P2E (play to earn) -sfären har blomstrat exceptionellt på senare tid, något som en rad kommersiella aktörer valt att nyttja. Det hela har b.la möjliggör en snabbare tillväxt av den existerande användarbasen, något som härleds till att man belönar användarna adekvata för deras bidrag.

Ett av de nyaste projekten att sålla sig till det hela härleds till Meta Masters Guild – eller MMG som den ofta refereras till som. Projektet i fråga har som mål att dominera sfären för P2E-spel under de närmaste åren, något man ämnar uppnå genom att utveckla det bästa racingspelet som någonsin skådats.

Det bästa racingspelet i kombination med möjligheten att tjäna pengar

Meta Masters Guild har gett sig in i spelbranschen med en utstakad och tydligt mål om att ta fram det bästa racingspelet som någonsin skådats när det kommer till den så kallade P2E-sfären.

Det hela ämnar belöna spelare för varje gång som de väljer att delta i en session, något som ämnar projicera si form av de inhemska token i form av $MEMAG. Projektet har exponerats för en gigantisk uppmärksamhet, något som även återspeglas via den pågående förköpsfasen.

Trots det faktum att presale-fasen för Meta Masters Guild lanserades för endas några dagar sedan har man mäktat med att samla in över $650 000 från en rad investerare – något som många analytiker bedömer som en ytterst imponerande siffra!

Tjäna pengar genom att optimera dina fordon

Som spelare kommer man även att kunna tjäna pengar genom att optimera och effektivisera sina fordon vilka man har i sitt ägo inom spelet. Det hela kommer stärka sannolikheten för att gå segrandes ur de dueller som man ställs inför, samtidigt som man erhåller en adekvat mängd $MEMAG-token för sina bedrifter.

De token vilka man förvärva kan sedan bytas ut mot fiatvalutor, eller nyttjas för att optimera sina fordon ytterligare. Spelkonceptet återspeglas av tre fraktioner, där man i rollen som spelare behöver välja att tillhöra antingen cyber-, ape- eller punk-fraktionen.

Spelet kan avnjutas både via portabla och stationära enheter

En annan stor fördel med den kommande racingspelet från Meta Masters Guild är att man kan välja att avnjuta det hela, oberoende av enhet. Med andra ord har spelet utformats för att avnjutas både via de portabla och stationära enheterna.

Även om spelet har stöd för de stationära enheterna sticker man ej under stol med att det är de mobila-spelarna som man primärt riktar sig mot. Detta bör ej komma som en överraskning med tanke på att mer än 60% av spelen avnjutas just via de portabla enheterna – snarare än via de stationära motsvarigheterna.

Det enda som krävs för att kunna delta adekvat är att man har tillgång till en fungerande och stabil uppkoppling, något som krävs för att man ska kunna utmana andra spelare vilka återfinns inom metaverse.

Förköpsfasen av Meta Masters Guild (MEMAG) har hittills dragit in mer än $600 000 dollar

MEMAG:s presale-fas har under de senaste dagarna cementerat sin position som en av de mest framgångsrika presale-faserna under 2023. Man har under en förhållandevis kort period om endast några dagar mäktat med att samla in mer än $600 000 dollar från en rad investerare.

Presale-fasen kommer att återspeglas av flera etapper, något som i sin tur innebär att de tidigaste investerare kommer att ha potentialen till att erhålla de högst avkastningarna när det hela väl summeras.

För närvarande erbjuds $MEMAG-token till en kurs om endast $0,007 dollar. Dock kommer det hela att stiga med $0,01 dollar i samband med att nästa etapp initieras. Under den sista etappen av presale-fasen kommer $MEMAG-token att återspeglas av en kur som $0,023 dollar per enhet.

Vår rekommendation är således att ta tillvara de låga kurserna vilka det hela återspeglas av som ett led i att säkra potential en till betydande avkastningar senare i tiden. Vänligen uppmärksamma även att förutom racingspelet kommer MMG att publicera en rad andra spel inom flera olika segment.

Det ska dock nämnas att dessa spelare befinner sig fortfarande i konceptstadiet, något som innebär att man har lång väg att gå innan gemene man får möjligheten till att ta del av spelen i fråga.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.