Det nya kryptobaserade projektet i form av RobotEra har profilerar sig som en frisk fläkt inom Metaverse. Det hela har fortsatt på utsatt väg där man kommit att locka till sig en rad investerare och spelar vilka återfinns inom en rad olika sfärer.

Den inhemska token i form av $TARO erbjuds för närvarande till försäljning via den pågående presale-fasen. I samband med att denna text utformas har man mäktat med att samla in över $800 000 under en period om endast veckor.

Med andra ord närmar man sig sakta men säkert målet om $1 miljon, något som innebär att man bör hoppa på investerartåget medan det ännu finns tid för att kunna förvärva $TARO till en betydligt lägre kurs.

RobotEra tar Metaverse Gaming till högre nivåer

RobotEra återspeglas som ett nytt blockkedja-baserad metaverse-spel som under en kort period kommit att växa markant i popularitet. Spelplattformen förser alla deltagare med en rad olika sätt att interagera via, möjligheten att förvärva virtuell mark och tillgångar, etc.

Det hela återspeglas av revolutionerande spelfunktion och belöningar vilka tilldelas för varje gång som spelarna i fråga väljer att ta sig an varandra i de utmaningar som återspeglas inom det hela.

Den Ethereum-baserade plattformens imponerande utbud av möjligheter till att tjäna in $TARO token vilka utgör katalysatorn i den inhemska ekonomin anser vara ytterst imponerade på grund av de integrerade icke-fungible tokens (NFT:er).

Vi vill uppmärksamma dig på att alla de tillgångar vilka återspeglas inom ekosystemets för RobtoEra, något som inkluderar de avatarer som återspeglas inom det hela projiceras i form av NFT:er. Det hela innebär att man kan vid varje given tidpunkt sälja av sina tillgångar!

Bidra till återuppbyggandet och erhåll adekvata belöningar

RobotEra bygger på ett koncept som äger rum via Taro-planeten, där man i rollen som spelarna fått i uppgift att återuppbygga planeten efter att den raserats under ett långt krig mellan robotarna och mänskligheten.

Som ett led i att sporra spelarna till att aktivt delta i återuppbyggandet kommer man att erhålla en adekvat mängd token för varje uppgift som man utför. Med andra ord gäller premissen att ju fler uppdrag man genomföra, desto mer belöningar kommer man att erhålla.

Ett annat ytterst intressant element när det kommer till att tjäna in belöningar via RobotEra-spelet återspeglas av möjligheten till att hyra ut sin virtuella mark till olika typer av virtuella event.

Man kommer även att kunna erbjuda sin mark till högstbjudande, där intressenter kommer att kunna upprätta byggnader av diverse slag, för vilka man sedan erhåller en avgift för under tiden som de står utplacerade på ens mark.

Nu är den bästa tiden att investera i $TARO

I likhet med en rad andra projekt återspeglas RobotEra av en inbyggd token som inom sammanhanget benämns för som $TARO. Det hela utgör som redan nämnts katalysatorn i det inhemska ekosystemet för RobotEra.

Spelarna har möjligheten till att använda sig av den digitala tillgången till att förvärva virtuell mark, köpa och sälja NFT, inklusive en rad andra tillgångar vilka erbjuds inom den Metaverse som spelet återspeglas inom.

Spelarna kommer även att kunna tjäna in passiva inkomster genom att låsa sina $TAROtoken. Alla de investerare vilka har en angelägenhet om att förvärva kryptotillgångar med hög potential bör överväga att investera i $TARO.

Presale-fasen för RobotEra pågår med full fart i samband med att denna text utformas, där investerarna i fråga kan för närvarande köpa 1 TARO-token till en kurs om $0,020. Vänligen notera att kursen ämnar stiga till $0,025 per token i samband med att den andra etappen inleds.

I skrivande stund har presale-fasen gällande RobotEra varit aktiv under en period om några månader där man mäktat med att samla in över $800 000 dollar. $TARO-token växer exponentiellt där det hela enligt projektets “whitepaper” kommer att stiga ytterligare i samband med att token listas via den publika kryptobörserna.

Relaterade artiklar: