Hela 9 av 10 svenska anser sig vara väl insatta i klimatfrågan, där 50% av dessa menar på att de ofta drabbas av ett dåligt samvete i samband med val vilka i sin tur bidrar till en negativ miljöpåverkan.

I en opinionsundersökning som arrangerades av Naturvårdsverket som återspeglades av 1,000 deltagare svarade en tredjedel av dessa (26%) med att de anser sig vara “absolut medvetna” om klimatproblemet.

Två tredjedelar av deltagarna (63%) påtalade att de “i viss mån” anser sig vara klimatmedvetna. Samtidigt anser mer än 70% av deltagarna att den egna klimatpåverkan är av stor vikt när det kommer till den personliga umgängeskretsen.

Klimatmedvetna investeringar i miljörelaterade projekt

I och med ovanstående betraktas investeringar i miljömedvetna projekt så som IMPT, inklusive ladd- och miljöprojektet C+Charge ligga högt i kurs när det kommer till de svenska investerarna.

När det kommer till den förstnämnda – IMPT – ämnar det hela demokratisera handeln med koldioxidkrediter, något som ska tilläggas varit en ytterst sluten marknad, där endast de stora bolagen kunnat medverka i.

När det kommer till den andra projektet i form av C+Charge kommer förarna att belönas för varje gång som de väljer att ladda sina fordon. Samtidigt kommer de intjänade token att kunna nyttjas i samband med nya laddningar.

Ämnar spåra koldioxidens livscykel

Ett av de senaste företagen som fokuserar på att erbjuda möjligheten till miljömedvetna investeringar härleds till den franskägda Carbonable. Nyligen rapporterade de styrande att bolaget samlat in över $1,2 miljoner dollar under sin första finansieringsrunda.

Affärsidén bygger på att stödja och hjälpa bolag till att investera i så kallad ” koldioxidavskiljning”. Carbonable har lockat till sig flera auktoritära investerare, något som inkluderar b.la Joseph Lubin, medgrundare av Ethereum och Ethereal Ventures.

Carbonable fokuserar på att spåra koldioxidens livscykel, något som b.la återspeglas av både utfärdandet och förbränningen av koldioxidkrediter – en process som för övrigt även refereras till som “pensionering”.

För att uppnå ovanstående ämnar man tillämpa en så kallad ”skalbar lösning”, som i sin tur utvecklas av företaget Starkware. Det ska även tilläggas att lösningen bygger i själva verket på den beprövade Ethereum-blockkedjan.

Medgrundaren av Time For the Planet, Colin Debayle, Sylvain Theveniaud, vd för Allianz Accelerator, inklusive Ethereum-experten Abdelhamid Bakhta härleds som tre av de investerare vilka valt att gå med i den initiala finansieringsrundan.

Ämnar utöka personalstyrka och leda den globala utvecklingen

De finansiella medel vilka samlades in under den initiala finansieringsrundan kommer att nyttjas till att utöka teamet, samtidigt som man ämnar investera i att bli ledande när det kommer till den globala utvecklingen av biologisk mångfald.

Ramzi Laieb, medgrundare till den franskägda Carbonable underströk vikten av att de stora och globalt verksamma bolagen måste göra sitt yttersta för att genuint minska sitt nuvarande koldioxidavtryck.

Samtidigt måste var och en av dessa bolag fokusera på att stödja klimatbidraget, något som är avgörande för att lyckas realisera målet gällande “noll nettoutsläpp” på en global basis!

Relaterade artiklar: