Den här veckan har varit ytterst omtumlande för kryptosfören. Sammandrabbningen mellan Paxos kontra SEC resulterade i ett tappat förtroende bland investerarna, något som i sin tur bidrog till att en betydande andel krypton blev föremål för en negativ utveckling.

Medan de flesta krypton återigen stiger i kurs, har det i skymundan av det hela initierats en presale-fas gällande ett av branschens mest intressanta projekt! Det hela handlar förstås om Metropoly, ett projekt som ämnar göra det möjligt för gemene man att investera i genuina fastigheter utan att man behöver förfoga över ett kapital i miljonklassen.

Utrymme för en hög tillväxtpotential

Metropoly lanserade nyligen sin presale-fas gällande plattformens inhemska token som går under namnet $METRO – en Ethereum-baserad (ERC-20) tillgång. Det hela har hittills mäktat med att samla in över $535 000 dollar i samband med att denna text utformas.

Det hela innebär att man samlat in 54% av det uppsatta hårda taket i form av $1 miljon dollar. I skrivande stund kan 1 METRO förvärvas till en kurs om $0,0625. Betaversionen av NFT-marknadsplatsen publicerades under föregående månad (januari) och blev snabbt en viral succé.

Under februari lanserade man den andra versionen av plattformen, något som i skrivande stund lockat ännu fler att sålla sig till den pågående presale-fasen. Metropoly projiceras som den första NFT-marknadsplatsen som erbjuder möjligheten att investera i genuina fastigheter.

Det centrala målet med projektet är att decentralisera den globala fastighetsmarknaden. Detta ämnar man uppnå genom att tokenisera fysiska fastigheter och erbjuda möjligheten att investera i dessa för så lite som 1 000 kr.

Fördelar med Metropoly

Metropoly ämnar ej endast sänka inträdesbarriärer när det kommer till investeringar i fastigheter, utan även göra det möjligt för investerare att diversifiera sina fastighetsportföljer och således fördela risken adekvat.

För att få en övergripande förståelse gällande de största fördelarna med Metropoly härleds till följande punkter:

  • Möjligheten till att generera passiva inkomster (månads- eller årshyra)
  • Transparent ägandeform, värdeökning, inklusive andrahandsvärde
  • Avsaknaden av banker och kreditinstitut underlättar investeringsprocessen
  • Transaktionerna är helt transparent i och med nyttjandet av blockkedja
  • Metropoly fastigheter återspeglas av en exceptionellt hög likviditet
  • Det är betydligt mer enklare och bekvämare att investera i Metropoly-tillgångar

Även om man i skrivande stund ännu ej lanserat NFT-plattformen i skarpt läge erbjuder $METRO-token möjligheten till en adekvat inkörsport till projektet i fråga. Token ämnar underlätta själva betalnings- och belöningssystemet som återspeglas via Metropoly.

Det hela erbjuds för närvarande till en kraftigt rabatterad kurs i form av $0,0625. Dock kommer kursen i fråga att stiga i samband med att man initierar den andra etappen av presale-fasen.

behöver man förvärva $METRO-token till ett värde om minst 1000 kr!

Varför investera i Metropoly?

Metropoly introducerar en robust blockchain-applikation som återspeglas av ett genuint mervärde, samtidigt som marknadsrelevansen och genomförandet av projektet bedöms som ytterst adekvat

Tidiga investerare vilka väljer att gå med i projektet kommer att få ta del av en rad förmåner. Det hela härleds till b.la cashback på hyresintäkter, något som för övrigt baseras på det initiala investeringsbeloppet.

Sist men inte minst kommer alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen under de inledande etapperna att delta i utlottningen av en exklusiv lägenhet till ett värde om $1 miljon dollar.

Det hela handlar dock ej av en vanlig lägenhet – utan objektet i fråga är baserad i världens största byggnad. Det hela handlar förstås om Burj Khalifa, Dubai. För att delta i det hela behöver man förvärva $METRO-token till ett värde om minst 1000 kr!

Relaterade artiklar: