Vote-to-Earn plattformen Love Hate Inu ($LHINU) går från klarhet till klarhet! Under tisdagen samlade man in över $250,000 för att mindre än 24-timmar senare samla in ytterligare $300 000!

För närvarande har man samlat in strax över $550,000 där man fullständigt flyger fram mot målet på $956,250! Det återstår mindre än tre dagar innan kursen stiger från nuvarande $0,000085 till $0,000090.

Älska eller hata Elon Musk!

Konceptet Love Hate Inu, som många experter klassar som ett av de mest intressanta kryptoprojekt under året bygger i grund och botten på den unika idén att nyttja innovativ blockkedjeteknik.

Via blockkedjan ämnar man förse användarna med möjligheten att delta i transparenta och framförallt icke-manipulerbara röstningssystem. Några av de mer intressanta omröstningarna vilka återspeglas via plattformarna härleds av möjligheten till att älska/hata Elon Musk, vidare till att rösta fram den bästa elbilen!

Dessutom kommer varumärken vilka önskar nyttja det transparenta förhållningssättet som plattformen genomsyras av att kunna tillgodoräkna ytterligare en mekanism för att nå ut till kunderna!

Varje gång som en användare väljer att delta i en omröstning kommer hen att belönas med plattformens egna token – $LHINU. Samtidigt kommer användarna att behöva spendera intjänade $LHINU-token för att kunna delta i omröstningarna!

LHINU har potential att bli nästa Shiba Inu

För att friska upp ditt minne lanserades Shiba Inu under augusti 2020 med en kurs på $0,000000000153. Sedan dess har Shiba Inu-krusen ökat med 7,228,658% där den under en period såldes till 0,00001106 dollar per token!

För att bespara dig huvudräkningen återspeglar det hela en avkastning på 722 857x! Även om det är omöjligt att sia om huruvida $LHINU kommer uppnå samma nivåer, bedömer många experter att token har alla förutsättningar att generera massiva avkastningar.

Påståendet grundas framför allt på att Love Hate Inu tillför till en genuin nytta – till skillnad från Shiba Inu och Dogecoin – vilka av många experter betraktas som ett meningslöst meme-token utan konkret nytta.

Love Hate Inu verkar inom en lukrativ bransch

Vid första anblicken kan Love Hate Inu betraktas som oseriös, framför allt med tanke på den lekfulla framtoningen. Dock måste man komma ihåg att plattformen verkar i en bransch som förväntas omsätta $3,2 miljarder dollar under 2023.

Varumärken, såväl som privata konsumenter, kan via några enkla konfigurationer initiera omröstningar via plattformen. Varumärken kommer att kunna stimulera deltagande via en rad incitament – både i fysiskt och digital form.

Genom att nytta NFT-teknik kommer intressenter att erbjudas möjligheten till att distribuera digitala kuponger och rabattkoder, något som många analytiker bedömer har alla förutsättningar att uppnå en hög popularitet.

Samtidigt menar analytikerna att kombination av den beprövade attraktionen hos meme-mynt med nyttan av ett användbart och pålitligt röstningssystem har $LHINU potential att överträffade succéerna Dogecoin och Shiba Inu flera gånger om!

Ju mer man röstar desto högre belöningar

Ekosystemet belönar deltagande och engagemang. Ju mer man väljer att rösta, desto mer kan man tjäna. I samband med att man deltar i Love Hate Inu-omröstningarna kommer man vara tvungen att låsa sina $LHINU-token under en period om minst 30 dagar!

Love Hate Inu-ekosystemet bygger i grunden på Vote Submission Platform, som ansvarar att styra de omröstningar vilka äger rum via plattformen, samtidigt som Management Dashboard ansvarar för att den transparenta processen.

Love Hate Inu-teamet kommer även att stå som värd för en rad olika omröstningar, något som ämnar säkerställa att intresserade användare erbjuds möjligheten att vid varje given tidpunkt göra sin röst hörd!

Super-rättvis och intressant presale-fas

Presale-fasen gällande $LHINU token återspeglas förmodligen som en av de mer rättvisa presale-faserna på länge. Det hela grundas framför allt på att 90% av det totala utbudet av 100 miljarder token blir tillgängliga för allmänheten.

Till skillnad från traditionella investeringar existerar det inga bankar vilka kan komma att påverka det hela. Istället förlitar sig projektet på ett eget ekosystem – något som låter ger investerarna fria tyglar!

För att investera i Love Hate Inu behöver man antingen äga Ether (ETH) och/eller Tether (USDT). Saknar man dock nämnda krypton går det även bra att förvärva dessa via den officiella webbplatsen för Love Hate Inu!

Relaterade artiklar: