crypto.com arena

Kryptobranschen ser ut att ha tuffa dagar framför sig och i det senaste har röster även höjts om en kommande kryptovinter. Det gör att många bolag i branschen just nu utvärderar läget för att se om de kan utveckla sig även på andra fronter. Bolaget Crypto.com har bland annat låtit meddela att de planerar genomföra en omfattande renovering av sin Crypto.com Arena. Denna är tänkt att genomföras samtidigt som arenan fortfarande är i drift, vilket innebär att man inte behöver räkna med ytterligare kostnader på grund av ett minskat kundunderlag. Istället ska renoveringen, vilken är i mångmiljonklassen, pågå parallellt med arenans planerade aktiviteter. 

Satsar stort på besökarnas upplevelser 

En del av arenans renoveringsarbete kommer bland annat omfatta nya exklusiva utrymmen och man satsar stort på själva upplevelsedelen för arenans besökare. Även VIP-besökarnas framtida upplevelser är en viktig del av planeringsarbetet och flera av de tänkta uppgraderingarna är riktade åt just arenans VIP-kunder och andra speciella besökare. 

Att renoveringen sker just nu, ses som ett sätt för Crypto.com att stärka sitt varumärke. Det är ett drag som kan vara klokt i en tid där det sannolikt kommer bli allt större konkurrens mellan kryptobolagen om ett minskande utbud av kryptohandlare. 

Precis som många andra plattformar för handel med kryptovaluta har även Crypto.com behövt göra neddragningar och förändringar i sitt upplägg. Personalstyrkan har nyligen reducerats med 260 personer (en minskning med ungefär fem procent av det totala antalet anställda) och man har även valt att ta bort flera kryptovalutor från sitt Crypto.com card staking program. Det senare initiativet har inte kommenterats från Crypto.coms håll, men beror enligt spekulationer på att de avlägsnade valutorna är sådana som under den senaste tiden varit mycket volatila och visat sig mycket instabila. 

Relaterade


Populära ämnen

Inget innehåll hittades, vänligen återkom senare!