Metaverse återspeglas som ett helt nytt koncept som initialt myntades i Snow Crash, en av de populäraste science-fiction romanen som för övrigt publicerade 1992 av en viss Neal Stephenson!

Det hela har dock förflyttats från att vara en fiktiv och fantasy-baserat koncept till att realiseras där b.la The Decentraland och The Sandbox återspeglas som några av de projekt vilka genomsyrar det hela adekvat.

I och med den höga populariteten för konceptet i fråga var de endast en fråga om tid innan andra konkurrenter skulle söka sig till det hela. En av de populäraste på senare tid återspeglas av RobotEra.

Projektet som baseras på $TARO-token (Ethereum) erbjuder intressenter att investera i det hela via den pågående presale-fasen projiceras i form av ett metaverse som ämnar omforma den nuvarande sfären genom att erbjuda något som differentierar sig från mängden.

Vad är RobotEra-metaverse för något?

RobotEra ämnar kombinera ett antal Web3-koncept vilka i sin tur ämnar nyttjas till att realisera ett projekt i likhet med The Sandbox, något som b.la erbjuder möjligheten att belönas med $TARO-token för varje gång som man slutför de utmaningar vilka man ställs inför.

Projektet ämnar bygga upp en metaverse-världs som återspeglas av oändliga möjligheter till att tjäna in belöningar. Genom att kombinera interaktion, underhållning och skapande i en och samma sfär hoppas man lockat till sig en bred skara av spelare.

Spelkonceptet återspeglas via planeten Taro, där spelaren i fråga tilldelas en så kallad NFT-robot med vilken man förväntas hjälpa till att bygga upp planeten efter den utdragna krig som ägt rum mellan robotarna och ursprungsbefolkningen.

Förutom att tjäna in belöningar via de utmaningar som man exponeras för kommer man även att kunna tjäna belöningar genom att hyra ut sin(a) virtuella tomt(er) till att låta andra uppföra byggande, reklampelare m.fl. från vilka man sedan erhåller en procentsats.

TARO-token utgör kärnan i det hela

RobotEra återspeglas som ett helt nytt metaverse som projiceras av en rad kraftfulla P2E-komponenter. Alla de spelare vilka väljer att ta del av plattformen kommer erbjudas möjligheten till att tjäna in belöningar i form av den denominerade $TARO-token.

Token i fråga utgör även den token som nyttjas för det inhemska ekosystemet, något som b.la erbjuder möjligheten till att förvärva så kallade NFT:er genom att använda sig av sitt $TARO-innehav.

TARO-token nyttjas ej dock endast inom spelet utan återspeglas även som en styrningstoken när det kommer till RobotEra DAO (eng. decentralized autonomous organizations). Det hela erbjuder möjligheten för innehavarna att b.la påverkar framtida versioner av RobotEra-plattformen.

Presale-fasen har samlat in över $900,000

Den inledande etappen för RobotEra-projektet pågår vid tiden som denna text utformas. Det hela innebär att man för närvarande har möjligheten att förvärva $TARO-token till en kurs i form av $0,020.

För närvarande har presale-fasen avverka över 47 800 token av totalt 90 000 vilka för övrigt allokerats till den pågående etappen. Innan man kan investera i presale-fasen behöver man först ha en kryptoplånbok tillgänglig i form av WalletConnect.

Det hela är en kostnadsfri tjänst som möjliggör förvaring av så ERC-20-token. När man registrerar sig för ett WalletConnect-konto behöver man sedan överföra en specifik mängd ETH- och/eller USDT-token.

Sist men inte minst behöver vi även uppmärksamma dig på det faktum att de $TARO-token vilka man väljer att förvärvar kommer förs att delas ut till vederbörande i samband med att presale-fasen avslutas officiellt.

Relaterade artiklar: