Med tanke på FTX-skandalen i färskt minne, kombinerat med SEC-anstormningen har det hela bidragit till att investerare börjat se sig om efter andra tillgångar som ett led i att sprida riskerna adekvat.

En annan aspekt som kommit att bidra till ovanstående härleds till den så kallade volatiliteten. Det hela inträffar i samband med att kryptokurserna förändras exceptionellt snabbt under en förhållandevis kort period.

Traditionellt sett har de volatila elementen resulterat i att tillgångar stiger/sjunker utan en tydlig fokus. Men i samband med att kryptomarknaden utsattes för en sällan skådad volatilitet – något som för övrigt skedde under den gånga året – resulterade det hela i en av de mest förödande björnmarknader som noterats.

Dock började volatiliteten svalna under den fjärde kvartalet 2022, något som förvånansvärt bidrog till att stabilisera kryptopriserna. Men under 2023 började återigen volatiliteten att stiga igen, något som i sin tur resulterade i ett kort prisrally för b.la Bitcoin (BTC).

Volatiliteten är inte alltid enkel att tolka

Det hela innebär att bara för att marknaden kännetecknas av en hög volatilitet innebär det ej per automatik att även kurserna faller som en bieffekt av det hela. I stället kan volatiliteten komma att utgöra en katalysator som trycker kurserna återigen mot de högre nivåerna – något som för övrigt realiserats under de inledande veckorna av 2023.

Den senaste SEC-stämningen bidrog ytterligare till volatiliteten, men prishöjningen överraskade många investerare eftersom många var av den uppfattningen att de negativa nyheterna skulle bidra till att marknaderna återigen dyker.

Intressant nog resulterade det hela i att det motsatta inträffade, med BTC som den mest konkreta exempel som mäktat med att klättra tillbaka till en kurs över $25 000 – något som ska tilläggas inträffade under mitten av februari i år.

Investerare fortsätter att vallfärda till Metropoly

Metropoly marknadsför sig som världens första fullfjädrade NFT-marknadsplats, där investerare erbjuds möjligheten att investera i fysiska fastigheter – till exceptionellt symboliska belopp.

Målet med plattformen är att bidra till att demokratisera och förenkla investeringar i fastigheter, något som b.la förväntas resultera i att fler individer får möjligheten att investera i genuina fastigheter – oberoende av deras ekonomiska muskler.

Det hela bygger på den Ethereum-baserade verktygstoken i form av $METRO-token, något som utgör själva katalysatorn för projektet i fråga, med en maximal utbud av totalt 1 miljard mynt!

Metropoly bygger på en blockchain-teknik som i sin tur baseras på så kallad fraktionerad tokenisering. Det hela gör det möjligt att komma i gång med att bygga sina fastighetsportföljer via just Metropoly.

Det hela möjliggörs eftersom var och en av de fastigheter vilka återspeglas via Metropoly-marknaden har i sin tur delats i mindre fraktioner, vilka i sin tur tokeniserats till så kallade NFT:er.

Innehavare av dessa NFT ger en rätten till alla de fördelar vilka återspeglas i samband med investeringar i fastigheter. För att nämna ett konkret exempel kommer NFT:erna erbjuda äganderätt till investerarens andel av den specifika fastigheten.

Man får heller ej glömma det faktum att Metropoly-marknaden erbjuder möjligheten att sälja av sin NFT vidare vid vilken varje given tidpunkt. Vidare kommer alla investerare att erhålla en månatlig inkomst via den avkastning som uppstår i samband med uthyrning av fastigheten.

Delta i tävlingen om en lägenhet i Burj Khalifa, Dubai

För alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen gällande Metropoly kommer att ha chansen om att delta i tävlingen om en exklusiv lägenhet i Dubai. Det hela handlar dock ej av en lägenhet i utkanterna av emiraten, utan om en fastighet med en betydligt mer exklusiv adress.

Det hela handlar om världens största byggnad i form av Burj Khalifa, där den lycklige vinnaren kommer att få nycklarna till en lägenhet som återspeglas av ett värde i form av 10 miljoner kr ($1 miljon).

För att kunna delta i tävlingen behöver man dock genomföra ett antal uppgifter, något som b.la inkluderar att gå med i sociala kanaler, retweeta tweets, referera sina vänner till plattformen m.fl.

Relaterade artiklar: