RobotEra klassificeras som ett av de absolut hetaste projekten inom metaverse-sfären. Faktum är att en betydande andel investerare anser att RobotEra klassas som ett av de bästa projekt vilka man kan välja att investera i under 2023.

Plattformens styrningstoken i form av $TARO, som för övrigt återspeglas som den ursprungliga token för RobotEra, refereras till som en av marknadens mest eftertraktade Ethereum-baserade token.

Spelet i fråga äger rum på en fiktiv planet vid namn Taro, där robotarna tagit över kontrollen efter att ett utdraget krig utkämpats med den mänskliga rasen.

Spelarna i fråga projiceras via en så kallad robot-avatar med möjligheten att uppgradera karaktären i form av en rad tillval.

RobotEra: Omdefinierar gränserna för metaverse-spel

RobotEra återspeglas som ett nytt blockkedja-baserat metaverse-spel som kommit att växa exponentiellt i popularitet under en förhållandevis kort period. Spelplattformen förser alla deltagare med en rad revolutionerande spelfunktioner i kombination med adekvata belöningar.

Den Ethereum-baserade plattformens breda utbud av möjligheter när det kommer till möjligheten att generera avkastningar liknar i mån och tycke den välrenommerade konkurrenten The Sandbox.

Framförallt härleds det hela till de integrerade icke-fungibla tokens (NFT) vilka återspeglas b.la i form av virtuella tomter, artefakter, nya metaverser, möjligheten att gå med i andra gruppering etc.

Det sensationella projektet kombinerar den populära digitala modellen play-to-earn (P2E) med NFT:er som ett led i att förse användarna som ett av de bästa spelkoncepten inom branschen för närvarande.

Alla de tillgångar vilka projiceras inom RobotEra-ekosystemet projiceras som redan nämnts i form av så kallade NFT:er. Det hela innebär att man har möjligheten att vid varje given tidpunkt sälja av sina tillgångar och således generera avkastningar på det hela.

Förutom möjligheten att generera avkastningar via sina tillgångar erbjuder RobotEra-plattformen spelarna möjligheten att släppa fram sin kreativa sida. Det hela innebär b.la möjligheten att delta i varierande sidouppdrag vilka erbjuder möjligheten till ytterligare avkastningar.

Hög tid att investera i $TARO

Liksom andra spelrelaterade projekt baseras RobotEra på en styrningstoken vid namn $TARO. Det hela nyttjas för att realisera alla de transaktioner vilka projiceras via spelplattformen.

Som vi redan nämnt tidigare kan den digitala tillgången i form av $TARO nyttjas till för att köpa virtuella tomer, bygga, köpa och sälja NFT:er, inklusive en rad andra tillgångar via den öppna marknaden i samband med att $TARO listas via de offentliga börserna.

Ett annat sätt som belönar investerarna för deras lojalitet härleds till den låsningsperiod som man väljer att låsa sitt $TARO-innehav under. Ju längre låsningsperiod desto större andel $TARO-token kommer man att belönas med!

För närvarande pågår den första etappen av presale-fasen, där 1 $TARO återspeglas av en kurs av 0.020 USDT. Det ska dock understrykas att token ämnar stiga till 0.025 USDT i samband med att den andra etappen initieras.

I samband med att denna text utformas har presale-fasen gällande RobotEra kommit att samla in över $929 000 av det uppsatta målet om $1,8 miljoner dollar. Man bör således fokusera på att investera i projektet medan $TARO-token återspeglas fortfarande till en låg kurs.

$TARO växer exponentiellt där man enligt den “whitepaper” som illustrera projektets färdplan kommer den digitala tillgången att stiga ytterligare i samband med att token börjar listas via de publika kryptobörserna!

Relaterade artiklar: