Nyheten om att SEC stämmer både Coinbase och Binance har påverkat hela kryptobranschen. Nu säger dock flera advokater att SEC skulle få betydligt svårare att vinna om rätten bestämmer sig för att döma till Ripples fördel. Ripple är just nu inblandade i en rättssak mot SEC och har anklagats för att inte uppfylla säkerhetskraven. Nu tror många att domen kommer inom ett par veckor.

XRP kan påverka stämningen mot Coinbase och Binance

 

Coinbase står inför liknande anklagelser

SEC lämnade nyligen in en stämningsansökan där de anklagar Coinbase för att vara en oreglerad kryptobörs som bryter mot flera regler. Nu finns det risk att SEC inte har något fall beroende på utgången för XRP. Det är samma domstol som dömer fallen mot XRP och Coinbase.

Om domaren i fallet mot XRP dömer till deras fördel blir det svårt för SEC att argumentera i sin sak mot Coinbase. Eftersom domarna arbetar för samma domstol är det stor chans att de kommer att inspireras av varandra.

SEC kan också få en fördel

Om domstolen bestämmer sig att döma till SECs fördel i fallet mot Ripple kan det också gå åt andra hållet. Då är det stor chans att SEC även vinner de kommande rättegångarna mot Coinbase och Binance.

De flesta analytiker och experter i kryptobranschen tror att domstolen kommer döma till Ripples fördel. Det betyder att de inte har brutit mot säkerheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att domarna kan ha helt olika åsikter även fast de är anställda av samma domstol. Domaren som ska döma mot Coinbase, Rearden har dock varit ledig i 6 månader. Därför är det stor chans att hon frågar sina kollegor för att kunna göra en rättvis bedömning.

Så har kryptobranschen reagerat

Kryptobranschen och valutor som Bitcoin och Ethereum kraschade rejält när stämningsansökningarna mot Coinbase och Binance blev kända. Det visade sig dock vara en kortvarig dipp och nu visar de mer stabila kurvor. Det är viktigt att komma ihåg att kryptobranschen är väldigt volatil. Alla uppdateringar gällande stämningarna kan påverka kryptokurserna.

Binance och Coinbase är två av de största kryptoplattformarna i branschen. De står för miljontals transaktioner varje månad och har stort inflytande i kryptobranschen.

Relaterade Artiklar: