De flesta kryptobörser inom rikets gränser fokuserar uteslutande på att erbjuda möjligheten till Bitcoin-handel.

Världens största kryptovaluta har på senare veckor återspeglats av en ytterst positiv utveckling, där man närmar sig det magiska strecket på $30,000 dollar!

Samtidigt passerade världens näst störa krypton i form av Ether (ETH) den magiska gränser på $1,800 per token!

Man bör dock förlita sig endast på BTC utan även bredda sina vyer genom att överväga investeringar i andra kryptovalutor. Ett av dessa härleds till Ripple (XRP) som under mindre än 24-timmar stigit i värde med 20%!

Faktum är att under en kort period återspeglades XRP av en värdeökning på så mycket som 26%, men har sedermera kommit att falla till en lägre men stadig nivå i form av (redan nämnda) 20%!

Många analytiker och experter bedömer dock att Ripple (XRP) har betydligt mer att erbjuda än så, framför allt när det kommer till den rådande kursen. Sanningen är den att en rad högprofilerade kryptoexperter är av den uppfattningen att XRP kan komma att stiga till en kurs på $1 per token under slutet av året!

Påvisar stark momentum

Föga överraskande avslöjar XRP:s diagram (se nedan) ett mycket starkt momentum, där kryptovalutans relativa styrka index (RSI) steg kraftigt under tisdagskvällen, för att stabilisera sig på en aningen lägre nivå under onsdagsmorgonen.

Källa: Coinbase

När det kommer till XRP:s 30-dagars glidande medelvärde har det legat under 200-dagars genomsnittet före gårdagens rally, vilket satte kryptovalutan i en lukrativ position för en stark återhämtning.

Det är omöjligt att på förhand sia om hur XRP-kursen kommer att utvecklas de närmaste dagarna. Dock har den senaste veckornas positiva utvecklingen på kryptomarkande även bäddat vägen för många andra token vilka återigen rest sig och börjat sin klättring mot högre nivåer.

Orsaken bakom den kraftiga ökningen

Anledningarna till den kraftiga ökningen hos XRP-kursen härleds framför allt till rättegången mot SEC. I samband med att de senaste domstolsförhandlingar avslutat framkom det att SEC för närvarande befinner sig i underläge, något som bidrog till att orsaka en ökad handel med XRP.

Ovanstående nyhet kan även ha kommit att realisera i den gigantiska XRP-transaktion som återspeglades av ett värde på $120 miljoner dollar. Vem och vart transaktionen tog vägen är dock något som ingen officiellt uttalat sig om.

Även om anledningarna till den stora överföringen anses vara flera har flera observatörer tagit sig friheten att spekulera huruvida överföringen kan anses vara relaterad till att Ripple förbereder sig på att finansiera en avvecklingsavgift.

Det ska dock understrykas att det för närvarande ej presenterats några objektiva bevis vilka i sin tur skulle stärka ovanstående teori, något som i sin tur lämnar utrymme för ytterligare spekulationer.

Dock kommer domen i SEC-fallet att säkerligen diktera den fortsatta utvecklingen av XRP-token, där en Ripple-vinst sannerligen bidra till en positiv utveckling, varav en förlust kan komma att få ödesdigra konsekvenser.

Enligt experterna är det dock betydligt mer sannolikt att Ripple uppnå en uppgörelse med SEC, något som kommer gynna både XRP men även de investerare vilka valt att låsa kapital via handeln med XRP-token.

Samtidigt kommer Ripple att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, utan att det på något sätt orsaka ytterligare problem för den redan ansträngda och konkursdrabbade banksektorn. Det som man dock med säkerhet kan konstatera är att den sista ordet inte är sagd ännu!

Relaterade artiklar: