Det gångna året kommer knappast att gå till historieböckerna som den mest lukrativa och framgångsrika, åtminstone ej när det kommer till världens största kryptovaluta – Bitcoin (BTC).

Faktum är att Bitcoin (BTC), återspeglades av en negativ kursutveckling via de publika kryptobörserna, något som även resulterade i att övriga digitala tillgångar i form av b.la Ethereum (ETH) drogs med i fallet.

Även om 2023 kantats av oroligheter gällande den svenska ekonomin, samtidigt som många experter uttalat sig om att vi återigen står inför en finanskris, har dock priset på Bitcoin sakta men säkert klättrat mot de högre nivåerna!

Härnäst kommer vi att diskutera övergripande vilka premisser behöver uppfyllas för att Bitcoin (BTC) kursen ska få möjligheten till att “katapultera” sig själv mot de nivåer vilka återspeglades under juni 2021!

En ökad fortsatt inflation

Den svenska riksbanken har som mål att inflationen ska ligga på 2% per år, något som mäts via den så kallade KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Dessvärre befinner man sig långt ifrån det hela med tanke på att inflationen låg på 9,4% under februari månad!

Samtidigt menar experter på att siffrorna gällande mars kommer knappast att vara något att glädjas åt. Sanningen är den att Sverige kämpar med den högsta inflationen som uppmätts på över 30 år!

Det hela resulterade i att Riksbanken vidtagit kraftiga åtgärder för att få kontroll över inflationen, något som framför allt härleds till betydligt högre räntor. Bitcoin (BTC) har som redan nämnts stått stadigt i kölvattnet av det hela.

Faktum är att BTC-kursen ligger 70% högre än i jämförelse med början av 2023, där token klarat sig galant igenom de konkurser som kommit att drabba det amerikanska banksystemet.

I och med att Bitcoin (BTC) utbudet är begränsat, menar flera experter och analytiker inom kryptosfären att token lämpar sig idealt som ett skydd mot den ökade trycket på centralbankernas vilja att trycka ännu mer sedlar!

Många menar att det hela är ett sätt att försöka släcka eld med bensin, något som dock kommer sannolikt att gynna Bitcoin (BTC), något som härleds till en ökad medvetenhet och högre kursnivåer.

Växande global användning

Ända sedan den första Bitcoin (BTC) präglades har kryptosfären sakta men säkert vuxit i omfång. Trots att många kritiker otaliga gånger uttryckt sig om att BTC befinner sig i slutet av sin livscykel har token likt Fenix fågeln rest sig ur askan!

Även om det gångna året inte går till historien som den mest lyckade för BTC återspeglades den av flera viktiga milstolpar. Några av dessa härleds till möjligheten att skicka och ta emot BTC via flera afrikanska länder!

Det ska tilläggas att det hela möjliggjorts, trots att många individer på den afrikanska kontinenten för närvarande förfogar ej över ett traditionellt bankkonto. Själva transaktionen realiseras via SMS, något som även eliminerar behovet av en fungerande uppkoppling.

Vidare blev El Salvador det första landet i världen att införa Bitcoin som en officiell valuta, något som ej riktigt haft den inverkan på landets (sedan tidigare) sargade ekonomi.

Dock valde den sittande presidenten Najib Buckle att nyligen publicera ett officiellt uttalande om att landets regering siktar på att köpa 1 BTC per dag, något som ämnar stärka landets position som en ledande aktör inom kryptosfären.

Det har även blivit betydligt vanligare att kunna betala dricks via BTC, något som många menar kommer öka allmänhetens nyfikenhet samt exponera token för en rad nya användningsområden!

Osäkerheten inom banksektorn

I samband med att denna text utformas har inga svenska banker ännu försatts i konkurs. Dock har den amerikanska epidemin inom banksektorn även spridit sig till Europa, där Credit Suisse nyligen räddades av den schweiziska staten via ett specialutformat räddningspaket.

På grund av konkurserna inom banksektorn har BTC seglat upp som ett adekvat alternativ när det kommer till att skydda investerarna surt förvärvade kapital. Flera källor rapporterade under veckan att Bitcoin (BTC) mäktat med att prestera bättre än många andra tillgångar.

Några av dessa härleds b.la men begränsas ej av index, råvaruaktier, index m.fl. Det hela tyder på att gemene man fått upp ögonen för tillgången, samtidigt som man väljer att ignorera de rekommendationer där “bankernas experter” avrått från investeringar i just BTC!

Mer av denna författare: