För knappt ett år sedan öppnade kryptobörsen Binance upp en filial inom rikets gränser. Det hela skulle fungera som en väckarklocka för alla de svenska spararna, men även bidra till att ändra deras inställning när det kommer till investeringar i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) – för att nämna några.

Det hela utgjorde även ett försök att återställa kryptobörsens rykte, som under juni 2021 förbjöds att verka inom Storbritannien på grund av att United States Department of Justice (DOJ) eller USA:s justitiedepartement valde att inleda en utredning gällande plattformen.

Man fokuserade framför allt på huruvida Binance gjort sig skyldiga till penningtvätt och skattebrott, en utredning som i skrivande stund ännu ej slutförts i helhet, samtidigt som Binance balanserar på en tunn lina!

Den verkställande direktören står under hård press

Grundaren av Binance, Changepeng Zhao, som inom kryptosfären ofta refereras till som C.Z återspeglas för närvarande som ett av världens rikastes personer. Faktum är att flera källor utnämnt C.Z att vara lika förmögen som Facebooks (Meta) grundaren Mark Zuckerberg.

Changepeng, som grundande Binance 2017, lyckades ganska omgående profilera kryptobörsen som en auktoritet inom kryptosfären. Idag är bolaget värt över $300 miljarder dollar, något som motsvarar ett värde 6x högre än för den närmaste konkurrenten Coinbase.

Under den gångna veckan hamnade Binance återigen i rampljuset då den amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) valde att åtala de styrande för olaglig derivathandel, något som även inkluderar Changepeng Zhao.

Några dagar senare rapporterade konkurrenter Coinbase om att Interpol ska ha utfärdat en internationell arresteringsorder på Changpeng Zhao (CZ), något som i skrivande stund ännu ej bekräftats officiellt!

Kommer Binance att försättas i konkurs?

Huruvida Binance kommer att försättas i konkurs är förstås ännu för tidigt att sia om. Dock befinner man sig under hård press, där man hittills åtalats på flera ytterst allvarliga punkter, vilka i slutändan kan komma att betyda slutet för den populära kryptobörsen.

Skulle utfallet av åtalet mynna ut i en fällande dom kommer det vara ytterst svårt för Binance att resa sig från det hela, framför allt med tanke på att börsens rykte kommer att få sig en ordentlig törn.

Som investerare behöver man tänka objektivt, där man planerar för både ett scenario där Binance frias från anklagelserna, samtidigt som man även smider planer på hur man ska förhålla sig till det hela om Binance döms i amerikansk domstol.

Alternativa kryptoprojekt

Som ett led i att skydda tillgångarna från en eventuell Binance konkurs bör man fokusera på att sprida riskerna. Ett sätt att förhålla sig till det hela är att placera kapital i kommande kryptoprojekt, vilka för närvarande exponeras via en så kallad presale-fas.

Om du inte är bekant med begreppet “presale-fas” ämnar det hela bidra till att hjälpa kryptoprojekt få in kapital för att kunna realisera alla sina planer med projektet, samtidigt som investerare får möjligheten att förvärva plattformens token till en förmånlig kurs!

För närvarande pågår två intressanta presale-faser vilka vi rekommenderar till våra läsare. Den första återspeglas av Ecoterra, som under en period om några dagar samlat in över $63,000.

Det hela bygger på att belöna användarna för varje gång som vederbörande väljer att bidra till miljön. Ett konkret exempel härleds till att användarna erhåller token för varje pantad burk och PET-flaska!

Vår andra rekommenderade projekt härleds till, Metropoly, där användarna erbjuds möjligheten till att investera i fysiska fastigheter, dock via så kallade NFT-fraktioner. Det hela innebär att man får möjligheten att äga en fraktion av fastigheten till så lite som $100!

Själva fastigheten kan b.la säljas ut i andra hand, samtidigt som man erhåller intäkter via de hyror som Metropoly samlar in. Intäkterna i fråga baseras på andelen ägande något som i sin tur innebär att ju större fraktion av fastigheten man äger, desto högre hyresintäkter

Mer av denna författare: