Metropoly har byggt världens första NFT-marknadsplats (non-fungible token) där man kommer kunna investera i genuina och fysiska fastigheter för så lågt som $100. Intresserade läsare har möjligheten att få en förhandstitt på betaversion av marknaden via följande sida.

Enligt teamet bakom Metropoly har varje fastighet handplockats av en rad erfarna fastighetsmäklare. Äganderätten till fastigheterna kommer tokeniseras till en NFT, som i sin tur kommer att fraktioneras.

Det hela kommer i slutändan att göra det möjligt för ett flertal investerare att förvärva en andel av tillgången i fråga. Metropoly fokuserar framförallt på att förvärva och tokenisera hyres- och fritidshus.

När man investerat i en specifik fastighet kommer man att kunna ta del av en passiv inkomst, där Metropoly sköter hela processen. Det hela omfattar allt ifrån att samla in hyran, vidare till att betala ut ditt arvode.

Ämnar förändra fastighetsbranschen i grunden

Man behöver heller ej reflektera över säkerhetsaspekten, något som framförallt härledas till den transparent blockchain-tekniken. Det hela innebär att man kommer kunna verifiera sina NFT-köp vid varje given tidpunkt i och med att det hela registreras via blockchain.

Metropoly syftar till att stärka privatinvesterare genom att möjliggöra fastighetsinvesteringar tillgängliga för alla över hela världen oavsett ursprungsland eller kreditvärdighet – utan involvering av banker.

Fastigheter återspeglas som mänsklighetens äldsta och framförallt mest betrodda form av tillgång. Enligt en undersökning från CNBC betraktas fastighetsinvesteringar som ett av bästa sätten att bli förmögen på lång sikt.

Fastigheter erbjuder ej endast sina ägare en plats att bo på och/eller att generera en passiv inkomst via inneboende, utan det hela har ur en historisk synvinkel alltid fungerat som en form av säkerhet mot inflation – något som oftast kan härledas till en inkompetent politik när det kommer till den statliga ekonomin.

Medan fastighetspriserna fluktuerar tenderar priserna att vara mycket mindre volatila i jämförelse med en rad andra investeringsformer, där b.la såsom aktier, råvaror och till och med statsobligationer ingår.

Dock återspeglas det hela av en stor akilleshäl, nämligen det faktum att fastigheter kommit att stiga i pris till den grad att det helt enkelt blivit oöverkomligt dyrt för de flesta att förvärva en fastighet utan dyra krediter.

Priset tenderar att utgöra en stor akilleshäl

En annan aspekt som sätter käppar i hjulet för det hela är att kravet på de sökande stiger i paritet med fastighetens pris. Med andra ord gäller premissen att ju högre priset är, desto högre inkomster måste man kunna uppvisa för att beviljas den söka lånet gällande fastigheten.

Men tänk om det existerade ett betydligt mer enklare och smidigare sätt att investera i fastigheter, där man i rollen som investera kunde istället för att äga tillgången i form av 1:1 förhållande erbjöds möjligheten till att investera i en betydligt mindre fraktion av fastighetsobjektet?

Det hela är något som just Metropoly ämnar råda bot på, där man b.la kommer att erbjuda gemene man möjligheten till att förändra fastighetsmarknad i grunden genom att göra det möjligt även för de med en begränsad budget att faktiskt investera i en fastighet!

Investera i Metropoly presale-fasen idag!

För att hjälpa till att finansiera utvecklingen av sin plattform genomför Metropoly för närvarande en så kallade presale-fas av den inhemska token som i mån och tycke styr plattformens ekosystem, nämligen $METRO.

Det hela bygger i grund och botten på en Ethereum blockkedja och klassificeras således som en ERC-20-token. Den totala mängd token projiceras i form av 1 miljard, där $METRO token kommer att nyttjas för alla de betalningar vilka äger rum via plattformen i fråga.

Projekt har redan samlat in massiva $480 000 under presale-fasen av sin METRO-token där man uppnått 96% av sitt mål om $500 000-mål. Med andra ord bör man ej spilla tid utan investera i det hela redan idag för att ej undvika en lukrativ möjlighet till goda avkastningar.

För närvarande är det möjligt att förvärva $METRO-token till en kurs om$0.0625 , något som ska tilläggas kommer den att stiga i kurs i samband med att man inleder nästa etapp!

De som deltar i Metropoly-presale-fasen kommer även att automatiskt delta i en lukrativ utlottning där en lycklig vinnare kommer att belönas med en lägenhet i Dubai, Burj Khalifa till ett värde om $1 miljon dollar!

För att delta i utlottningen behöver man endast investera $100 i $METRO-tiken under presale-fasen. Vänligen notera även att METRO-token granskats och verifierats av CertiKett av de mest betrodda revisionsaktörerna inom sfären för kryptovalutor.

Relaterade artiklar: