Meta Masters Guild är ett projekt som under en förhållandevis kort period lyckats cementera sin position som ett av de mest intressanta spelkoncepten på länge. En av de främsta element som det hela återspeglas av är möjligheten att tjäna pengar under tiden som man spelar.

I samband med att denna text utformas har man lyckats samla in $1,5 miljoner under en period om endast några veckor. För närvarande pågår den tredje etappen, som för övrigt ämnar avslutas idag, något som i sin tur kommer höja den existerande kursen för $MEMAG-token ytterligare.

Under tiden som den tredje etappen pågår kommer kursen att återspeglas av 30% högre i jämförelse vad den erbjuds till under den inledande fasen. Det hela innebär att kursen stigit från $0,01000 dollar till $0,01300 dollar per token.

Potential till en imponerande 129% kursökning

Presale-fasen gällande Meta Masters Guild är (som redan nämnts) planerad att utgöras av totalt sju etapper. Med tanke på att kursen återspeglas av ett värde om $0,02300 dollar per token kommer det hela att projiceras av en 129% ökning vid jämförelse med den kurs som $MEMAG ämnar säljas till.

När det kommer till målet gällande insamlat kapital återspeglas det hela av en förhållandevis blygsam mål – $4,97 miljoner dollar – något som man är på god väg att uppnå i och med hur presale-fasen utvecklat sig hittills.

I rollen som investerare bör man ej ödsla tid på att vänta, utan istället komma igång med investeringen redan idag. Genom att göra det kommer man fortfarande kunna förvärva $MEMAG-token till en betydligt lägre kurs än vad det hela ämnar säljas till i ett senare skede.

Meta Masters Guild ämnar revolutionera spelmarknaden

Play-to-earn (P2E) har kommit att positionera sig som en av de mest revolutionerande tillämpningarna när det kommer till kryptosfären. Själva konceptet är dock ingen ny företeelse, något som innebär att man behöver tänka i nya banor.

Ett av de förhållningssätt man ämnar anamma är att undvika samma misstag som en rad konkurrenter tidigare fått erfara. För att vara mer precist räcker det med att nämna ett konkret exempel i form av Axie Infinity.

Projektet i fråga byggde på samma koncept som Meta Masters Guild, men återspeglades av en förhållandevis kort succé. Många analytiker menar på att misslyckandet berodde främst på sättet som play-to-earn aspekten återspeglades på.

Mer konkret fokuserade teamet bakom Axie Infinity att fokusera på att maximera avkastningen, samtidigt som man ej såg till spelarnas bästa. Detta härledes b.la till de repetitiva och framför allt tråkiga uppgifterna som det hela projiceras av, något som innebar att man ganska snart övergav spelet i sin helhet.

Meta Masters ämnar undvika att gå samma öde till mötes genom att fokusera på att engagera spelarna och säkerställa att de fortsätter att komma tillbaka till de spel som plattformen i fråga erbjuder.

Meta Kart Racers återspeglas av en hög potential

Meta Kart Racers är en titel som förutom att vara helt kostnadsfri att delta i, även kommer att erbjuda möjligheten till att tjäna pengar i samband med att man tar sig an de olika utmaningar vilak man ställs inför.

Även om titeln i fråga fokuserar i första hand på att spelas via portabla enheter kommer även att kunna avnjutas via en webbläsare. Det hela innebär således att spelet i fråga är i själva verket plattformsoberoende.

När man spelar i P2E-läget kommer man kunna tjäna in belöningar via spelets egen valuta i form av GEMS. Det hela kommer sedan att kunna omvandlas till den inhemska token $MEMAG – som i sin tur kan omvandlas till b.la NFT:er.

Samarbetar med en rad auktoriteter

Som ett led i att ta det hela till högre nivåer har teamet bakom Meta Masters Guild tagit beslutat att etablera samarbete med flera ledande instanser. Här återfinns ledande partners inom branschen för blockkedjor och utveckling.

Meta Kart Racers, som för övrigt blir den första spelet som ämnar publiceras av Meta Masters Guild befinner sig för närvarande i slutskedet av utvecklingsfasen, något som ämnar slutföra sav utvecklingsstudion Gamearound.

När det kommer till blockkedjan har man valt att etablera ett nära samarbete med RWaltz, en aktör som idag samarbeta med en rad andra högprofilerade aktörer där b.la 100XCoin, BTC Bizarre, Probit Exchange m.fl. återfinns.

Teamet bakom Meta Masters Guild har vid sidan av Meta Kart Racer även arbetat aktivt med att ta fram två andra spelkoncept, vilka vid tiden som denna text utformas befinner sig i konceptstadiet.

När det kommer till de nämnda titlarna härleds till Meta Masters World, som ämnar erbjuda spelarna möjligheten att skapa, bygga och erövra under tiden som man deltar i spelet. Den andra spelet i konceptstadiet härleds till Raid NFT – där den detaljerade informationen kring titeln varit förhållandevis knapphändig hittills.

Alla med $MEMAG-token kan investera i projektet

Ju tidigare man väljer att investera i Meta Masters Guild, desto högre potential för betydande avkastningar i samband med att $MEMAG-token listas via de publika CEX- och DEX-kryptobörserna.

Den pågående presale-fasen gällande Meta Masters Guild är i skrivande stund öppen för alla intressenter. För att man ska komma i gång med investeringar behöver man först och främst koppla sin kryptoplånbok.

I skrivande stund kan man använda sig av antingen Meta Mask och/eller Wallet Connect. Vidare behöver man även inneha antingen Ether (ETH) och/eller Tether (USDT) i sin ägo för att komma i gång med investeringarna i den pågående presale-fasen.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.