera vilka har $TARO-token i sitt ägo välja att delta i DAO. Det sistnämnda är i själva verket en förkortning för “Decentralized Autonomous Organization” och fungerar i mån och tycke som de bolagsstämmor vilka aktieägare kan delta vid.

Med andra ord får man som investerare möjligheten att påverka hur RobotEra ska utformas i framtiden, där man får möjligheten att påverka funktioner, tillägg och andra aspekter vilka härleds till det hela.

RobotEra har hittills samlat in över $800 000 dollar

Vid tiden som denna text utformas pågår presale-fasen gällande RobotEra med full fart, där man mäktat med att samla in mer än $800 000 av det uppsatta målet om $1 800 000 miljoner.

Ovanstående vittnar om det stora intresset från investerare, något som vittnar om att $TARO-token befinner sig på rätt väg. Vänligen notera att $TARO erbjuds till en kurs om$0,02 dollar per token, men kommer stiga till $0,025 under nästa etapp av presale-fasen.

Det hela innebär att man bör välja att investera i det hela redan idag för att säkra token till den rådande kursen. Vänligen notera även det faktum att i samband att $TARO-token listas via de officiella CEX- och DEX-börserna kommer kursen att stiga ytterligare.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

 

Relaterade artiklar: