Kryptovalutor tillhör ett ekosystem där volatilitet återspeglas som ett vanligt förekommande element, något som återspeglas av oförutsedda ökningar hos kursen i fråga, samtidigt som det hela regelbundet exponeras för nedåtgående perioder. MEMAG - Meta Masters Guild prisförutsägelse 2023-2025

För att bredda din förståelse för ämnet i fråga, samtidigt som vi redogör ingående för den MEMAG-prisförutsägelse som vi ämnar diskutera ingående i denna guide kommer vi att tillämpa en rad element som underlag för det hela.

Några av de element vilka vi kommer att ta i beaktning för att kunna projicera en adekvat analys återspeglas av b.la auktoritära källor, nyheter, marknadsrörelser, forskning, m.fl. Syftet med det hela är att prognosera hur kryptot kan komma att utveckla sig fram till 2025 när det kommer till den existerande kursen.

Meta Masters Guild MEMAG prisprognos 2023 – 2030

I en tid då den rådande björnmarknaden utmärker sig inom marknaden för kryptovalutor är det inte lätt att förutspå den potentiella utvecklingen, framförallt med tanke på den volatila aspekten som det hela återspeglas av.

När det kommer till Meta Masters Guild pågår projektets förköpsfas med full fart, där kursen vid tiden som denna text utformas återspeglas av ett värde i form av 0,007 Tether (USDT) per MEMAG-token.

  • Slutet av 2023: Meta Masters Guild MEMAG är en token som återspeglas som den inhemska token när det kommer till Play to Earn (P2E) med en aktiv gemenskap vid tidpunkten för den första förköpsfasen. Den beräknade kursen i slutet av 2023 efter att den sista etappen av förköpsfasen slutförts är planerad att projiceras av en kurs i form av 0,023 USDT per MEMAG-token.
  • Slutet av 2025: Efter tre år kommer MEMAG att ha listats via flera MEMAG-token, något som innebär att i slutet av 2025 bedömer man att det hela kommer att återspeglas av ett mervärde i form av 0,027 USDT per token.
  • Slutet av 2030: Med en etablerad P2E-spelplattform, ett expanderande metaverse inklusive ett antal NFT:er som investerings- och handelstillgång kan MEMAG:s kurs komma att överskrida 0,034 USDT per token.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Meta Masters Guilds prishistorik

Meta Masters Guild lanserades i slutet av 2022, där kryptot ämnar profilera sig som ett riktmärke när det kommer till framtidens Play-To-Earn-plattformar. Cirka 350 miljoner MEMAG-token kommer att finnas tillgängliga under den pågående förköpsfasen.

Det hela kommer i sin tur att återspeglas i form av sju etapper, där var och en av dessa kommer tilldelas 5 miljoner MEMAG-token var. Under den pågående första etappen återspeglas kursen av ett värde i form av 0,007 USDT per MEMAG-token.

Det ska noteras att USDT-kursen är ekvivalent ett värde om €0,0066 per token. Det hela innebär att den för närvarande bedöms vara undervärderad, något som i sin tur innebär att kryptot klassas som en deflationistisk token.

Den kurs som token förväntas att listas via de CEX-börsen i samband med att förköpsfasen avslutas förväntas bli 0,023 USDT, dvs. 0,021 EUR. Dock behöver man först och främst beskåda ett antal aspekter vilka vi anser vara viktiga att analysera övergripande.

MEMAG:s inträde på kryptobörserna

Med en kurs på 0,023 USDT per MEMAG-token, som för övrigt kryptot förväntas handlas till kommer återspeglas av en trefaldig ökning i jämförelse med den nuvarande kursen på 0,007 Tether (USDT) per MEMAG-token.

Dock finns det potential för betydligt högre ökningar än så, något som kan jämförelse med exempelvis Shiba Inu token. Det hela kom att stiga 114% under de första 24-timmarna efter att token erbjuds till gemene man.

I samband med att MEMAG listas via auktoritära kryptobörser vilka projiceras i form av b.la CoinMarketCap och CoinGecko kan vi få komma att beskåda en betydligt högre kurs än den prognoserade.

Självklart behöver man dock komma ihåg att det finns inga garantier för något, framförallt med tanke på den volatila aspekten som kryptosfären återspeglas av. Det faktum att man sällan kan förutse kursen för de kommande timmarna vittnar om en kurs som återspeglas av en hög ovisshet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Samarbeten mellan GameFi och Metaverse

På en konkurrensutsatt P2E-spelmarknad står och faller ett projekt med huruvida vederbörande lyckats forma ett nära samarbete med ledande aktörer vilka återspeglas inom sfären.

Meta Masters Guild planerar att tillkännage flera samarbeten med ledande kryptokonstnärer och utvecklare vilka anses ha en auktoritär koppling till P2E-spel och metaverse. Det hela förväntas (sannolikt) inverka positivt på den rådande kursen för Meta Masters Guild token.

NFT:er och mobilspel

Meta Masters Guild planerar att utveckla en serie NFT:er vilka ämnar projiceras via olika delar av sina spel, något som i sin tur ämnar förse investerare med ytterligare möjligheter till att generera avkastningar i framtiden.

memag games

På samma sätt har projektet införlivat en stark komponent när det kommer till spel via portabla enheter, något som innebär att både existerande och framtida spelare kommer få möjligheten att avnjuta en adrenalinfylld spelupplevelse.

Styrning och satsning

MEMAG-token kommer att fungera både som en verktygs- och styrningstoken, något som i sin tur innebär att samhällets stöd för plattformen i fråga kan visa sig vara avgörande när det kommer till att ta kursen till betydligt högre nivåer.

Förutom ovanstående element kommer det även att erbjuda en funktion vilken erbjuder möjligheten till att ta del av extra avkastningar beroende på hur många token som man innehar för närvarande.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Meta Masters Guild MEMAG kursförutsägelse för 2023

Meta Masters Guild-projektet arbetar på ett av de mest betydelsefulla blockkedje-protokollen inom kryptosfären, nämligen ingen mindre än den auktoritära och omtalade Ethereum-nätverket.

Denna plattform erbjuder möjligheten till att skapa dApps vilka för övrigt utgör mer än 50% av det spirande ekosystemet gällande decentraliserad finansiering (DeFi), och i många fall spelfinansiering (GameFi).

I samband med att denna artikel publiceras återspeglas kursen för Meta Masters Guild som den lägsta, något som för övrigt projiceras i form av 0,007 Tether (USDT) per MEMAG-token.

MEMAG roadmap 2023

Teamet bakom Meta Masters Guild-projektet arbetar för närvarande med att revolutionera denna spelplattform när det kommer till P2E-sfären med en rad intuitiva funktioner vilka ligger i “pipen”.

Via projektets decentraliserade spelorienterade ekosystem kommer spelarna att kunna dra nytta av en rad belöningar i utbyte mot deras närvaro och lojalitet när det kommer till plattformen i fråga.

Vänligen uppmärksamma det faktum att alla Meta Masters Guild-spel kommer specifikt att använda sig av MEMAG-token som valuta när det kommer till de transaktioner vilka man ämnar genomföra inom ekosystemet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Prisprognos för Meta Masters Guild 2025

Under 2025 förväntas Web 3.0 ha befäst sin innovativa roll, framförallt när det kommer till det finansiella ekosystemet, inklusive det sätt som användare valt att förhålla sig till internet i övrigt.

Vi har en förhoppning om att Meta Masters Guild-teamet kommer att kunna dra nytta av denna potential och ansluta sig till de bästa kryptovalutorna i samband med att Web3.0 introduceras till den breda allmänheten.

Enligt teamet kommer Meta Masters Guild-projektet att omfatta ett GameFi-metaverse där användarna kommer att kunna delta i flera olika spel genom att nyttja sina existerande MEMAG-tokens.

I takt med att projektet ökar i popularitet kan kursen gällande MEMAG komma att öka explosionsartat mellan åren 2024 och 2025. Mer konkret menar vi på att det finns utrymme för att öka med cirka 0,025 Tether (USDT).

Företag som Meta, men även Sony, Microsoft, inklusive välrenommerade finansinstitut så som JP Morgan, förbereder sig för att investera i metaverse på allvar, där man följer utvecklingen av Web 3.0 med ett stort intresse.

Dessutom fortsätter industrin gällande videospel sin uppåtgående trend, vilket i sin tur innebär att allt betydligt fler spelare är villiga att betala för att ta del av en adrenalinfylld spelupplevelse som återspeglas av en hög kvalitet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Meta Masters Guild 2030 MEMAG prisförutsägelse

Även om det är svårt att förutse hur ett projekt kan komma att utveckla sig i framtiden är en sak säker, nämligen det faktum att den färdplan som presenteras för Meta Masters Guilds påvisar att spelet i fråga kommer att vara föremål för en intensiv utveckling under de närmaste åren.

Det hela innebär att plattformen för Meta Masters Guild kommer att växa och expandera betydande, något som kommer i sin tur kommer erbjuda möjligheten till betydligt mer intuitiva inslag.

Metaverse kan visa sig utgöra en annan viktig del av utvecklingen, där den begränsade NFT-serien kan naturligtvis komma att nyttjas som ett adekvat bete till att locka spelare från GameFi-ekosystemet, inklusive de investera vilka återspeglas inom den privata sfären.

Huruvida Meta Masters Guild uppnått sitt mål gällande kursen under 2030 återstår dock skrivet i stjärnorna. Dock finns det en hög potential med tanke på de element som projektets återspeglas av att uppnå de uppsatta målen.

Det ska även nämnas att partnerskap och integrationer kommer utgöra viktiga ingredienser när det kommer till huruvida projektet i fråga ska lyckas, något som ska tilläggas är något som MEMAG-token arbetar med intensivt.

ovanstående tillväxtfaktorer kan komma att driva på kursen gällande Meta Masters Guild upp till 0,030 USDT per token (eller mer). Det hela gäller särskilt om man lägger till det faktum att MEMAG återspeglas som en deflationär token, med ett begränsat totalvärde i form av € 1 miljard.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Positivt och negativ utveckling för MEMAG

Kryptovalutor är i naturen extremt volatila. En betydande nedgång kan komma att följa efter att token i fråga stigit snabbt i värde under en förhållandevis kort period. Med detta underliggande ideal i åtanke har vi kunnat förutspå en potentiella högsta/lägsta-nivå för MEMAG-token.

Med ovanstående i åtanke har vi valt att utforma en överskådlig tabell, som i sin tur ämnar projicera den genomsnittliga kursen för Meta Masters Guild (MEMAG) under de kommande åren:

År Maximal potential Minsta möjliga potential
2023 0,023 USDT 0,007 USDT
2024 0,027 USDT 0,019 USDT
2025 0,030 USDT 0,023 USDT
2030 0,5 USDT 0,070 USDT

Vad används Meta Masters Guild-valutan till?

Att förstå användningsområdena för en tillgång är grundläggande när det kommer till att kunna fatta adekvat investeringsbeslut. Just därför anser vi att man bör fokusera ingående på att göra sig införstådd med de aspekter vilka vi ämnar belysa härnäst gällande MEMAG.

Vi rekommenderar även att man fokusera på att använda sig av den kommande analys- och handelsverktyget i form av Dash 2 Trade, där en betaversion redan finns tillgängligt för testning. För mer information, vänligen besök projektets officiella webbplats.

Transaktioner

Memag the plan

MEMAG-kryptovalutan återspeglas i grund och botten som ett verktygstoken, något som i sin tur innebär att alla transaktioner i nätverket avvecklas med hjälp av den digitala tillgången.

Dessa transaktioner omfattar blockkedjan, kostnader för modellanvändning, insats och utbytet av token gällande NFT:er samt en rad andra aspekter vilka man kan tänkas vara viktiga att ta hänsyn till.

Styrning

MEMAG-token nyttjas även för att kunna delta i den så kallade DAO (Decentralized Autonomous Organization) något som rent konkret erbjuder investerare möjligheten att delta i omröstningen gällande de framtida versionerna av plattformen.

När det kommer till DAO (Decentralized Autonomous Organization) utgör det hela en viktig mekanism inom Web3.0-rörelsen i och med att det hela erbjuder gemene man möjligheten att inverka på hur plattformen i fråga kommer utformas i framtiden.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Vad är det som kan komma att inverka på kursen för MEMAG?

Som kryptovaluta reagerar Meta Masters Guild på en rad externa stimuli, något som rent konkret härleds till positiva nyheter, inklusive en bredare tillväxt av den rådande gemenskapen.

För att göra dig införstådd med vad som kan komma att påverka det hela övergripande ämnar vi projicera en rad viktiga aspekter vilka kan komma att leda till en accelererad utveckling för MEMAG-token.

Integrering och antagande

Integration utgörs en viktig del av ett projekts långsiktiga framgång. Om andra plattformar visar sig vara villiga att samarbeta med projekt vittnar det hela om att projektet kan komma att locka till sig betydligt fler investerare på längre sikt.

Meta Masters Guild har redan bekräftat att man etablerat ett antal partnerskap inom GameFi-industrin vilka man ämnar tillkännage inom en kort period. Vi bedömer således att plattformen står sig rustad för att möta den accelererad tillväxt som prognoseras äga rum under de kommande åren.

NFT-marknaden

memag ntfs

NFT-ekosystemet återspeglas av ett marknadsvärde med över $22 miljarder dollar. Meta Masters Guilds lansering inom kryptosfären i form av den första vågen projiceras av NFT:er vilka ämnar släppas tillsammans med den inhemska marknadsplatsen

Det hela hoppas man kommer leda till att fler spelare och tillika investerare kommer välja att söka sig till plattformen i och med de eftertraktade NFT:erna. Föregående ämnar leda till en ökning av kursen gällande MEMAG -token med tanke på den roll som den ämnar inneha.

Närmare sagt kommer MEMAG-token att spela en viktig roll i form av en användnings- och bytesvaluta när det kommer till de transaktioner vilka återspeglas inom det inhemska ekosystemet i samband med köp av de NFT:er som erbjuds.

Aktiv gemenskap

Det är ingen lätt uppgift att få ett projekt att växa och bli föremål för en stor spridning, framförallt när det kommer till den konkurrensutsatta sfären för kryptovalutor. Sedan projektet Meta Masters Guild introducerades på marknaden har det hela kommit att växa med stormsteg.

Kryptovalutan har redan nämnts runt om i flera branschrelaterade medier, samtidigt som fler omnämnanden väntas i takt med att fler investerare blir varse om den pågående förköpsfasen.

Vänligen notera att Meta Masters Guild även erbjuder möjligheten till att integrera med andra intressenter via deras officiella Telegram-kanal. För att läsa mer om det hela rekommenderar vi att man besöker den officiella webbplatsen för projektet i fråga.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Hur köper man MEMAG-token?

Köpprocessen utgör en viktig del när det kommer till att investera i ett nytt token. När det kommer till MEMAG-token återspeglas den av en ytterst smidigt och enkel process, något som vi ämnar belysa övergripande härnäst.

Som ett led i att avrunda guiden kommer vi härnäst att redogöra för hur man går tillväga rent konkret för att investerat MEMAG-token. Vänligen uppmärksamma det faktum att MEMAG kan för närvarande endast förvärva via den pågående förköpsfasen.

Om du aldrig tidigare investera i token vilka erbjuds via en förköpsfas är det viktigt att göra sig påmind om det faktum att man erbjuds möjligheten till att investera den underliggande tillgången via en ytterst rabatterad kurs.

Med ovanstående i åtanke, låt oss nu återspegla steg-för-steg hur man går tillväga rent konkret för att investera i MEMAG-token via den förköpsfasen!

Steg 1: Skapa en kryptoplånbok

MetaMask

För att komma igång med investeringar behöver man först och främst registrerar sig för en kryptoplånbok för att kunna delta i förköpsfasen av MEMAG-token. Detta krävs för att interagera med blockkedjan, samtidigt som man får möjligheten att genomföra transaktionen i fråga.

Även om det existerar en rad kryptoplånböcker på marknaden rekommenderar vi dock till våra läsare att fokusera på att främst använda sig av MetaMask.

Plånboken är gratis att använda och har visat sig utgöra ett av de säkraste alternativen på kryptomarknaden. MetaMask kan med enkelhet installeras i form av ett webbläsartillägg eller app.

Steg 2: Köp Ethereum

Metamasters Guild nyttjar Ethereum-nätverket som blockkedja när det kommer till den interna transaktionsinfrastrukturen. Följaktligen kommer förköpsfasen av MEMAG-token att genomföras mot ETH. I och med ovanstående behöver man ha tillräckligt med ETH lagrade hos den valda kryptoplånboken.

Om man för närvarande saknar innehav av Ether (ETH) rekommenderar vi att man använder sig av eToro. Aktören står sig som en av de mest välrenommerade på marknaden, samtidigt som köpprocessen återspeglas av en hög användarvänlighet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Steg 3: Koppla till plånboken och investera i MEMAG-token

Efter att man förvärvat tillräckligt med ETH får man möjligheten till att delta i förköpsfasen gällande MEMAG-token. För att åstadkomma det hela, vänligen besök webbplatsen för projektet i fråga.

Memag Connect wallet

Härnäst behöver man välja att klicka/trycka på knappen “Anslut plånbok”. Nedan projiceras det hela i form av en skärmdump. Vänligen notera även att du kan välja att använda dig av alternativet Trust Wallet om så önskas.

Nu behöver man endast knappa in den önskade mängden MEMAG-token. Processen initieras genom att klicka på “Köp MEMAG”. Godkännandet av transaktionen i fråga slutför processen i fråga.

Vi behöver även göra dig uppmärksam på det faktum att token kommer ej att återspeglas via den valda kryptoplånboken per omgående, något som kan komma att orsaka en del förvirring, särskilt bland det som aldrig befattat sig med processen.

Det ska dock nämnas att det hela beror på att token kan komma att begäras när den pågående förköpsfasen slutförts i sin helhet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Är MEMAG den bästa valutan att köpa under 2023?

Meta Masters Guild har dragit nytta av den uppenbara tillväxten inom kryptospelsbranschen, framförallt när det kommer till P2E-spel. Vidare återspeglas förköpsfasen av en förhållandevis låg kurs, något som innebär att man får möjligheten att förvärva det hela till en betydligt lägre kostnad.

Vi rekommenderar även att man förutom att investera i Meta Masters Guild även funderar över att investera i ett annat projekt som återspeglas av en rad likheter med MEMAG, nämligen den hajpade och omtalade RobotEra.

Projektet i fråga har en väl utstakad och utarbetat plan med målet att bli ett riktmärke för P2E-metaverse-spel, där spelarna i fråga erbjuds möjligheten till att ta del av en levande och aktivt metaverse.

TARO-tokens, som för närvarande kan förvärvas via den egna förköpsfasen, projiceras i form av en nytto-token inom metaverse för RobotEra på samma sätt som MEMAG ämnar tjäna Meta Masters Guild-ekosystemet.

TARO:s förköpsfas har redan resulterat i att man kommit att samla in mer än $200 000 dollar, något som i sin tur påvisar att TARO återspeglas som ett adekvat alternativ för närvarande.

Med en metod som återspeglas av intuitiva avatar- och bot-NFT:er erbjuds spelarna möjligheten till att förvärva virtuell mark. Det hela kan i sin tur säljas via den inhemska marknaden.

Detta spelbaserade altcoin, i likhet med Meta Masters Guild, återspeglas av en hög nivå av prestanda under en pågående björnmarknad, samtidigt som det hela återspeglas som ett adekvat alternativ när det kommer till att diversifiera sina investeringar.

För närvarande pågår den första etappen gällande RobotEra. Där token i fråga värderas till 0,02 USDT. Dock kommer den att successivt öka till 0,032 USDT per token. Vid lanseringen kan dess värde komma att explodera på ett sätt som liknar Meta Masters Guilds prisprognos.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Slutsats

I den här guiden gällande prognosen för Meta Masters Guild har vi tagit en närmare titt på prishistoriken gällande MEMAG-token, deras utbud och den troliga utveckling i samband med att förköpsfasen avslutas, samtidigt som MEMAG-token listas via CEX- och DEX-börser.

Med en ambitiös färdplan kan en konsolidering av plattformen förse investerare med en adekvat avkastning. För närvarande pågår den första etappen för MEMAG, något som erbjuder möjligheten till att förvärva token till ett förhållandevis lågt krus.

Det hela återspeglas som ett utmärkt tillfälle att investera i MEMAG-token, något som vi redan nämnt har potential att resultera i en 4x avkastning i samband med att förköpsfasen avslutas officiellt.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Vanliga frågor

Är kryptovalutan MEMAG en bra investering?

Hur mycket är Meta Masters Guild-token värt?

Kan Meta Masters Guild nå ett värde om €1?

Var kan jag köpa MEMAG-tokens?