För cirka 15 år sedan drabbades världen av en finanskris som kom att påverka hela världsekonomin. Precis som förr återfanns bovarna bland de stora bankerna, något som för övrigt resulterade i att Bitcoin (BTC), inklusive en rad andra krypton (ETH, XRP, ADA m.fl.) utvecklades!

Många hade svårt att greppa det faktum att några av världens största banker i form av JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs och Morgan Stanley med flera stod och balanserade på ruinens brant.

Även om svenskarna (åtminstone inlednings) hade svårt att se hur det hela skulle komma att drabba den inhemska ekonomin resulterade kraschen ganska snart i en lågkonjunktur, där många individer blev av med sina anställningar.

Ironiskt nog blev bankerna stärkta av det hela, något som innebar i att man tog sig igenom krisen förhållandevis opåverkade, där man efter att ha bötfällts med symboliska belopp kunde fortsätta bedriva verksamheten precis som förr!

Finanskrisen står och knackar på dörren

Barry Sternlicht, styrelseordförande och verkställande direktör för hotellkedjan Starwood Capital Group sållar sig till alla de vilka prognoserar att en ny finanskris står och knackar på dörren.

Enligt Sternlicht måste myndigheterna vidta adekvata åtgärder för att få ned räntorna och den ökade inflationen, annars riskerar både den globala ekonomin att återigen drabbas hårt som en följd av det hela!

Den amerikanska centralbanken (FED) valde nyligen att höja räntorna med 25 punkter, något som även sannolikt kommer innebära att den svenska Riksbanken väljer att följa i samma fotspår.

Enligt Sternlicht återspeglas ej lösningen av att fortsätta höja räntorna, framför allt med tanke på att flera banker så som Silicon Valley Bank och Signature Bank redan ansökt om konkurs som en följd av det hela.

Skuggbanker kan spela en avgörande roll

En betydande andel av utlåningarna härleds till så kallade “skuggbanker”. Det hela handlar i många fall om giganter där b.la redan nämnda JPMorgan Chase, Bank of American, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse m.fl återfinns.

Ett sätt för bankerna att tjäna pengar är att ta in kortsiktigt kapital via pensionsförvaltare, vilka bankerna i sin tur nyttjar till långsiktiga utlåningsformer. Faktum är att “skuggbankerna” kan välja att ägna sig åt det hela utan att formellt klassificeras som en bank.

Det hela resulterar i en form av handel som kännetecknas av stora risker, i och med att affärerna sällan anses reglerade, samtidigt som det hela återspeglas av exceptionellt höga risker.

Ben Bernanke, som tillsammans med Douglas Diamond och Philip Dybvig mottog årets nobelpris (ekonomin) menar på att det måste till en stor förändring om vi ska kunna undvika en härdsmälta.

Spridning av riskerna är ett måste

Som investerare har man ett stort ansvar för att sprida riskerna. Rent konkret innebär det hela att man aldrig får satsa allt på ett kort, utan alltid förhålla sig till sina investeringar med sunt förnuft.

För att nämna ett konkret exempel bör man ej välja att förvara alla sina kryptovalutor via en och samma kryptobörs, något som många investerare fått lära sig den hårda vägen i samband med FTX-kraschen.

Samtidigt bör man undvika att investera i samma kryptovalutor, utan istället fokusera även på andra alternativ vilka återspeglas av hög potential, där b.la projekt som C+Charge och P2E-plattformen Fight Out står högt i kurs.

Man måste komma ihåg att i slutändan är det man själv som ansvarar för utkomsten av det hela, samtidigt som man får aldrig falla för frestelsen att låta någon annan diktera hur man ska förhålla sig till sina investeringar!

Relaterade artiklar: