Svenskarnas intresse för betydligt mer miljövänliga färdmedel ökar för varje år, något som b.la återspeglas av att Sverige återfinns i topp när det kommer till försäljningen av elfordon inom EU-/EES.

På grund av den ökade intresset för eldrivna fordon är behovet av betydligt fler laddningsstationer mer påtaglig än någonsin tidigare, något som experter menar riskerar hämma den positiva utvecklingen!

Enligt statistik från Power Circle – elkraftbranschens egna intresseorganisation rullar cirka 460,000 elfordon på Sveriges vägar. Faktum är att en tiondel av personbilsflottan härleds till laddbara bilar. Under de senaste 12 månaderna har nyregistreringar av elfordon ökat med 44%!

På minussidan existerar det endast 3134 publika laddstationer, något som innebär att varje station behöver hantera cirka 150 elfordon per dag. Det hela vittnar mer än tydligt om den alarmerande behovet av betydligt fler och framförallt adekvat fördelade laddningsstationer inom rikets gränser – något som C+Charge ämnar förändra i grunden!

Tjäna in belöningar för varje laddning

C+Charge är ett kryptoprojekt som jobbar mot att förändra laddbranschen i grunden. Till skillnad från dagens kommersiella laddningsstationer ämnar C+Charge belöna förarna med koldioxidkrediter.

Via ett nära samarbete med Flowcarbon kommer förarna att belönas med Goodness Native Token (GNT) för varje gång som vederbörande väljer att ladda sitt elfordon via C+Charge-nätverket.

Intjänade krediter kan i sin tur tillämpas i samband med framtida laddningar av elfordon, samtidigt som innehavarna kan även välja att omvandla delar av innehavet till NFT:er (icke-fungibla tokens).

Det ska även nämnas att Goodness Native Token (GNT) stöds av flera välrenommerade aktörer, där några av de betydligt mer namnkunniga härleds till Samsung Next och fondförvaltaren Invesco.

Appen utgör kärnan i det hela

För närvarande arbetar teamet bakom C+Charge med att utveckla den app som kommer ligga till grund för projektet. Via appen kommer användarna att kunna spåra intjänade/spenderade token, hitta närmaste laddstation, erhålla diagnostik gällande laddstation etc.

Nyligen släppte teamet en betaversion av appen, som dock endast kunde testas via en webbläsare. Det hela var dock ytterst begränsat i form av funktionalitet, något som flera användare uttryckte sitt missnöje över.

Faktum är att användarna endast hade möjligheten att testa geo-funktionen som per automatik identifierar närliggande laddningsstationer, oberoende om dessa anslutits till C+Charge-nätverket eller ej!

Sömlöst och transparent betalningssystem

Kommersiella laddningsstationer redovisar ej i likhet med traditionella bensinstationer kostnaden för själva laddningen. I och med detta är det inte möjligt att i förväg räkna ut hur mycket laddningen kommer att kosta.

Det hela har kritiserats öppet av flera branschorganisationer, där avsaknaden av information gällande kostnaden bidrar även till en osund och framför allt mindre konkurrenskraftig marknad i övrigt!

C+Charge ämnar förändra det hela genom att tillhandahålla ett transparent och universellt betalningssystem. Det hela eliminerar även behovet av Point of Sale-utrustning, något som eliminerar behöver av underhåll och förvaltning.

Det hela bygger på den inhemska $CCHG-token, som för övrigt i sin tur baseras på Ethereum-blockkedja. I och med detta är det möjligt för varje intressent att kontrollera varje transaktion som ägt rum via plattformen!

Presale-fasen avslutas snart

För närvarande återstår fem dagar innan presale-fasen avslutas. Investerare har således fortfarande möjligheten att köpa 1 $CCHG till $0,002 USDT. Dock kommer 1 $CCHG att under den sista etappen att säljas till en kurs på $0,02355.

Enligt projektets webbplats kommer presale-fasen att avslutas den 31 mars, samtidigt som $CCHG-token kommer listas via BitMart – en centraliserad kryptobörs (CEX) som man sedan tidigare tecknat ett samarbete med.

För att kunna investera i $CCHG-token under presale-fasen behöver man äga antingen en MetaMask- eller Wallet Connect-plånbok. Via dessa behöver man sedan överföra ETH- eller BN-token för att kunna realisera köpet.

Relaterade artiklar: