Framtiden för move-to-earn (M2E) anses stå och falla med Fight Out-projektet. När det kommer till konceptet har aldrig något liknande projicerats till den breda folkmassan – åtminstone ej i samma omfång.

Även om konkurrenter tidigare försökt förmå utövaren att engagera sig mer i träning genom att förse vederbörande med adekvata belöningar har man aldrig gått så långt som att locka med finansiella incitament.

Det hela anses vara en nyckelfaktor, samt det faktum som kommer bidra till att projektet får den omfång som man hoppas på. Vi har redan fått en försmak gällande hur allmänheten förhåller sig till projektet i form av den pågående presale-fasen.

I samband med att denna text utformas har presale-fasen gällande Fight Out mäktat med att samla in över $3,5 miljoner, något som man mäktat med att uppnå under en period om endast några veckor.

Det hela antyder om att projektet är här för att stanna, där en betydande andel investerare valt att söka sig till projektet. Här hittar man både investeringsmedvetna spekulanter, inklusive utövare vilka har en förkärlek till allt som har med träning att göra.

En annan aspekt som kommit att locka investerare till projektet härleds till att Fight Out bygger på den så kallade blockkedjetekniken, något som många expert menar på är avgörande för projektets utbredning.

Investera under presale-fasen och erhåll en bonus

Teamet bakom Fight Out har uttalat sig officiellt om att alla investerare vilka väljer att investera under presale-fasen kan räkna med att belönas med en bonus upp till 50% – något som för övrigt kommer tilldelas i form av $FGHT-token.

Man behöver dock understryka att investerarna behöver låsa sitt innehav under den längsta perioden för att berättigas bonusen. Detta innebär i sin tur att man ej kommer kunna nyttja sitt $FGHT innehav till andra ändamål under tiden som låsningsperioden gäller.

En stark koppling till den fysiska sfären

Fight Out definieras som ett projekt som i grund och botten bygger på att deltagarna belönas med en adekvat mängd token för varje gång som man väljer att ägna sig åt en av de aktiviteter vilka plattformen har stöd för.

En annan intressant aspekt som Fight Out-projektet ämnar tillämpa som ett led i att förankra sin koppling till den fysiska sfären härleds till de 20 gym vilka man ämnar ställa upp runt om i världen.

Utplaceringen av dessa kommer att baseras på spridningen av $FGHT-innehavare. Detta innebär i sin tur att de städer som förfogar över flest individer vilka äger en betydande andel $FGHT-token kommer att vara först ut när det kommer till utbyggnad av Fight Out-gymmen.

I ett senare skede kommer man även att sprida uppbyggandet av gymmen, dock kommer de inledande 20 gym att utgöra ett pilotprojekt där man ämnar undersöka hur stort intresset som utövarna faktiskt har när det kommer till konceptet.

Appen utgör centralpunkten i det hela

En annan viktigt element som behöver nämnas i sammanhanget är att det inte är obligatoriskt att gå med i de Fight Out-gym vilka man ämnar börja bygga efter att $FGHT-token listas via de publika kryptobörserna.

Dock kommer gymmen i fråga att skilja sig marknad från de gym vilka man kommit att vänja sig vid. Det hela ämnar nämligen utrustats med kameror, sensorer och andra element vilka ämnar registrera den träning som man väljer att ägna sig åt via dessa.

Istället ligger fokus på att uppmuntra utövarna att ladda ner den intuitiva app som projektet bygge på, något som för övrigt är obligatoriskt för att man överhuvudtaget ska kunna delta i det hela.

Första gången som man starta upp Fight Out-appen kommer man att även behöva besvara en rad frågor. Informationen som samlas in från de svar som man förser appen med kommer användas som underlag för att konfigurera appen efter de personliga behov som man definierat.

För att nämna ett konkret exempel kommer informationen från de svar vilka man försett appen b.la att nyttjas som underlag till att forma din avatar som för övrigt utgör en av centrala punkterna i det hela.

Kursen gällande $FGHT-token ökar stiger konstant under presale-fasen

Presale-fasen gällande Fight Out-projektet pågår i full takt i samband med att denna text utformas. Det ska även tilläggas att presale-fasen förväntas sälja ut förhållandes snabbt, där projektet som redan nämnts kommit att samla in över $3,5 miljoner.

Just därför bör man fokusera på att investera i presale-fasen redan idag för att kunna förvärva $FGHT-token till den lägsta möjliga kursen. Kom ihåg att ju längre tid man väntar, desto dyrare kommer det blivit att förvärva token i slutändan.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

 

Relaterade artiklar: