Vote-to-Earn projektet Love Hate Inu ($LHINU) har i skrivande stund samlat in över $1,5 miljoner dollar, med mindre än 24 timmar kvar innan den andra etappen av presale-fasen avslutas.

Trots att presale-fasen endast pågått under 2 veckor har det hela lockat till sig investerare inom en rad segment. För närvarande är $LHINU-token prissatt till $0,000090, dock kommer priset att stiga till $0,000095 i samband med att den tredje etappen inleds (mindre än 24-timmar kvar).

Potential till 10x avkastning

Love Hate Inu inledde sin presale-fasen genom att erbjuda $LHINU-token till en kurs på $0,000085 under den inledande etappen. I samband med att den sista etappen avslutas kommer $LHINU-token att återspeglas av en kurs på $0,000145.

Med ovanstående i åtanke kommer alla de investerare vilka valde att gå med i presale-fasen under den inledande etappen att ha genererat avkastningar på 70%, innan $LHINU-token listats via kryptobörserna.

För att verkligen förstå investeringspotentialen gällande Love Hate Inu behöver man komma ihåg att Shiba Inu ($SHIB) lanserades under augusti 2020 till en kurs på $0,000000000153 per token.

Sedan dess har $SHIB kommit att öka med 7,228,658%, för att slutligen nå en kurs på $0,00001060. Det hela motsvarar en vinst på ungefär 722,900x – sett till den initiala kursen.

Med ovanstående i åtanke bör det ej komma som en överraskning att flera analytiker är övertygade om att $LHINU-token har potentialen att generera 10x avkastningar i samband med att presale-fasen avslutas.

Love Hate Inu är den nya Shiba Inu

Love Hate Inu erbjuder möjligheten att aktivt delta i omröstningar – oberoende av ämne – i form av ett säkert och transparent sätt. Via en attraktiv varumärkesstrategi, som till skillnad från andra meme-token erbjuder mervärde är det lätt att se varför investerare valt att flockas kring det hela.

Med tanke på att Sverige återspeglas av en demokrati där varje enskild person har möjligheten att påverka bör Love Hate Inu-projektet vara ytterst intressant för gemene man – något som gäller även för alla de vilka nödvändigtvis saknar intresse för kryptosfären.

Ju mer du röstar, desto mer tjänar du

En annan intressant aspekt med Love Hate Inu härleds till de monetära belöningarna. Faktum är att ju mer man deltar i omröstningarna, desto mer kommer man att tjäna. För att delta i behöver dock deltagarna låsa sina $LHINU-token under minst 30 dagar.

Det hela är en medveten strategi som ämnar förhindra möjligheten att spammare och andra aktörer med maliciösa avsikter tillämpar strategier vilka har som mål att påverka utkomsten av omröstningarna.

Plattformen riktar sig dock ej endast till privata konsumenter utan även till kommersiella varumärken. Med föregående i åtanke kommer de kommersiella aktörerna att enklare locka fler till sina omröstningar – något man ämnar uppnå genom att erbjuda både $LHINU-token i kombinaton med NFT:er (icke fungibla tokens).

Love Hate Inu - Nästa Stora Meme Token

Vårt Omdöme

logo_love-hate-inu
  • Första Web3 Vote to Earn Plattformen
  • Säker, pålitlig och anonym röstning
  • Rösta på aktuella ämnen och tjäna $LHINU-tokens
  • Samla röststyrka genom att satsa $LHINU Tokens
logo_love-hate-inu

Vi behöver även nämna det faktum att Love Hate Inu nyttjar NFT-teknik på flera innovativa sätt, där kommersiella aktörer erbjuds möjligheten till att distribuera digitala rabattkoder, något som ytterligare kommer bidra till en högre medvetenhet om plattformen.

Så här investerar man i $LHINU

LHINU:s presale-fasen återspeglas som ett av de mest rättvisa inom kryptosfären för närvarande, i och med att 90% av det totala utbudet av 100 miljarder token erbjuds till försäljning.

För att investera i presale-fasen behöver man äga antingen Ether (ETH), Binance Coin (BNB) och/eller Tether (USDT). Det är även möjligt att köpa var och en av dessa token via den officiella Love Hate Inu-webbplatsen.

Den första etappen av Love Hate Inu-presale fasen inleddes den 8 mars, varav den sista (åttonde) etappen är planerad att avslutas den 8 maj. Nedan återspeglas detaljerade data gällande var och en av de inplanerade etapperna.

Etapp Token pris Antal tokens Token % Totalt pris Slutdatum
1 $0,000085 11,250,000,000 12,5% $ 956,250 (Mjuklansering) + 7,5 dagar
2 $0,000090 11,250,000,000 12,5% $ 1,012,500 7,5 dagar
3 $0,000095 11,250,000,000 12,5% $ 1,068,750 7,5 dagar
4 $0,000105 11,250,000,000 12,5% $ 1,181,250 7,5 dagar
5 $0,000115 11,250,000,000 12,5% $ 1,293,750 7,5 dagar
6 $0,000125 11,250,000,000 12,5% $ 1,406,250 7,5 dagar
7 $0,000135 11,250,000,000 12,5% $ 1,518,750 7,5 dagar
8 $0,000145 11,250,000,000 12,5% $ 1,631,250 7,5 dagar
Total 90,000,000,000 100% $ 10,068,750

Relaterade artiklar: