Året 2022 återspeglas som ett av de mindre lyckade när det kommer till kryptovalutor. Trots en övergripande pessimistisk syn har det hela bjudit på några ljuspunkter, där ett antal utvalda kryptoprojekt profilerat sig som betydligt mer intressant än andra.

Ett av dessa härleds till Metropoly, en form av plattform som ämnar göra det möjligt även för individer vilka för närvarande förfogar över begränsade finansiella resurser att investera i fastigheter via så kallade NFT:er (icke-fungibla tokens).

Den Ethereum-baserade token i form av $METRO utgör själva kärnan i det hela. Via denna får intressenter möjligheten att investera i så kallade “fraktionerade fastigheter” till så lite som 1,000 SEK!

Inkörsport till fraktionerade investeringar

Metropoly presale-fasen har under en period om några veckor återspeglats av en imponerande utveckling där det hela kommit att samla in kapital som för närvarande överstiger $580 000 dollar – trots den påtagliga existensen av kryptovintern!

Det hela har naturligtvis lett till att en betydande andel av investerare fått upp ögonen för Metropoly. Den inhemska token i form av $METRO återspeglas i grunden som en ERC-20-verktygstoken med ett totalt utbud på 1 miljard.

För närvarande kan $METRO förvärvas till en kurs på 0,0625, där man kan använda sig av antingen USDT, ETH eller BNB som valuta. Presale-fasen kommer att avslutas inom en snar framtid, något som baseras på det faktum att man nästan uppnått 60% av det hårda taket under en period om några veckor!

Alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen kommer per automatik att erhålla inträde till Platinum Member’s Club – något som i sin tur förser vederbörande med en rad lukrativa incitament.

Metropoly bidrar till en överkomlig fastighetsmarknad

Fastighetsmarknaden har traditionellt sett varit svår att slå sig in på för vanliga knegare. Det faktum att fastighetspriserna stigit drastiskt på senare år har kommit att förvärva ytterligare en redan prekär situation.

Såvida man inte är bekant med investeringar i fastigheter härleds det hela som en av de lukrativaste investeringsformerna, där branschen genom historien visat sig gång på gång stå stadig under tider av stigande inflation.

Det hela har medfört att endast individer vilka förfogar över en ansenlig kapital har kunnat ge sig in i leken! Dock är det hela på väg att förändras via den fraktionerade investeringsmodell som Metropoly bygger på!

NFT-marknadsplats för genuina fastigheter

Metropoly ämnar revolutionera fastighetsmarknaden genom att tillhandahålla en NFT-marknadsplats där gemene man kan investera i genuina fastighetsobjekt. Precis som tidigare nämnts kommer varje NFT att baseras på fastigheter vilka återfinns i den fysiska sfären.

Nyttjandet av den så kallade decentraliserade tekniken har medfört att man kunna öppna upp branschen för alla – oavsett deras finansiella situation. Förutom att återspeglas som ett betydligt mer rättvist investeringsalternativ har Metropoly även simplifierat investeringsprocessen avsevärt.Det hela projiceras framförallt i det faktum att investerare slipper bemöda sig med byråkratiska element där signering av kontrakt, överföring av medel till och från bankerna, tecknande av lagfart m.fl. exkluderas i sin helhet.

Faktum är att rent hypotetiskt kan man äga en fastighet inom en period av 60-sekunder! Det enda man behöver göra är att koppla till sin kryptoplånbok och sedan börja investera med full fart!

Betaversionen av plattformen erbjuder intressenter möjligheten att ta en smygtitt på hur den slutliga versionen av plattformen kommer att vara utformad. Även om funktionerna i betaversionen projiceras endast för illustrativa ändamål förser det hela vederbörande med en bild av hur det hela kan komma att vara utformat.

Möjligheten att vinna en lägenhet i Dubai

Ett av de mest intressanta incitament som Metropoly lockar med är möjligheten att vinna en lägenhet i Arabemiraten Dubai. Det hela handlar dock ej om en genomsnittlig fastighet utan objektet i fråga återfinns i världen största byggnad – Burj Khalifa – med ett marknadsvärde på 10 miljoner SEK!

Den lycklige vinnaren kommer kunna hyra ut fastigheten till en marknadshyra som för närvarande uppgår till 1 miljon SEK – per år! För att berättigas deltagande behöver man utföra en rad uppgifter vilka inkluderar men begränsas ej till att twittra om Metropoly, gå med i projektets Discord- och/eller Telegram-kanal, m.fl.

Projektet har även varit föremål för en rad noggranna kontroller där det smarta kontraktet verifieras av SolidProof, samtidigt som teamet bakom projektet ingående granskats av CertiK.

Relaterade artiklar: