Nyligen publicerad forskning påvisar att den så kallade “mining” av Bitcoin (BTC) är betydligt mer hållbar än man initialt hade trott. Det hela härleds till en av de främsta Bitcoin-experterna på marknaden i form av Daniel Batten!

Batten, som för närvarande verkar i form av en oberoende forskare vid Cambridge Universitetet publicerade nyligen en studie där han menar på att man gravt underskattat Bitcoins potential när det kommer till hållbar energi.

Enligt data som publicerats i studien kan mer än 50% av “BTC-mining” härledas till förnybara energikällor. Själva studien utfördes på uppdrag av Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) som ett led i att få en bättre överblick gällande användningen av BTC kontra elkonsumtionen.

Dock utelämnade den CCAF-modell som nyttjades för studien i fråga ett antal punkter där b.la självförsörjarande källor exkluderats. Sedan 2019 har CCAF:s anammat en rad ansträngningar vilka avser bredda indexets omfattning.

Det hela fokuserar framförallt på att tillhandahålla alla de fundamentala element vilka krävs för att uppnå en omfattande förståelse gällande Bitcoins inverkan på den omkringliggande miljön.

Kan man lita på den data som återspeglas?

Svaret på ovanstående fråga kan enligt forskarna simuleras genom att tillämpa en reviderad modell. För att Bitcoins hållbara energianvändning ska återspeglas under en nivå om 50% måste minst en av följande premisser uppfyllas:

  • Fyra av de största “mining”-verksamheterna gällande Bitcoin drivs i hemlighet av 100% kolbaserade energi.
  • ERCOT (operatören av Texas elnät) har överrapporterat sina verkliga siffror gällande förnybar energi i form av en så kallad “faktor fyra”.
  • Trots den globala utbredningen av “miners” från Kazakstan ökade dess Bitcoin-mining från 13,2% till 20%.

Enligt forskarna baseras dessa resultat på de ursprungliga CCAF-studierna, vilka för övrigt dateras tillbaka till 2019 och således behöver revideras ingående!

Miljövänliga alternativ till Bitcoin (BTC)

Är man en förespråkare av grön energi, samtidigt som man strävar efter att minska sina C02-utsläpp bör man överväga att investera i några av de miljövänliga alternativen till Bitcoin (BTC).

Härnäst kommer vi att redogöra för två av de mest intressanta – C+Charge och IMPT – vilka för övrigt många investerare menar på står sig som de främsta när det kommer till den miljövänliga aspekten!

C Charge (CCHG)

Den Ethereum-baserade projektet ämnar förändra sättet gällande hur ägarna av elbilar förhåller sig till laddningen av vederbörande fordon. C+Charge ämnar erbjuda en sömlös och transparent plattform när det kommer till laddnings av elfordon, något som i sin tur baseras på den så kallade blockchain-teknologin.

Det hela är ett försökt till att demokratisera den svåråtkomliga branschen för koldioxidkrediter, något som för övrigt de stora kommersiella bolagen traditionellt sett haft monopol på.

Katalysatorn i det hela återspeglas av den app, som för närvarande ännu befinner sig i utvecklingsfasen. Det hela ämnar underlätta vardagen för otaliga elbilsägare genom att göra det enklare att spåra, schemalägga och finansiera laddningen direkt via appen.

Via appen kommer förarna även att kunna erhålla information i realtid gällande de laddningsstationer vilka återfinns i närheten, där b.la priser, energiförbrukning och kötid utgör några av de element vilka ämnar projiceras.

Det hela kommer bygga på $CCHG – plattformens egna styrningstoken som främst kommer nyttjas till att finansiera laddningen av elfordon. Token kan för närvarande köpas till en kurs om 0,016 USDT.

IMPT.io (IMPT)

IMPT.io har kommit att bana vägen för andra miljövänliga projekt efter att man genomfört en av de mest lyckade presale-faserna som någonsin skådats! Det hela återspeglas av en rad anslutna bolag där vederbörande belönas med så kallade koldioxidkrediter för varje gång man spenderar pengar via nätverket i fråga.

Några av världens största bolag har valt att gå med i det hela där giganter i from av b.la Microsoft, Netflix, Amazon, Macy’s valt att gå med i kampen mot de alarmerande föroreningarna!

Plattformen erbjuder intressenter den unika möjligheten att välja projekt vilka går i linje med de personliga intressena. Tanken med det hela är att inspirera individer genom att uppvisa den positiva effekt som deras spenderade har på den omkringliggande miljön.

Relaterade artiklar: