Den svenska kryptomarknaden har återspeglats av en signifikant nedgång, där en rad populära kryptovalutor i form av b.la “kungen på tronen” – Bitcoin (BTC) – upplevt en betydande värdeminskning.

Andra populära krypton vilka sjunkit i värde härleds till så kallade meme-token, där b.la Shiba Inu (SHIB) och Dogecoin (DOGE) återfinns. Faktum är att det inte var så länge sedan som dessa ingick som en naturlig del av de svenska investerares portföljer.

En av de händelser vilka kom att stärka populariteten gällande token i fråga härleds till att en viss Elon Musk valde att publicera en rad svårtolkade och kryptiska “tweets” via sitt officiella Twitter-konto.

Vid ett tillfälle publicerade Musk en tweet som av investerarna inom riket men även runt om i världen tolkades som en signal om att Tesla ämnar acceptera Shiba Inu (SHIB) som en adekvat betalningsmetod för deras elbilar.

Även om uttalandet från Musk förhållandevis snabbt tappade i omfång härleds ej det hela som den specifika anledningen till att att Shiba Inu (SHIB) och Dogecoin DOGE) kämpar med att hålla sig över ytan.

Istället är det avsaknaden av nytta som många menar på utgör den primära anledningen till den låga kursen. Till skillnad från andra krypton så som Ether (ETH) har Shiba Inu och Dogecoin ej ett tydligt definierad användningsfall.

Som ett resultat av det hela har många svenska och internationella investerare kommit att börja tappa förtroendet för token i fråga. Istället har man valt att styra om rodret mot andra investeringsformer, där en av de mer intressanta härleds till Love Hate Inu – ett projekt som vi ämnar diskutera övergripande härnäst!

Love Hate Inu: Det bättre alternativet

Love Hate Inu ($LHINU) återspeglas som den ultimata plattformen när det kommer till meme-token. Det hela baseras på ett ytterst intressant koncept i form av “Vote-to-Earn” där man erbjuder de svenska investerarna en unik möjlighet att delta i och skapa omröstningar.

Det ska även tilläggas att ämnena i fråga är ej begränsade på något sätt, där några av de populäraste härleds till politik, underhållning, sociala aspekter m.fl, samtidigt som de erbjuds möjligheten till att tjäna in värdefulla tokens.

Med tanke på den ökade inflationen i den svenska ekonomin, samtidigt som Shiba Inu och Dogecoin sjunkit i värde kan Love Hate Inu komma som ett välbehövligt tillskott som ett led i att skydda svenskarnas tillgångar.

Röstningssystemet som nyttjas via Love Hate Inu baseras på så kallad blockchain-teknik, något som i sin tur säkerställer att processen återspeglas av ett rättvist, transparent och säkert förhållningssätt.

Varför ska man välja att investera i Love Hate Inu

De svenska investerarna bör framförallt investera i Love Hate Inu som ett led i att diversifiera och således skydda sin investeringsportfölj mot den volatila aspekten som kryptomarknaden vanligtvis projiceras av.

En annan aspekt som härleds till det hela härleds till att Love Hate Inu projiceras som ett revolutionerande och blockkedja-driven röstningsplattform med kapaciteten att förändra det sätt som online undersökningar genomförs på.

Det faktum att projektet bygger på Ethereum blockkedja innebär att det hela erbjuder en betydligt mer beprövade och framförallt robust teknisk lösning som inte är möjlig att påverka vid ett senare skede.

I och med detta återspeglas Love Hate Inu ($LHINU) projektet av en hög nytta, något som till skillnad från Shiba Inu (SHIB) och Dogecoin (DOGE) förser vederbörande med ett genuint mervärde.

Med tanke på att den svenska marknaden gällande online undersökningar befinner sig i en hög expansion kommer den inhemska token i form av $LHINU Love Hate Inu med största sannolikhet stiga i värde!

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att $LHINU i samband med listningar via de publika kryptobörserna kommer garanterat att återspeglas av en betydligt högre krus – något som erbjuder möjligheten till betydande avkastningar – förutsatt att man investerare i det hela under den inledande etappen.

Information gällande Presale-fasen

  • Startdatum (presale-fas): 08/03/2023
  • Slutdatum (presale-fas): 08/05/2023

Etapp Kurs Antal tokens Token % Totalt Slutdatum
1 $0,000085 11,250,000,000 12,5% $956,250 (Mjuklansering) + 7,5 dagar
2 $0,000090 11,250,000,000 12,5% $1,012,500 7,5 dagar
3 $0,000095 11,250,000,000 12,5% $1,068,750 7,5 dagar
4 $0,000105 11,250,000,000 12,5% $1,181,250 7,5 dagar
5 $0,000115 11,250,000,000 12,5% $1,293,750 7,5 dagar
6 $0,000125 11,250,000,000 12,5% $1,406,250 7,5 dagar
7 $0,000135 11,250,000,000 12,5% $1,518,750 7,5 dagar
8 $0,000145 11,250,000,000 12,5% $1,631,250 7,5 dagar
Totalt 90,000,000,000 100% $10,068,750

  • Hårt tak $10,068,750
  • 100 000 000 000 tokens totalt
  • 90 000 000 000 tokens tillgängliga under presale-fasen
  • 10 000 000 000 tokens för listningar via börserna
  • Ethereum-nätverket
  • REG 20

Relaterade artiklar: