Den globala marknaden för kryptovalutor har återspeglats av en sporadisk tillväxt under inledningen av 2023. Den största kryptot i form av Bitcoin (BTC) har dock återspeglats på en förhållandevis stabil handelsnivå i form av $23,000 dollar per enhet.

Vidare har även den näst största kryptovalutan i form av Ether (ETH) återspeglas av en imponerande tillväxt där man överträffat alla förväntningar. Å andra sidan har andra krypton i form av Ripple (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) och Litecoin (LTC) återspeglas av ett sjunkande kurs.

köpa dogecoin

Ovanstående utveckling kan tillskrivas en rad faktorer, något som b.la inkluderar globala och inhemska regleringar. Dock verkar det som att den uppåtgående trenden är på väg att bromsas in i överlag.

Det hela härleds b.la till den betydande risken för högre räntor i kombination med ett ökande regulatoriskt förhållningssätt mot kryptoindustrin i övrigt.

Vikten av SEC-regleringen

Såvida man inte har gömt sig under en sten på sistone har man knappast kunnat missa det faktum att United States Securities and Exchange Commission (SEC) valt att implantera en rad åtgärder som ett led i att reglera handeln.

Även om SEC:s reglering gällande marknaden för krypton kan komma att medföra vissa utmaningar för branschen i övrigt kommer det hela i längden att leda till att kryptomarknaden återspeglas av en högre investerarskydd i kombination med en ökad trovärdighet.

I samband med att denna text utformas har den globala marknaden för kryptovalutor återspeglas av en stadig nedgång. Det hela projiceras tydligt i form av det totala värdet på $1,11 miljarder som under veckan sjönk till $1,07 miljarder.

Zhou kritiserar SEC

Den verkställande direktören för Bybit i form av Ben Zhou har valt att öppet kritisera SEC:s beslut att reglera kryptovalutor. Han menar på att införandet av möjligheten att bötfälla aktörerna kommer ej att gynna någon i den långa loppet.

Zhou passade även på att dela sitt optimistiska synsätt gällande kursen för Bitcoin (BTC) som han anser har potential att nå en kurs på $50,000 under Blockchain Life-evenemanget som för övrigt ämnar äga rum idag med Dubai som värd.Det ska dock tilläggas att prognosen i fråga har ej haft någon nämnvärd inverkan på BTC-kursen i samband med att denna text utformas!

Överväg att investera i dessa token

Även om kryptomarknaden återspeglas generellt sett av en negativ utveckling går det att identifiera potentiella guldkorn. Härnäst kommer vi att kortfattat belysa tre av de kryptoprojekt vilka vi anser har störst potential att generera adekvata avkastningar – $METRO, $CCHG och $FGHT!

Metropoly ($METRO)

Metropoly återspeglas i grund och botten som en NFT-baserad som erbjuder intressenter möjligheten till att investera i fastigheter till så lite som 1,000 SEK! Det hela möjliggörs av att intressenter egentligen investerar i fraktionen av en fastighet, snarare än att äga objektet i form av ett så kallat 1:1-förhållande.

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är avsaknaden av kreditinstitut och banker. I och med detta kommer en affär att kunna slutföras inom fraktionen av en minut till skillnad från det traditionella förhållningssättet där det hela ofta tar flera dagar att slutföra.

C Charge ($CCHG)

C+Charge är ett blockkedjebaserat projekt som ämnar förändra sättet som vederbörande förhåller sig till när det kommer till laddningen av elfordon. Genom att belöna förarna med så kallade koldioxidkrediter hoppas man kunna locka till sig även de vilka nödvändigtvis saknar intresse för projektet i övrigt.

En annan aspekt som C+Charge ämnar råda bot på är avsaknaden av transparens vid laddning av elfordon. Idag saknas det information gällande hur mycket laddningen kostar egentligen i likhet med traditionella laddningsstationer, något som många förare anser måste förändras.

Fight Out ($FGHT)

M2E-projektet i form av Fight Out strävar efter att förändra hur gemene man förhåller sig till träning och hälsa. Genom att belöna utövarna för varje gång som de ägnar sig åt en fysisk aktivitet hoppas man att locka till sig även de mest kluvna.

Till skillnad från konkurrenterna kommer Fight Out att kunna spåra varje given träningsaktivitet. Samtidigt ämnar man etablera en rad fysiska gym via vilka utövarna kommer att kunna interagera med andra inom Fight Out-sfären.

Relaterade artiklar: