Metropoly återspeglas utan tvekan som ett av de hetaste token på kryptomarknaden för närvarande. Det hela har även väckt investerarnas uppmärksamhet i samband med att man gick segrandes ur STX- och KLAY-duellerna, vilka för övrigt återspeglades av en uppgång på 124,56% respektive 22,19% tidigare under veckan.

Den offentliga presale-fasen gällande $METRO-token har accelererat under de senaste 48-timmarna, något som framförallt härleds till ryktet om att Metropoly Beta 2.0 är på god väg att realiseras.

För den icke-insatte återspeglas $METRO som den inhemska token för Metropoly, världens första NFT-marknadsplats, där även “vanliga dödliga” får möjligheten att investera i genuina fastigheter!

Vänligen uppmärksamma att man behöver först och främst koppla sin kryptoplånbok till den pågående presale-fasen, samtidigt som man behöver äga antingen USDT-, ETH och/eller BNT-token för att det hela ska kunna realiseras.

Investera i fastigheter med endast 1,000 SEK!

Under flera århundraden har fastigheter behållit sin status som en av de mest attraktiva tillgångar att investera i. Det hela återspeglas ej endast av en hög avkastningspotential, utan erbjuder även en hög skydd mot inflation!

Till skillnad från investeringar i aktier, råvaror och kryptovalutor kräver ej investeringar i fastigheter en stor kunskap gällande den rådande marknaden. I de flesta fall räcker det med att ha en god kännedom om objektet i fråga, men även den rådande marknadsvärdet.

Trots att många är medvetna om den lukrativa aspekten gällande fastigheter är det hela få förunnat. Anledningen till det hela tillskrivs (föga förvånande) det höga kapitalet som krävs för att överhuvudtaget ha en chans att vara med i matchen!

Lägger man till det faktum att många individer idag kämpar för att kunna placera mat på bordet för dagen är det knappast förvånande att antalet privatpersoner vilka väljer att bemöda sig med det hela minskar konstant.

Metropoly kontra traditionella fastighetsinvesteringar

Den första betaversionen av Metropoly NFT-marknadsplatsen lanserades så sent som under januari 2023. Det följdes snart av den andra versionen, som för närvarande erbjuder en rad funktioner vilka härleds till handel, auktioner och inteckningar.

Det som skiljer Metropoly från traditionella fastighetsinvesteringar härleds till att man egentligen investerar i en så kallad blockkedja-baserad tillgång, något som i sin tur återspeglas i form av en fraktionerad del av fastigheten.

Det hela gör det möjligt att äga en del av objektet utan att för delen behöva blanda in banker och/eller kreditinstitut. Handeln med dessa så kallade fraktionerade NFT:er baseras på genuina fastigheter i den fysiska världen.

I likhet med traditionella investeringar berättigas man en del av hyresintäkterna. Det hela baseras på andelen man äger, något som rent konkret innebär att ju högre andel av fastigheten som man har i sitt ägo, desto högre hyresintäkter kommer man att få ta del av.

Som om det inte är tillräckligt behöver man heller ej bemöda sig med att hitta adekvata hyresgäster. Istället är det teamet bakom Metropoly som ansvara för både hyresgästerna och underhållet, med bas i London, Dubai och Ontario.

En annan stor fördel med investeringar i Metropoly-fastigheter kontra de traditionella varianterna härleds till den låga kapitalet. För närvarande är det möjligt att investera så lite som 1,000 SEK – något som i sig är unikt!

Investera i fastigheter via Metropoly redan idag

Presale-fasen gällande Metropoly och den inhemska token $METRO pågår för fullt i samband med att denna text utformas. I skrivande stund har man samlat in nästan $600,00 av det hårda taket på $1 miljon!

Token kan för närvarande köpas till en kurs på 0,0625, något som av många bedöms som en ytterst lukrativ möjligheten till att generera avkastningar i samband med att token listas via de publika kryptobörserna.

Den största fördelen med att investera i $METRO, jämfört med kryptovalutor såsom STX och KLAY härleds till den påtagliga möjligheten för tillväxt och därmed högre avkastning. Det hela slutar dock inte där utan alla investerare kommer erbjudas möjligheten att vinna en lägenhet i Dubai, Burj Khalifa.

Fastigheten återspeglas av ett marknadsvärde på $1 miljon, något som schablonberäknat kan komma att generera hyresintäkter vilka uppgår till 1 miljon SEK per år! För att kunna gå med i tävlingen behöver man förvärva $METRO-token till ett värde om minst 1,000 SEK.

Samtidigt behöver man genomföra en rad uppgifter vilka projiceras under tiden som tävlingen äger rum! För mer information gällande tävlingen i fråga och den pågående presale-fasen vanligen besök den officiella webbplatsen för Metropoly.

Relaterade artiklar: