Enligt Jan Tibbling, tidigare chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, som idag arbetar vid advokatbyrån Olsson Lilja saknar bankerna den juridiska rätten att stänga ned kundernas bankkonton vid handel med Bitcoin (BTC) och andra kryptovalutor.

Enligt Trijo News har flera svenskar fått sina bankkonton nedstängda efter att man ägnat sig åt kryptohandel. Enligt EU-direktivet har man rätten att ägna sig åt affärer vilka ej klassificeras som olagliga.

Det juridiska stödet saknas

Enligt Tibberg saknar bankerna den juridiska rätten att begränsa användningen av bankkonton i samband med t.ex. utlandsbetalningar – om misstanke föreligger att kunden ägnar sig åt penningtvätt.

Med andra ord faller ovanstående resonemang inom ramen för lagstiftningen gällande just penningtvätt. Dock saknas för närvarande juridiska belägg att stänga av kunder i samband med kryptohandel – oavsett om det handlar om BTC, ETH eller andra kryptovalutor.

Enligt Tibberg har de svenska bankerna rätten till sådana drastiska åtgärder. Det faktum att man grundar beslutet på misstanke om penningtvätt räcker ej för att rättfärdiga bankernas åtgärder.

Alternativa investeringsformer

Lyckligtvis existerar det en rad kryptoprojekt vilka ej kräver bankens inblandning. Det hela är istället avgränsat till ett eget ekosystem, något som innebär att varken svenska eller några andra banker för den delen har mandat att blanda sig i beslutsfattandet.

C Charge ($CCHG)

Den revolutionerande betalnings- och laddningsplattformen C+Charge förlitar sig på ett eget ekosystem. Genom att belöna förarna varje gång som de laddar sina fordon via nätverket, samtidigt som man tar betalt via så kallade koldioxidkrediter är plattformen helt oberoende.

Drivkraften bakom C+Charge utgörs av den app som för närvarande står under utveckling. Via appen kommer användarna b.la att kunna övervaka intjänade token, informeras om kostnaden för laddningen men även nyttja det hela i form av en kryptoplånbok.

I och med att C+Charge både erbjuder möjligheten att tjäna in token, samtidigt som dessa förvaras via den egna appen eliminerar man behovet av fiatvalutor och såldes inblandningen av traditionella banker!

Fight Out ($FGHT)

Fight Out profileras som ett M2E-projekt (move-to-earn) och ämnar i likhet med föregående projekt revolutionera sin bransch, dock genom att fokusera på att uppmuntra individer till mer rörelse.

Vidare ämnar man även förändra sättet till vilken individer förhåller sig till träning. För att sporra utövarna till en mer aktiv och hälsosam vardag kommer appen att belöna deltagarna med ett antal $REPS-token efter varje genomförd aktivitet.

Det ska dock tilläggas att dessa token existerar endast inom Fight Out-ekosystemet. Samtidigt kan $REPS-token b.la konverteras till $FGHT, en Ethereum-baserad tillgång som i sin tur kan säljas utanför Fight Out-plattformen.

I likhet med C+Charge kommer Fight Out att bygga på en app, via vilken användarna ämnar b.la tilldelas en personlig NFT-avatar. Det ska dock understrykas att NFT-avataren kommer ej kunna säljas vidare i likhet med andra “icke-fungibla tokens”.

Love Hate Inu ($LHINU)

Vår sista rekommendation gällande projekt vilka ej kräver bankens inblandning återspeglas av Love Hate Inu. Konceptet bakom projektet bygger på “Vote-to-Earn”, något som innebär att för varje gång som man deltar i en omröstning belönas man med $LHINU-token!

För närvarande har projektet samlat in över $500,000 under mindre än 72-timmar! Det hela tyder om ett högt intresse för konceptet, något som sannerligen kommer öka intresset för projektet ännu mer!

Flera kryptoexperter har uttalat sig om att Love Hate Inu har alla förutsättningar att bli ett av de mest framgångsrika kryptoprojekten under året med tanke på den pågående presale-fasen!

Relaterade artiklar: