Fight Out är ett helt nytt projekt när det kommer till möjligheten att tjäna pengar under tiden som man ägnar sig åt en fysisk aktivitet. Det hela har blivit föremål för en stor uppmärksamhet runt om i medier under de senaste månaderna.

Projektet har som mål att belöna utövarna för varje gång som de väljer att fokusera på en hälsosam och proaktiv livsstil. Det ska dock nämnas att själva konceptet inte är något nytt i sig.

Sanningen är den att STEPN-projektet härleds som pionjärer inom området, medan Fight Out har tagit det hela ett steg längre genom att även erbjuda möjligheten att tjäna in pengar under tiden som man utövar sin aktivitet.

En annan aspekt som Fight Out ämnar tillämpa för att skilja sig från mängden är att teckna avtal med välrenommerade ambassadörer, vilka man sedan kommer använda sig av för att göra allmänheten varse om varumärket.

Fight Out förser individer med individer vid valet att träna i metaverse

Det faktum att man erbjuder möjligheten till att tjäna in monetära medel under tiden som man ägnar sig åt sin favoritaktivitet sporrar individer till att förbli aktiva. Teamet bakom Fight Out insåg potential med det hela där man valde att fokusera på att skapa ett varumärke som ämnar främja både hälsa och träning.

Ett stort antal individer inom kryptosfären tenderar att spendera alldeles för mycket tid på att sitta vid skärmen istället för att ägna sig åt sin favoritaktivitet. Det hela har medför allvarliga konsekvenser, något som Fight Out ämnar råda bot på.

Fight Out-appen är utformad för att fungera som en personlig tränare som i sin tur vägleder individen adekvat till att uppnå sina träningsmål. För varje gång som man väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet kommer man att belönas med en adekvat mängd $FGHT– och $REPS-tokens.

Det hela kan i sin tur att nyttjas inom den metaverse som Fight Out återspeglas inom, där man b.la kan uppgradera sin avatar, investera i ett privat träningspass med en personlig tränare m.fl.

Dessutom arbetar teamet aktivt för att överbrygga klyftan mellan den fysiska och den virtuella världen, något som man ämnar uppnå genom att sätta upp över 20 gym runt om i världen.

Den första gymmet är planerad att öppnas upp någon gång under den första kvartalet för 2023, något som man hoppas kommer bidra till att skapa en engagerad gemenskap av individer.

Delta i presale-fasen av Fight Out i dag – redan $3,5 miljoner dollar insamlade

Presale-fasen gällande Fight Out har hittills mäktat med att samla in extra kapital i form av mer än $3,5 miljoner dollar. Det hela får anses vara exceptionellt imponerande med tanke på att kryptosfären för närvarande befinner oss i en djup björnmarknad där många projekt kämpar för att identifiera finansiering för sina idéer.

Presale-fasen kommer att återspeglas via flera etapper, där kursen i fråga kommer att stiga för varje ny etapp som inleds. Det hela innebär i sin tur att ju tidigare man väljer att gå med i det hela, desto högre möjlighet till större avkastningar.

I samband med att $FGHT-token börjar erbjudas till försäljning via de stora kryptobörserna, något som för övrigt ämnar äga rum i samband med att den pågående presale-fasen avslutas.

Vi vill dock uppmärksamma dig att investeringar i kryptoassocierade projekt förknippas ofta med stora risker. Just därför bör man aldrig investera mer pengar än vad man har råd att förlora.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

 

Relaterade artiklar: