De svenska investerarna har drabbats av ytterligare ett bakslag. Under onsdagen meddelade Silver Bank Limited att man ämnar avveckla verksamheten i sin helhet och därmed likvidera sin bank!

Aktien rasade med hela 43,8% i samband med beskedet, samtidigt som Bitcoin, Ether m.fl. sjönk i värde. Det hela har även drabbat svenska investerare vilka enligt Avanza gick miste om betydande summor.

Ett sätt att förhålla sig till ovanstående är att investera i fastigheter. Traditionellt sett har investeringar i fastighetsobjekt krävt betydande kapital – något som Metropoly ämnar råda bot på!

Projektet har som mål att förändra sättet som gemene man förhåller sig till investeringar i fastigheter genom att förändra marknaden i grunden. Genom att erbjuda möjligheten till fraktionerade investeringar via sin NFT-plattform hoppas man locka betydligt fler att gå med i projektet!

Generera passiva inkomster

Via Metropoly investerar man egentligen i en fraktion av fastigheten till skillnad från att äga objektet i sin helhet. I och med fraktionsmodellen är det möjligt att investera så lite som $100 – ekvivalent 1,000 SEK!

Ovanstående kommer således att erbjuda alla möjligheten till att äga en bostad – oberoende av deras finansiella situation. Investeringen i fråga återspeglas av NFT:er (icke-fungibla token), något som b.la innebär att tillgången kan säljas vidare.

Som ägare kommer man att kunna tjäna avkastningar genom att hyra ut fastigheten. Förvaltningen och byråkratin hanteras av Metropoly utan att man själv behöver involvera sig i processen!

De inkomster vilka genereras i samband med uthyrning baseras på den andel av fastigheten som man äger. Det hela innebär således att ju högre andel man äger, desto högre avkastningar erhåller man!

För de svenska investerarna erbjuder Metropoly möjligheten att diversifiera portföljen, samtidigt som man får möjligheten att investera i både kryptovalutor och fastigheter på en och samma gång!

Presale-fasen pågår med full fart

I skrivande stund har kryptoprojektet mäktat med att samla in över $644,000 dollar, under en period om endast några veckor! Enligt plattformens webbplats har 1893 investerare hittills valt att gå med i projektet.

Kärnan i det hela återspeglas av den Ethereum-baserade $METRO-token. Under den nionde etappen säljs 1 $METRO till $0,0625 USDT, något som enligt “whitepaper” kommer stiga till $0,1 USDT i samband med noteringen via kryptobörserna.

Vidare kommer alla investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen att berättigas automatiskt medlemskap via Platinum Member’s Club. Via medlemskapet kommer investerare b.la att erhålla åtkomst till Metropoly Beta och tjäna cashback på alla NFT:er.

Vi har dock sparat det bästa till sist! Varje investerare som går med i presale-fasen kommer även att delta i utlottningen av en lägenhet i Dubai (Burj Khalifa). Fastigheten har ett marknadsvärde på $1 miljon dollar med möjligheten till uthyrning.

Vid uthyrning av lägenheten kommer ägaren att tjäna cirka $100,000 per år – helt passivt! För att delta i tävlingen behöver man dock uppfylla ett antal kriterier vilka återspeglas i den “whitepaper” som Metropoly publicerat!

Relaterade artiklar: