Presale-fasen av MEMAG-token påvisar inga tecken på att avta, något som styrks av det faktum att man mäktat med att samla ytterligare $100 000 dollar under det senaste dygnet.

Det hela innebär i sin tur att Meta Masters Guild presale-fasen har hittills mäktat med att samla in över $2,2 miljoner dollar med mindre än fyra dagar kvar tills kursen återigen stiger från $0,016 dollar till $0,019 dollar.

Meta Masters Guild Krypto

MEMAG:s presale-fas, som för närvarande befinner sig i den fjärde etappen av totalt sju, har under en period om endast tre veckor mäktat med att samla in nästan 50% av det uppsatta målet om $4,97 miljoner dollar.

Investerarna har ökat i omfång som ett led i att säkra sitt innehav av token innan priset återigen stiger i den kommande etappen – där kursen ska tilläggas kommer ligga på $0,023 dollar per token under den sista etappen.

Tre mobilspel är redan under utveckling

Meta Masters Guild arbetar aktivt med att färdigställa en webb3-spelplattform för mobila enheter, med fokus på nöje där tokenisering och vinstmekanismer utgör en sekundär prioritet.

Mobilspel anses vara betydligt mer attraktiva och enklare att ta del av, samtidigt som de även tenderar att vara betydligt mer billigare att producera i jämförelse med spel inom AAA-sfären.

Meta Masters Teamet har redan tre spel under utveckling, där den första av dem, nämligen Meta Kart Racers, är väntad att lanseras i slutet av 2023. MMG:s filosofi bygger på både play-and-earn- och play-to-earn-konceptet.

Båda dessa har visat sig vara ytterst framgångsrika och hållbara på längre sikt, framförallt med tanke på att man blivit varse om hur många andra spel inom kryptosfären behöver kämpa ihärdigt för att locka tillbaka spelarna till sin plattform.

Meta Kart Racers

Ett racingspel där spelarna köper och uppgraderar förare och kartbilar samtidigt som de kan tävla i antingen solo-läget men även utmana andra spelare via en rad spännande banor.

Vidare erbjuds man även möjligheten till att delta i Meta Kart Championship, något som förser en med en rad lukrativa belöningar, beroende på hur väl man lyckas positionera sig.

Spelet i fråga utvecklas av Gamearound, en av de mest välrenommerade aktörerna på marknaden som b.la tagit fram titlar å varumärkeskedjan Boohoo.

Raid NFT

Raid NFT återspeglas i form av ett turordningsbaserat fantasy-spel där spelarna i fråga erbjuds möjligheten till att välja en av flera krigarklasser, samtidigt som de får utmana andra spelare inom en rad sfärer.

Spelet, som för närvarande befinner sig i ett tidigt konceptstadiet, återspeglas både av PVP- och solo-lägen. I rollen som spelare erbjuds man möjligheten till att tjäna, köpa och uppgradera tillgångar som ett led i att förbereda sig inför utmaningen.

Meta Masters World

Meta Masters World återspeglas inom MMG:s metaverse. Det hela är ett spelkoncept som fokuserar på struktur, i kombination med få begränsningar gällande hur spelaren kan välja att spendera sin tid.

Här får man möjligheten till att vandra omkring, utforska det hela, samla in resurser, fullfölja uppdrag, erövra samt även interagera med andra spelare vilka återfinns inom sfären.

MMG-ekosystemet kommer även att erbjuda en marknadsplats, där alla speltillgångar återspeglas i form av NFT:er, något som i sin tur innebär att de ägs helt av spelarna. Detta innebär i sin tur att vederbörande kan välja att köpa, sälja och byta ut dessa vid varje given tidpunkt.

MEMAG och GEMS

För att ytterligare betona sitt “fokus på nöje” och minska det konsekventa försäljningstrycket på MEMAG-tokens kommer MMG att använda en rad andra token utanför kedjan – GEMS – som adekvata belöningar.

Spelarna tjänar GEMS för varje gång som de slutför ett uppdrag och de associerade uppgifter som det hela återspeglas av, samtidigt som de nyttjar dessa i form av valuta inom spelet till att förvärva nya tillgångar eller uppgraderingar. Självfallet kan GEMS även omvandlas tillbaka till MEMAG.

Meta Masters Guild Tokenomics och information gällande presale-fasen

MEMAG-tokens befinner sig idag i etapp fyra av presale-fasen, där den erbjuds till en kurs i form av $0,016 dollar per token. Dock kommer det hela att öka till $0,019 dollar om fyra dagar i samband med att denna text utformas.

I det sjunde och sista steget kommer en MEMAG-token att återspeglas av en kurs om $0,023 dollar – något som i sig projicerar en ökning av 43,75 % jämfört med det som token säljs för närvarande.

Det existerar ett maximalt utbud på 1 miljard MEMAG, varav 35% är avsedda för presale-fasen, inklusive ytterligare 15% för likviditet på börserna. Det finns ingen intjänandeperiod gällande presale-fasen, samtidigt som man definierar ett tak på $4,97 miljoner dollar.

De återstående 50% av token kommer att delas mellan ekosystemet (15%), marknadsplatsen (15%), företagsreserven (10%) och teamet (10%) – där alla dessa token kommer att ej kunna nyttjas till andra ändamål (låsta) under en period om 36 och 48 månader.

Meta Masters Guild teamet är KYC-verifierat av CoinSniper, samtidigt som MEMAG-tokens smarta kontrakt granskats ingående av SolidProof. Projektet ämnar även dela ut MEMAG-token till ett värde om $100 000 dollar.

Mer information om projektet finns att läsa MMG:s white paper, samtidigt som de senaste nyheterna gällande projektet publiceras i den officiella Telegram-gruppen.

Etapp Pris Token Värdeökning
1 $0.007 70 000 000 $490 000
2 $0.010 63 000 000 $630 000
3 $0.013 56 000 000 $728 000
5 $0.019 42 000 000 $798 000
6 $0.021 35 000 000 $735 000
7 $0.023 35 000 000 $805 000
Totalt 350 000 000 $4 970 000

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.