Presale-fasen gällande Metropoly passerade nyligen milstolpen på $600 000 dollar – ekvivalent 6 miljoner SEK – i samband med att över 1800 investerare valde att investera i kryptoprojektet!

Den inhemska token i form av $METRO har återspeglats som ett hett villebråd och ämnar nyttjas till att driva världens första NFT-marknadsplats när det kommer till handeln med fastigheter.

Presale-fasen gällande den Ethereum-baserade $METRO-token äger rum under samma tidpunkt som försäljningen av kommersiella fastigheter inom Sverige prognoseras sjunka med 20%! Samtidigt har värdet på fastigheterna inom riket kommit att sjunka med 15%!

Enligt Max Barclay, som för närvarande innehar rollen som vice VD hos Newsec härleds den rådande situationen till osäkerheten kring inflation, men även när de flitigt återkommande räntehöjningar från Riksbanken.

Metropoly verkar på en global basis

Även om den svenska marknaden fått sig en törn i och med de sjunkande fastighetspriserna kommer Metropoly ej att påverkas nämnvärt av det hela. Anledningen till föregående påstående härleds till att Metropoly verkar på en global basis.

Det hela innebär mer konkret att en investerare inom rikets gränser kan välja att investera i en fastighet som fysiskt återfinns på en helt annan kontinent. Det hela gäller framförallt de fastigheter vilka återfinns hos några av världens mest lukrativa adresser.

Teamet bakom Metropoly har som mål att öppna upp fastighetsmarknaden för alla – oavsett var man råkar befinna sig för närvarande. Vidare vill man även att alla ska kunna bygga upp sina fastighetsportföljer utan att bankerna blandar sig i det hela.

Möjligheten att tjäna passiva inkomster

Via Metropoly kommer investerare att kunna investera i en fraktion av en fastighet som återspeglas inom den fysiska världen. Till skillnad från traditionella fastighetsaffärer, där man köper och således äger hela fastigheten kommer man via Metropoly att äga en “fraktion” av objektet i fråga.

Det hela innebär att investerare kan välja att investera så lite som 1,000 SEK – ekvivalent $100 – för att kunna komma igång med affärerna. I och med detta kommer även de individer med ytterst begränsade ekonomiska förutsättningar att erbjudas möjligheten till att investera i fastighetsobjekt.

I samband med köpet av en NFT via Metropoly erhåller man även äganderätten till fastigheten, något som i sin tur innebär att vederbörande erbjuds möjligheten till att generera passiva inkomster utan att förta sig nämnvärt.

För svenska investerare innebär det hela förutom möjligheten att generera passiva inkomster även att man får möjligheten att diversifiera sin portfölj genom att investera i fastighetsobjekt – under bråkdelen av en sekund!

Genom att låta hyra ut fastigheten kommer man i rollen som ägare att erhålla en passiv inkomst som i sin tur betala direkt till den valda kryptoplånboken i form av stablecoin. En annan aspekt som behöver nämnas är att Metropoly sköter alla de byråkratiska steg utan att man själv behöver involvera sig i processen!

Kursen gällande $METRO förväntas stiga snart

Vi nämnde initialt att presale-fasen gällande $METRO-token har samlar in över 6 miljoner SEK – ekvivalent $600,000 dollar. Man har siktet inställt mot att nå nästa nivå på 10 miljoner SEK, ekvivalent $1 miljon dollar, något som i sin tur kommer att aktivera nästa etapp av presale-fasen.

I samband med att man nästa etapp initieras kommer även kursen gällande $METRO-token att stiga. För närvarande har investerare möjligheten att köpa den Ethereum-baserade token till en kurs på 0,67 SEK – ekvivalent $0,0625 dollar.

Dessutom kommer alla de vilka väljer att investera i presale-fasen att erhålla ett automatiskt medlemskap i plattformens Platinum Member’s Club. Det hela förser en med möjligheten att gå med i Metropoly Beta, samtidigt som man tjänar cashback på alla NFT:er vilka förvärvas via den inhemska NFT-marknaden.

Det hela slutar dock inte där utan som investerare kommer man även att berättigas deltagande i utlottningen av en lägenhet med adress Dubai, Burj Khalifa! Objektet i fråga återspeglas av ett marknadsvärde på 10 miljoner SEK – ekvivalent $1 miljon dollar!

Vänligen uppmärksamma det faktum att man behöver uppfylla några grundläggande kriterier för att kunna investera i $METRO-token. Den första återspeglas till att äga en ERC-20 kryptoplånbok. Samtidigt behöver man äga antignen ETH-, BNB och/eller USDT-token för att realisera investeringarna.

Relaterade artiklar: