Den presale-fas som pågår med full fart vid tiden som denna text utformas har kommit att samla in över $2,97 miljoner dollar. Endast $100 000 dollar kvarstår innan den officiella presale-fasen avslutas.

En av de mest auktoritära kryptobörserna på marknaden i form av BKEX, med en imponerande handelsvolym (per dag) över $1 miljard dollar kommer vara först ut att lista RIA-token till försäljningar via den så kallade IEO.

Det hela ämnar äga rum under februari, något som för övrigt ämnar äga rum strax efter att presale-fasen avslutas under den 31 januari. Flera andra CEX- och DEX-börser ämnar följa i samma fotspår.

Just därför har man i rollen som investerare endast några dagar på sig att investera i RIA-token. Den kurs som RIA-token kan förvärvas till återspeglas av 0,0325 dollar per token, något som för övrigt kommer stiga markant i samband med listningen via de allmänna kryptobörserna.

I samband med att denna text utformas kvarstår mindre än 3,5 miljoner RIA-token vilka man kan välja att investera i. Calvaria: Duels of Eternity återspeglas som ett projekt med en hög potential.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Calvaria ämnar driva på implementeringen av blockkedjor

En aspekt som skiljer projektet från konkurrenterna är att det hela ämnar projicera både i form av en så kallad play-to-earn– (P2E) och en free-to-play (F2P) -version. Det hela ämnar fånga upp även de spelare vilka nödvändigtvis saknar intresse för den tekniska aspekten gällande blockkedjan.

Trots det faktum att GameFi-sfären återspeglas av en hög potential, har spelarna ännu ej följt i de fotspår vilka investerar valt att anamma. Ett konkret exempel på det hela projiceras i from av Alien Worlds – ett spel som bygger på blockkedjan med cirka 250 000 spelare per dag.

Som en jämförelse har de konkurrenter vilka återfinns inom AAA-sfären vilka projiceras i form av b.la Fortnite och Roblox i form av mer än 10 miljoner dagliga spelare. Detta är något som Calvaria ämnar överbrygga genom att b.la tillhandahålla en P2E- och F2P-version.

Det ska även understrykas att både P2E- och F2P-versionen kommer vara snarlika varandra när det kommer till den visuella aspekten. Den primära skillnaden kommer projiceras i form av att möjligheten att tjäna pengar kommer vara inaktiverade i F2P-versionen.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

En fiktiv räknare nyttjas vid spel på F2P-versionen

Istället kommer en räknar att exponeras under spelets gång som ämnar påvisa hur mycket spelaren i fråga skulle ha kommit att tjäna om man istället hade valt att ta del av P2E-versionen.

Förhoppningen med det hela är att Calvaria: Duels of Eternity ska mäkta med att locka över spelarna inom F2P- vidare till P2E-versionen i sinom tid, något som i sin tur kommer underlättas genom att vederbörande ej kommer behöva b.la att förvärva dyra NFT:er.

En annan aspekt som skiljer Calvaria: Duels of Eternity är att konceptet återspeglas helt i 3D-grafik, samtidigt som man även kan välja att delta i spelet både via Android- och iOS-enheter.

Som ett led i att förmå spelarna till att fortsätta komma tillbaka till spelet ämnar man införa en rad uppgraderingar. Några av de mer intressant härleds till möjligheten att använda sig av virtual reality.

Den så kallade VR-funktionen kommer erbjuda b.la möjligheten till att delta i turneringen vilka baseras på eSport, samtidigt som dessa i sin tur kommer gästas av en rad högprofilerade aktörer inom sfären.

RIA nyttjas även för DAO

Andra användningsområden där RIA-token ämnar nyttjas härleds till DAO – decentralised autonom organisation. Det hela erbjuder intressenter möjligheten till att påverka framtida versioner av spelet, där vikten av rösten baseras på antalet $RIA-token vilka man förfogar över.

Det ska även nämnas att teamet som står bakom Calvaria genomgått ten KYC-verifiering av CoinSniper, samtidigt som SolidProof granskas den smarta kontrakt för vilken RIA-token bygger på.

Sist men inte minst kommer man i rollen som token-ägare att delta i en utlottning av $RIA till ett värde om $100 000. För att kunna delta i det hela kommer man behöva genomföra en rad uppgifter vilka man kan läsa mer om via den officiella Telegram-kanalen.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Relaterade artiklar: