Vi svenskar har en förkärlek till Microsoft, något som bör ej komma som en överraskning med tanke på att de flesta persondatorer vilka säljs ute i handeln levereras idag med deras operativsystem – Ms Windows.

Även om den tidigare webbläsaren Internet Explorer, som idag går under namnet Microsoft Edge kommit att tappa en del i popularitet nyttjas den fortfarande flitigt av gemene man inom rikets gränser.

Microsoft räds ej när det kommer till innovation, något som innebär att man för närvarande testar en ny kryptoplånbok som i sin tur baseras på Ethereum-nätverket. Det hela ämnar i sin tur integreras direkt i MS Windows interna webbläsare – Microsoft Edge.

Kryptoplånboken har som mål att förse användarna av webbläsaren Microsoft Edge med kontroll över de transaktioner vilka b.la omfattar kryptovatour och NFT:er (icke fungibla tokens).

Kräver ej extra programvara

Den Ethereum-baserade kryptoplånboken kommer ej att kräva nedladdning av ytterligare programvara, i och med att det hela ämnar integreras direkt via Edge-webbläsaren. Microsoft är även noga med att påpeka att det hela är en lokalt lagrad kryptoplånbok.

Med andra ord kommer användarna att ha total kontroll över sina tillgångar, samtidigt som Microsoft kommer ej att lagra eller för den delen ha åtkomst till varken lösenord eller plånbokens återställningsnyckel.

För närvarande kan plånboken testat av alla användare vilka ingår i Microsoft Edge Dev Channel. I samband med att testfasen färdigställts kommer kryptoplånboken att per automatik generera en Ethereum-adress som användarna kan nyttja för att skicka och ta emot krypton.

Samtidigt kommer även kryptoplånboken att ha stöd för flera olika konton, med möjligten att växla mellan dessa. Microsoft samarbetar även med Consenseys för att ta fram en integrerad växlingsfunktion gällande krypton.

Andra intressanta altcoins att överväga investera i

Under tiden som du väntar på att Microsoft ska färdigställa sin efterlängtade kryptoplånbok rekommenderar vi dig att ta en närmare titt på följande tre intressanta altcoins vilka återspeglas av en ytterst hög potential!

Love Hate Inu ($LHINU)

Kryptoprojektet Love Hate Inu drog igång sin förköpsfas för cirka två veckor sedan. Trots det har man under den korta perioden positionerat sig som ett av de mest intressanta projekt under året!

Konceptet bygger på att tillhandahålla möjligheten att delta i de omröstningar vilka äger rum via plattformen, för vilka användarna belönas med en adekvat mängd $LHINU-token för varje gång som de väljer att delta.

Love Hate Inu - Nästa Stora Meme Token

Vårt Omdöme

logo_love-hate-inu
  • Första Web3 Vote to Earn Plattformen
  • Säker, pålitlig och anonym röstning
  • Rösta på aktuella ämnen och tjäna $LHINU-tokens
  • Samla röststyrka genom att satsa $LHINU Tokens
logo_love-hate-inu

För att förhindra möjligheten till att manipulera de resultat vilka härleds från omröstningarna kommer projektet att använda sig av Ethereum-blockkedja. Således kommer det bli omöjligt att varken under eller efter omröstning kunna påverka det hela!

Metropoly ($METRO)

Ett annat intressant kryptoprojekt som för närvarande håller sin presale-fas återspeglas av Metropoly. Det hela ämnar förändra fastighetsmarknaden i grunden, något man ämnar uppnå genom att erbjuda möjligheten till så kallade “fraktionerade investeringar i fastigheter”.

Genom att erbjuda möjligheten till investeringar i form av lite som $100 – ekvivalent 1,000 kr kommer även de individer vilka för närvarande kämpar med den ekonomiska biten att erbjudas möjligheten till investeringar i fastigheter.

Konceptet bygger på att fastigheterna (som redan nämnts) delas upp i fraktioner, vilka sedan konverteras till NFT:er. Varje enskild fraktion kan för övrigt hyras ut i andra hand, något som i sin tur erbjuder möjligheten till att generera passiva inkomster.

C Charge ($CCHG)

Den “gröna”- och “miljövänliga”-kryptoprojektet C+Charge har definierat ett mål om att förändra hur individer förhåller sig till laddningen av elfordon. För att realisera det hela ämnar plattformen att belöna förarna varje gång som de laddar fordonet via C+Charge nätverket.

Själva belöningen utgörs av så kallade koldioxidkrediter, där intjänade krediter kommer både kunna konverteras till monetära medel, men även användas som valuta i samband med nästa laddning.

Förutom att belöna förarna strävar C+Charge även att konvertera existerande laddstationer till nätverket. För att uppnå det hela ämnar man tillhandahålla transparenta och kostnadseffektiva betalningssystem vilka återspeglas av ett minimalt underhåll!

Relaterade artiklar: