Investerare verkar hålla hårt i sitt kapital, något som b.la härleds till att den största kryptot på marknaden i form av Bitcoin (BTC) upplever för närvarande en negativ trend. Paradoxalt har dock Ether (ETH) tagit en annan väg där man återspeglats av en förhållandevis positiv utveckling.

Den negativa utvecklingen har även projicerats på en av de största meme-token i form av Shiba Inu, som i skrivande stund sjunkit markant sett till den högsta noterade nivån för 2023 – något som återspeglades i form av $0,00001590.

Anledningarna till den negativa utvecklingen härleds till en rad faktorer, där b.la de kännbara böterna vilka SEC för övrigt dömde kryptobörsen Kraken till härleds som ett av de bidragande element.

Emellertid vittnar SHIB:s kortsiktiga utsikter om att en ökning av SHIB-kursen är sannolik och kan snart komma att infinna sig, framförallt om stödet gällande $0,000012 fortsätter att vara stabilt.

Skenande kostnader tonar ned listningen via BinanceUS

Det skenande trycket gällande de kostnader vilka återspeglas på kryptomarknaden för närvarande tonade ned den hajpade noteringen av Shiba Inu token via BinanceUS – något som för övrigt ägde rum under den 24 februari.

BinanceUS återspeglas som ett dotterbolag till Binance.com, som för närvarande anses vara den största kryptobörsen på marknaden – baserat på daglig omsättning – något som man befäst ytterligare med tanke på FTX-konkursen.

Listningen via BinanceUS medförde dock möjligheten att handla token via SHIB/USD-paret, något som i sin tur framförallt riktar sig till de investerare vilka återfinns på den amerikanska marknaden.

De investerare vilka förväntade sig en mer positiv utveckling i samband med listningen via BinanceUS blev besvikna med tanke på att kursen gällande Shiba Inu-token istället sjönk med flera procentenheter.

I samband med att denna text utformas har Shiba Inu-token kommit att tappa 8,1% i värde (kumulativt) under sju dagar, något som även inkluderar en minskning i form av 2,5 % under de senaste 24-timmarna.

Månadsbaserad diagram för SHIB/USD

Kommer Shiba Inu-priset att repa sig?

Shiba Inu-kursen håller sig flytande över det kritiska stödet från den nedre stigande trendlinjen som projiceras via det dagliga diagrammet. På en marginell nivå återspeglas den 50-dagars EMA (exponentiellt glidande medelvärde), som för övrigt projicera via den röda linjen.

SHIB/USD dagligt diagram

Genom att studera ovanstående diagram antyder det hela om att Shiba Inu-kursen befinner sig på gränsen till att lyckas genomföra en helomvändning med siktet inställt på de högre nivåerna.

Det hela antyder att investerare bör göra sig redo att placera sitt kapital – något som enligt flera analytiker bör övervägas i samband med att kursen når en nivå högre än $0,000012.

Diversifiering av investeringar

En av de mest fundamentala aspekterna när det kommer till investeringar i kryptovalutor härleds till diversifiering. Med andra bör man aldrig satsa allt på ett enda kort utan alltid fokusera på att fördela riskerna adekvat.

Som ett led i att hjälpa dig sålla bland de otaliga kryptoprojekt vilka återspeglas på marknaden har vi investerat betydande tid åt att sammanställa en lista gällande de mest lukrativa token på marknaden.

Vi rekommenderar att man fokuserar på att rikta in sig på den koldioxidbaserade projektet i form av C+Charge, som för övrigt står sig som ett av de mest populära.

Det hela gäller framförallt om man har ett personligt mål om att värna om den omkringliggande miljön, samtidigt som man får möjligheten att generera positiva avkastningar via de koldioxidtoken vilka erbjuds via plattformen.

Ett annat intressant projekt att ha i beaktning härleds till den tränings- och hälsobaserade projektet i form av Fight Out. Via den intuitiva appen ämnar man erbjudas möjligheten till individer att tjäna token för varje gång som man ägnar sig åt en fysisk aktivitet.

Relaterade artiklar: