De svenska investerarna har knappt hunnit förlika sig med Silicon Valley Bank-kraschen och den negativa utvecklingen av Bitcoin-kursen som förra vecka föll under $20 000-nivån innan nästa smocka!

Vi syftar förstås på det faktum att de amerikanska myndigheterna valt att gå in och ta över kontrollen gällande Signature Bank, något som indirekt kommer att påverka flera tusen svenska investerare.

Den svenska tjänstepensionsföretag Alecta, som innehar en betydande andel i Signature Bank valde under måndagsmorgonen att hålla ett internt “krismöte” för att bestämma hur man ska förhålla sig till det hela.

Alecta, som även kontrollerade en betydande andel av Silicon Valley Bank blev söndagens nyheter ännu ett slag under bältet! Enligt officiella källor innehar Alecta över 2,8 miljoner aktier i Signature Bank, med över 3,2 miljarder av svenskarna pengar placerade.

Sprid riskerna via investeringar i fastigheter

En av de investeringsformer vilka visat sig stå stadigt under tider av inflation och osäkra tider härleds till (föga förvånande) fastigheter. Även om många investerare är medvetna om vikten av att placera kapital i fastigheter har det hela ofta kännetecknats av en stor akilleshäl – nämligen kravet på kapital!

Faktum är att de flesta fastigheter vilka återfinns på den svenska marknaden kräver flera miljoner i kapital, något som medfört att många investerare i stället tagit beslutet att placera kapital i andra tillgångar.

Det hela kan dock vara ett minne blott, något som NFT-plattformen Metropoly ämnar förändra i grunden! Genom att erbjuda möjligheten till fraktionerade investeringar i fastigheter ämnar man erbjuda alla en möjlighet till att investera i fastighetsbranschen.

Erbjuder möjligheten till passiva inkomstkällor

Via Metropoly “styckas” fastigheter till betydligt mindre fraktioner, vilka i sin tur paketerats till så kallade NFT:er. Just därför kan varje given investerare välja att gå med i det hela med så lite som $100 – ekvivalent 1,000 SEK!

En annan viktig aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är att fastigheterna återfinns utspridda över hela världen. Med andra ord är det hypotetiskt sett möjligt att via Metropoly äga en fastighet som återfinns på en annan kontinent!

När man investerar i fastigheter rekommenderar Metropoly att man låter hyra ut fastigheten till intressenter. Via förhållningssättet kommer man att generera passiva inkomster utan att förta sig nämnvärt.

Teamet bakom Metropoly sköter alla de byråkratiska steg vilka traditionellt sett härleds till investeringar i fastigheter, där man b.la säkerställer att nödvändiga avtal finns tillhanda, kontrollerat utbetalningarna men även att hyresgästerna sköter sig!

Presale-fasen närmar sig slutet

Den pågående presale-fasen har i skrivande stund samlat in över $813,000 dollar av det uppsatta målet på $1,000,000 dollar! Baserat på data via den officiella webbplatsen har 1954 investerare (för närvarande) valt att gå med i projektet.

Katalysatorn i projektet härleds till den $METRO-token, en Ethereum-baserad token som för närvarande säljs till $0,0625 USDT. Ett annat lukrativt incitament att gå med i presale-fasen härleds till det automatiska medlemskapet hos Platinum Member’s Club.

Genom medlemskapet kommer investerare att erbjudas möjligheten att tjäna cashback på var och en av de NFT:er som man har i ägo, samtidigt som man även berättigas åtkomst till Metropoly Beta.

Tävla om en lägenhet i Dubai

Alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen kommer även att delta i utlottningen av en lägenhet med adress i Dubai, Burj Khalifa. Marknadsvärdet på lägenheten återspeglas av $1 miljon dollar, ekvivalent 10 miljoner SEK!

Skulle man koras till den lyckliga vinnaren kommer man att kunna hyra ut fastigheten till högstbjudande. Marknadsvärdet återspeglas dock i genomsnitt av ett värde upp till $100 000 dollar – något som genererar månatliga inkomster på cirka 80 000 SEK – per månad!

Relaterade artiklar: