En ny och revolutionerande Web3-plattformen har tagit marknaden gällande träning och hälsa med storm under de senaste veckorna! Det hela stavas “Fight Out”, ett projekt som kommit att förändra sättet som utövare förhåller sig till träning och hälsa.

Den största förändringen härleds till att man erhåller adekvata belöningar i form av $FGHT-token för varje gång som man väljer att ägna sig åt en specifik aktivitet. Med andra ord tjänar man pengar för varje gång som man tränar!

Ovanstående utgör just konceptet bakom det hela, där teamet bakom Fight Out ämnar förändra sättet hur vi förhåller oss till träning genom att förse utövarna med ett sätt att både äta kakan och ha den kvar under tiden som man ägnar sig åt en specifik aktivitet.

Konceptet “move-to-earn” (M2E) är dock ej något nytt, utan har redan anammats av flera andra aktörer tidigare, där framförallt STEPN och Sweatcoin härleds som några av de mer välrenommerade.

Dessa projekt ämnar belöna användarna i samband med att de ägnar sig åt en specifik aktivitet. Dock kommer Fight Out att skilja sig från nämnda aktörer i form av att man ämnar bli den första plattformen som erbjuder utövarna möjligheten att tjäna token – oberoende av träningsform.

Genom att anamma ovanstående förhållningssätt till träning hoppas Fight Out kunna uppmuntra utövarna till att anamma och upprätthålla en betydligt mer aktiv och hälsosam livsstil.

För alla de utövare vilka kämpar med att motivera sig själva till att träna tillhandahåller Fight Out ett nytt tillvägagångssätt som ett led i att återuppliva passionen när det kommer till träning och hälsa.

Fight Out håller en av de mest spännande presale-faserna under 2023

För att finansiera utvecklingen av sin applikation och Web3-ekosystemet genomför Fight Out för närvarande en presale-fas av sin ytterst populära $FGHT-token, något som utgör själva katalysatorn i det hela.

Vidare kommer även $FGHT-token att nyttjas till att b.la finansiera de medlemskapsnivåer, träningsprogram, pt-timmar, uppgradering av den personliga avataren, samt till att förvärva en rad artefakter vilka återspeglas inom det hela.

Presale-fasen äger rum med full fart och anses av många vara en av de mest lyckade under 2023. Föregående härleds som ett av de mest lyckade, där man endast befinner sig i den andra etappen, samtidigt som man samlat in över $4 miljoner dollar!

Under den pågående etappen erbjuds $FGHT-token till en kurs om 0,02010 USDT. Dock kommer det hela att stiga i samband med att man initierade den tredje etappen, något som kommer återspeglas av en kurs i form av 0,0333 USDT.

Den pågående presale-fasen är planerad officiellt att avslutas den 31-mars. Dock bedömer flera analytiker och markandsexpert att det hela kan mycket väl komma att avslutas betydligt tidigare än så – framförallt om det hela fortsätter att samla in kapital i denna takt!

Man har definierat ett hårt tak på $15 miljoner dollar, något som innebär att det hela kommer avslutas antingen den 15 mars eller när man samlar in $15 miljoner dollar – beroende på vilken av dessa som inträffar först.

Potential för betydligt högre nivåer än så

En rad kryptoanalytiker och experter är dock övertygade om att $FGHT-token kan komma att uppnå betydligt högre nivåer i samband med att tillgången listas via de publika kryptobörserna.

Man bör dock ej vänta för länge med att investera i $FGHT-token, något som innebär att man bör välja att gå med i det hela redan idag för att ta del av den förmånliga och rabatterad $FGHT-kursen.

Som läsare behöver man även vara medveten om det faktum att potentiella investerare bör vara medvetna om det faktum att Fight Out kommer att hålla en “giveaway” som återspeglas till ett värde om $250 000 dollar!

För att delta i det hela behöver man dock äga ett specifikt antal $FGHT-token, något som i sin tur kommer berättigas en till att erhålla den inträdesbiljett som kvalificerar en för utlottningen i fråga.

Vad är Fight Out för något?

Fight Out är en helt ny Web3-baserat projekt som ämnar revolutionera hur utövare förhållande sig till träning och hälsa. Katalysatorn för det hela återspeglas av den mobila app som enligt Fight Out är planerad att lanseras någon gång under den andra kvartalet för 2023.

Appen och ekosystemet kommer att baseras på en tokeniserad ekonomi, där utövarna kan tjäna belöningar i samband med att de slutför de M2E-utmaningar vilka projiceras i det hela.

Fight Out kommer att återspeglas som en prenumerationsbaserad tjänst. Det hela innebär att alla de utövare vilka väljer att finansiera sitt medlemskap med $FGHT kommer att erhålla en 25% rabatt.

Appen i fråga återspeglas även av den så kallade REPS-token, något som ska tilläggas kan endast nyttjas inom appen till att förvärva de artefakter vilka erbjuds. Rent konkret kan man köpa till PT-timmar, uppgradera avataren, finansiera konsultationer med personliga tränare m.fl.

Projektet ämnar även sammanföra de fysiska och Web3-världarna. Man har även mål att initialt etablera 20 fysiska gym runt om i världen, där placeringarna kommer baseras på den antalet $FGHT-innehavare.

Det hela anammar ett mer holistiskt tillvägagångssätt när det kommer till att spåra och belöna utövarna i samband med att de väljer att ägna sig åt den utvalda träningsformen och/eller aktiviteten.

Det hela ämnar särskilja sig betydande från den förhållningsätt som tillhandahålls av b.la STEPN, något som innebär att det hela kräver ej inga dyra inköp för att man ska kunna ta del av det hela.

 

Relaterade artiklar: