Lördag 21 januari 2023 – Årets mest spännande P2E-spelplattform i form av Meta Masters Guild har hittills mäktat med att samla in extra kapital i form av $815 000 dollar från en rad ivriga investerare. Det hela är ytterst imponerande med tanke på att presale-fasen endast pågått under 10 dagar!

En andra etappen av presale-fasen initierades nyligen, något som i sin tur medför att kursen för $MEMAG-token kommer stiga ytterligare. Faktum är att för varje ny etapp som inleds kommer kursen i fråga att stiga avsevärt.

Den andra etappen av presale-fasen (totalt sju) initierades nyligen, där kursen återspeglas av $0,01300 per token – en höjning med 30% i jämförelse med den första etappen där $MEMAG-token erbjöds till en kurs om $0,01000 per token.

Under den sjunde och sista etappen av pre-sale fasen kommer kursen för $MEMAG-token att ha stigit till $02300 dollar per enhet, något som i sin tur återspeglar en prisökning i form av 129% jämfört med den andra etappen.

Meta Masters Guild ämnar profilera sig som kungen på tronen när det kommer till hållbara spelformer som även erbjuder möjligheten till att tjäna riktiga pengar. För att uppnå detta mål har man lärt sig av de misstag som b.la konkurrenter i form av Axie Infinity exponerat sig för.

Meta Masters skapar spel vilka ämnar återspeglas av en hög spelupplevelse, där mottot projiceras i form av att “spela och tjäna” och ej av “spela för att tjäna”. Man försöker således gå i samma fälla som P2E-konkurrenterna, vilka ofta ansetts sakna incitament öf ratt locka tillbaka spelarna i fråga.

Projektet är i slutfaserna med att slutföra den första spelet i form av en Meta Kart, som i mån och tycke liknar klassikerna Mario Kart. Det hela återspeglar för närvarande i ett avancerat utvecklingsstadium, något som innebär att det hela bör snart kunna avnjutas av den breda allmänheten.

I nuvarande takt kan Meta Masters Guilds andra etapp gällande presale-fasen för $MEMAG-token komma att slutföras någon gång under nästa vecka. Med andra ord bör man ej spilla tid på att vänta utan komma i gång med investeringar omgående för att ej missa möjligheten att ta del av den låga kursen!

Analytiker förutspår att MEMAG-kursen har potential att stiga avsevärt

Analytiker bedömer att Meta Masters Guild har potential till att bli årets snabbast växande kryptovaluta – något som härleds till en 10x. Andra inom branschen, så som Crypto Boy m.fl. anser att projektet har potentialen till att stiga till ett värde om 1000x per token.

Projektet har ställt in siktet på att samla in minst $4,97 miljoner dollar i form av extra kapital, ett mål som med nuvarande takt skulle realistiskt sett kunna uppnås under en period om endast några veckor.

Det hela innebär att investerare måste agera ganska omgående om de önskar vara med på det hela. En annan fördel med det uppsatta målet om $4,97 miljoner dollar är att det hela möjliggör realiseringen av projektplanen via en relativt sett blygsamma summa.

I och med det faktum att Meta Masters Guild fokuserar ingående på att utveckla spel för gemene man vilka önskar nyttja sina portabla enheter till ändamålet, snarare än att behöva förlita sig på konsoler.

Föregående innebär i sin tur att det hela kommer ej att återspeglas av stora omkostnader – något som ska tilläggas tenderar att vara mer regel än undantag när det kommer till traditionella AAA-spel.

Gamearound Studio utvecklar det första spelet i form av Meta Kart Racers

Meta Masters Guild har initierat ett nära samarbete med Gamearound, en välrenommerad aktör när det kommer till utveckling av portabla spel. Man kommer således att ansvara för att utveckla den första spelet för projektet, något som redan nämnts kommer återspeglas i form av Meta Kart Racers.

För att delta i Meta Kart väljer förväntas spelarna välja ut respektive fordon och förare, inklusive den bana som de ämnar tävla på. Det ska även nämnas att Meta Kart är gratis att spela, samtidigt som det hela återspeglas av en mängd olika funktioner vilka erbjuder möjligheten till att generera solida avkastningar.

Enligt teamet bakom Meta Kart kommer vederbörande att erbjudas möjligheten till att avnjuta det hela via antingen solo via arkadläget eller genom att utmana andra spelare via de så kallade PVP-tävlingar (eng. player-vs-player).

För att finansiera sitt deltagande använder man sig av den inhemska token i form av $MEMAG, något som b.la erbjuder möjligheten till att köpa och uppgradera sina förare och tillhörande fordon via Meta Masters Guild Store.

Genom att ta del av spelet via arkadläget erbjuds man möjligheten till att kamma hem ytterst sällsynta NFT:er. Det ska även nämnas att Meta Masters Guilds NFT:er projiceras i form av spelbara karaktärer, samtidigt som de återges via 3D-grafik.

Gamearound har nyligen utvecklat ett spel för Boohoo

Gamearound har redan utvecklat ett spel för en av de största aktörerna inom mode – Boohoo – ett börsnoterat bolag med intäkter på över en miljard dollar. Förutom Meta Kart har Meta Masters Guild två andra spel som de arbetar med, vilka ska tilläggas båda ligger i konceptstadiet.

Meta Masters World är ett mobilspel som utformats för att att bygga, utforska och erövra som skapats av Gamearound. Det tredje spelet, som också befinner sig i konceptstadiet, återspeglas av Raid NFT.

Meta Masters Guilds verkställande direktör i form av Gabriel Hristov kommenterade nyligen projektets fortsatta framgång med följande kommentar: “Vi är dedikerade till att erbjuda roliga och spelbara webb3-mobilspel med hållbara ekonomier i spelet. Vi planerar snart att släppa uppdateringar vilka ämnar lyfta fram nya plattformsfunktioner, inklusive NFT:er och staking.”

Han avslutade det hela med följande: “För tillfället återspeglas nutid som en ytterst spännande tid för MEMAG-ekosystemet, där vi ser fram emot att vara med på denna resa tillsammans med vår växande gemenskap.”

MEMAG:s och GEMS roll i Meta Masters Guild-ekosystemet

Alla de spelformer vilka återspeglas inom Meta Master Guild använder sig av $MEMAG-token, vilka i sin tur kan med enkelhet konverteras till spelets inhemska valuta som gå under namnet GEMS.

Det är genom att återspeglas som en tillgångstoken till plattformens olika spel som $MEMAG skapar ett mervärde. I takt med att spelen blir mer populära kommer även token att bli betydligt mer värdefull.

De så kallade GEMS vilka projiceras i form av tillgångar bygger ej på en blockkedja. Det hela innebär i sin tur att token kan ej klassas som en tradionella token utan existerar endast inom spelets ekosystem.

Dock har det hela en stor fördel, nämligen det faktum att GEMS härleds som en App Store-vänlig produkt, något som i sin tur innebär att det hela kommer sannolikt ej att stöta på några större hinder när det kommer till utvärderingsprocessen som varje app behöver gå igenom.

Meta Masters Guild utvecklar också webbläsarbaserade versioner av sina spel.

Meta Masters Guild riktar sig till en växande sektor

Enligt Newzoo Research återspeglas den mobilbaserade spelindustrin av hisnande intäkter i form av $77,2 miljarder dollar under 2020. Uppgifter från Statista påvisar att de totala intäkterna (enbart) inom segmentet för racingspel uppgick till $2,68 miljarder dollar under år 2022.

Web3-decentralisering sätter aktörerna och deras behov i första plan, än så som tidigare varit fallet där kommersiella intresset dikterat det hela. Genom att erbjuda hållbara spel vilka erbjuder spelare möjligheten att både tjäna pengar men även äga de tillgångar vilka de införskaffar inom spelet är något som idag saknas i de traditionella spelformerna.

De investerare vilka väljer att gå med tidigt i presale-fasen gällande Meta Masters Guild har chansen att ta utgör en del av den snabbast växande sfären inom underhållningsindustrin än något som i grund och botten bygger på avancerad kryptoteknik.

Presale-fasen av Meta Masters Guild är öppen för alla intressenter. Det enda man behöver göra för att delta är att koppla till sin kryptoplånbok varav man förvärvar $MEMAG-token via antingen Ether (ETH) eller Tether (USDT).

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.