Image

RobotEra – Mer än $581 000 redan insamlat! Med tanke på att de största konkurrenterna till RobotEra i form av MANA- och SAND-token sjunkit i värde med cirka 95% vardera från deras noterade rekord-toppar i november 2021 har det hela lämnat en bitter eftersmak hos investerarna.

Faktum är att många investerare vilka redan äger MANA- och/eller SAND-token, alternativt planerat att ge sig in i det hela börjat tvivla huruvida det faktiskt är möjligt att generera positiva avkastningar när det kommer till spel inom metaverse.

Själva nedgången är främst relaterat till den kryptovintern där hela kryptobranschen i övrigt kämpar med negativa siffror. Det hela förbiser dock det faktum att metaverse-spel kunnat leva upp till hajpen när det kommer till underhållningsvärdet. En snabb återhämtning tillbaka till rekordhöjder verkar dock osannolikt i detta skede.

Men även mot bakgrund av kryptovintern och överväldigande tillväxtsiffror gällande användarbasen handlas både MANA och SAND fortfarande betydligt över sina prisnivåer i jämförelse med de som återspeglades under respektive förköpsfas.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

RobotEra lämpar sig som en bättre investering

RobotEra, som ämnar börslanseras inom en snar framtid, förutspås en lysande framtid inom branschen för spel vilka återfinns inom metaverse vilka i sin tur återspeglas av robot/rymdtema.

RobotEra är planerat att lanseras under 2023 där man inför den officiella lanseringen genomför en pågående förköpsfasen av den inhemska TARO-token som för övrigt kommer nyttjas som valuta inom själva spelet.

Även om förköpsfasen gällande RobotEra pågått under endast några veckor har man fram till idag redan mäktat med att samla in över $580 000. Sannolikheten är dock stor att vid tiden som du tar del av denna text har ovanstående summa kommit att stiga markant!

För närvarande kan man handla TARO-token till en kurs om $0,02, dock bedömer insatta att kursen sannolikt stiger ytterligare, närmare sagt till $0,025. Det hela innebär att intresserade bör ta del av det hela ganska omgående – förutsatt att de önskar ta del av den rådande kursen vill säga.

En annan intressant aspekt återspeglas i form av att RobotEra har planer på att börja sälja NFT-robotar vilka spelarna i fråga snart kan välj att nyttja inom den rådande metaverse som projiceras.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Fight Out - Nästa 10x Move-To-Earn Kryptovaluta - Förköpsfas Nu!

Vårt Omdöme

FO-logo
  • Backad av Lbank Labs och Transak
  • Bli belönad när du motionerar!
  • Avancera och tävla i Metaverse
  • Förköpsfasen LIVE - +$2.5M insamlat
  • Gemenskap i riktiga värden via gym-kedjor
FO-logo
Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Potential att bli en sensations

De insatta är av den uppfattningen att RobotEra har en hög potential att bli en viral sensation, främst på grund av den unika och framför allt spännande konceptet som det hela bygger på.

Spelare kommer att kunna skapa en icke-fungibla token (NFT) som projiceras i form av en robot-avatar. Genom denna kommer vederbörande att kunna interagera med RobotEra-metaverse, vilken för övrigt bygger på en sci-fi-tema.

Via den inhemska TARO-token kommer spelarna erbjudas möjligheten till att köpa och sälja mark inom metaverse, liksom en mängd andra NFT:er vilka återspeglas inom spelet, till exempel NFT-robotar och en rad andra artefakter vilka kan vara av intresse.

Vidare kommer spelarna i fråga även kunna utveckla och bygga på den mark som de har i sitt ägo, samtidigt som RobotEra planerar att införliva ett element av “build-to-earn” inom den metaverse som spelt återspeglas inom.

Det ska även understrykas att för att kunna bygga inom RobotEra-metaverse behöver spelaren i fråga ej besitta kunskaper inom kodning. Faktum är att det enda spelarna i fråga behöver behärska är RobotEras (enkla) byggverktyg.

RobotEra-spelare kommer att kunna bygga och tävla inom spelet, vilket enligt RobotEra kommer att erbjuda spelare en annan väg att tjäna in TARO-token. En annan aspekt som RobotEra fokuserar på är att locka över “verkliga” företag och varumärken till deras metaverse.

Det hela ämnar kunna nyttjas av spelarna i fråga till att sälja/hyra ut sin mark till intressenter, vilka i sin tur kan sedan välja att nyttja den förvärvade marken till att annonsera, bryta TARO-token, m.fl.

Under tiden kommer RobotEra att erbjuda skapare och artister ett nytt sätt att interagera med sina fans. De kommer att kunna skapa och distribuera genuina digitala tillgångar som kommer att kunna handlas inom spelet.

En annan anledning till att äga TARO är att det hela även fungerar som RobotEras styrningstoken, med dess innehavare vilka får möjligheten till att rösta om projektets utveckling.

Valutan utfärdas på Ethereum blockkedja i form av en ERC-20-token med ett maximalt utbud i form av 1,8 miljarder, något som återspeglas som ett lågt utbud jämfört med många andra liknande kryptoprojekt.

För att investera i RobotEra behöver man först och främst besöka den officiella webbplatsen för projektet och starta där.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

 

Relaterade artiklar: