Fastighetssektorn fortsätter att blomstra, trots den ökande inflationen. Tillgången till fastighetsinvesteringar har dock alltid varit begränsad till ett begränsad grupp individer, något som framförallt härledas till kravet på likvida medel.

Metropoly ämnar råda bot på det hela genom att skapa den första NFT-baserade marknadsplatsen för investeringar i fastigheter. Det hela ämnar erbjuda gemene man möjligheten att investera så lite som 1,000 SEK, något som för övrigt möjliggörs tack vare den fraktionerade strukturen.

Den inhemska token i form av $METRO kan för närvarande förvärvas via den pågående presale-fasen, något som för övrigt återspeglas av den nionde etappen. Det hela har hittills samlat in mer än $586,000 vid tiden som denna text utformas.

Revolutionerar investeringar i fastigheter

Få kryptoinvesterare mäktade med att klara sig helskinnade under den senaste kryptovintern, något som i sin tur medfört att många blivit betydligt mer varse än tidigare om vikten av diversifiering.

Det är dock ingen hemlighet att kryptomarknaden i överlag kännetecknas som extremt volatil, samtidigt som sparande via banken rekommenderas knappast som en adekvat alternativ i och med den accelererande inflationen.

Just därför återstår endast en lämplig alternativ, åtminstone när det kommer till vanliga dödliga, nämligen investeringar i fastigheter! Metropoly ämnar erbjuda möjligheten för alla att investera i fastighetsobjekt – oberoende av individens finansiella situation.

Det hela möjliggörs via så kallade fraktionerade investeringar vilka ej involverar banker, mäklare och andra byråkratiska instanser. För att uppnå det hela använder man sig av blockkedjeteknik, något som i sin tur innebär att varje transaktion återspeglas av en hög transparens.

Smidigaste sättet att investera i fastigheter

Fastigheterna i fråga kommer att väljas ut av erfarna fastighetsmäklare vilka specifikt handplockats för uppdraget. Objekten kommer att projiceras av antingen hyres- eller fritidshus, där hela processen manifesteras av ett transparent förhållningssätt.

Innan man väljer att invester kommer intressent att erbjudas möjligheten att ingående granska besiktningsprotokoll, statusen på objektet, potential för uthyrning samt en rad andra faktorer vilka avses erbjuda mervärde inom sammanhanget.

Den decentraliserade tekniken har lockat till sig ett stort intresse inom en rad sfärer – något som även gäller för den lukrativa fastighetssektorn. Även om konceptet har existerat under en tid har realiseringen av nya tekniker i form av b.la NFT:er återupplivat intresset för det hela.

På grund av den ökade kravet på kapital vid investeringar i fastigheter har många intressenter fått finna sig i att avstå från att realisera sina planer. Dock anser många branschanalytiker att Metropolys NFT-marknadsplats har potential att förändra Web3-ekosystemet i grunden!

Investera i $METRO under presale-fasen

Den inhemska token i from av $METRO erbjuds till försäljning under den pågående presale-fasen. I skrivande stund har det hela samlat in $583,000 dollar under en period om endsat några veckor!

För att komma igång med investeringar i $METRO behöver man koppla sina ERC-20-plånböcker, samtidigt som man även behöver äga ETH-, USDT- och/eller BNB-krypton för att det hela ska kunna genomföras.

För att locka intressenter att låsa kapital till $METRO har även Metropoly valt att hålla en tävling, där vinnaren i fråga belönas med en lägenhet som återspeglas av ett marknadsvärde på $10 miljoner SEK!

Denna lägenhet finns baserad på en av de mest exklusiva adresserna i världen – nämligen i Burj Khalifa, Dubai. Enligt Metropoly är den potentiella avkastningen i samband med uthyrning av lägenheten 1 miljon SEK per år!

För att man ska kunna delta i tävlingen behöver man som investerare genomföra flera uppdrag, där b.la twittrande, medlemskap i Discord- och/eller Telegram-kanalen, nyhetsbrev m.fl. ingår i det hela.

Relaterade artiklar: