Vote-to-Earn kryptoprojektet Love Hate Inu ($LHINU) har samlat in över $2 miljoner dollar med mindre än 72-timmar kvar av presale-fasen. Projektet har uppmärksammats flitigt runt om i medierna där flera analytiker utnämnt $LHINU som nästa Dogecoin ($DOGE)!

Alla de investerare vilka valt att förvärva $LHINU under den första etappen ($0,000085 per token) prognoseras generera avkastningar upp till 70% i samband med listningen via kryptobörserna.

Flera experter menar på att $LHINU har potential att uppnå samma nivåer som de vilka härleds till Shiba Inu, som för övrigt lanserades under augusti 2020 till en kurs på $0,0000000000153 per token.

Sedan lanseringen har $SHIB kommit att öka med 7,228,658%, för att idag handlas till en kurs på $0,00001035 per token. Det hela återspeglar i sin tur en ökning på gigantiska 722,900x – sett till den inledande kursen.

Med målet att revolutionera branschen, samtidigt som man ämnar nyttja kraften hos blockkedjan i kombination med den positiva effekt som meme-token projiceras av kan investeringen i Love Hate Inu visa sig bli ett av de smartaste investeringsbeslut för gemene man!

Love Hate Inu är den nya Shiba Inu

Love Hate Inu projektet som erbjuder betydligt högre samhällsnytta än andra föregående meme-token så som Shiba Inu, Dogecoin m.fl. Plattformen låter dig delta i omröstningar via ett säkert, logiskt och framför allt transparent förhållningssätt.

Det hela bygger i grund och botten på Ethereum-blockkedjan, något som i sin tur förhindrar möjligheten att manipulera omröstningar i efterhand. Projektet riktar sig både till privata konsumenter och kommersiella varumärken, vilka med behändighet kan välja att utforma omröstningar vid varje given tidpunkt!

Kommersiella aktörer kommer att stimulera deltagande genom att locka individer med både fysiska och digitala incitament. Plattformen nyttjar även NFT-teknik till att b.la distribuera digitala kuponger via rabattkod, vilket många förutspår kommer bli en stor succé!

Via en attraktiv varumärkesstrategi som återspeglas av genuin samhällsnytta, till skillnad från andra meme-token i form av b.la Shiba Inu och Dogecoin, kombinerat med ett decentraliserat transparent röstningssystem är det uppenbart varför Love Hate Inu snabbt kommit att profilera sig som ett av de mest intressanta projekt under året!

Oberoende om du önskar rösta på huruvida Trump vinner nästa presidentval, sannolikheten för att Andrew Tate släpps ur det rumänska fängelset eller om Harry och Meghan väljer att flytta tillbaka till Storbritannien låter dig Love Hate Inu vara med och påverka!

Vote-to-earn är bättre än vote-to-play

Love Hate Inu bygger på en vote-to-earn-modell, samtidigt som det existera ej några begränsningar när det kommer till deltagande. Det hela innebär således att ju mer du röstar, desto mer kommer du att tjäna!

För att delta i omröstningarna behöver deltagarna satsa ett specifikt antal $LHINU-token under en period om 30 dagar. Det hela ämnar bidra till att säkra plattformen från maliciösa aktörer och andra likasinnade vilka strävar efter att påverka omröstningarna.

En annan positiv aspekt med Love Hate Inu är att konceptet bygger på en enkel idé, nämligen att sporra användarna till att delta i omröstningar vilka berör de ämnen som vederbörande brinner för!

Rättvis och transparent presale-fas

Det är ingen överdrift att påstå det faktum att presale-fasen gällande Love Hate Inu står sig som ett av de mest rättvisa, med tanke på att 90% av det totala utbudet på 100 miljarder $LHINU-token erbjuds till allmän försäljning.

Föregående innebär att till skillnad från andra kryptoprojekt vilka bedrivits med maliciösa avsikter kommer teamet bakom Love Hate Inu ej kunna påverka värdet på token genom att manipulera den rådande kursen!

För att investera i Love Hate Inu behöver du använda dig av antingen Ether (ETH), Binance Coin (BNB) eller Tether (USDT). Vänligen notera även att $LHINU-token återspeglas ej av en låsningsperiod i likhet med många av de andra kryptoprojekt vilka återspeglas på marknaden för närvarande!

Etapper

Etapper Token pris Antal tokens Token % Totalt Slutdatum
1 $0,000085 11,250,000,000 12,5% $956,250 (Mjuklansering) + 7,5 dagar
2 $0,000090 11,250,000,000 12,5% $1,012,500 7,5 dagar
3 $0,000095 11,250,000,000 12,5% $1,068,750 7,5 dagar
4 $0,000105 11,250,000,000 12,5% $1,181,250 7,5 dagar
5 $0,000115 11,250,000,000 12,5% $1,293,750 7,5 dagar
6 $0,000125 11,250,000,000 12,5% $1,406,250 7,5 dagar
7 $0,000135 11,250,000,000 12,5% $1,518,750 7,5 dagar
8 $0,000145 11,250,000,000 12,5% $1,631,250 7,5 dagar
Totalt 90,000,000,000 100% $10,068,750

Tokenomics

  • Hårt tak $10,068,750
  • 100 000 000 000 tokens totalt
  • 90 000 000 000 tokens tillgängliga under presale-fasen
  • 10 000 000 000 tokens reserverade (kryptobörser)
  • Ethereum-blockkedja
  • REG 20

Relaterade artiklar: