Vote-to-Earn och meme-token Love Hate Inu (LHINU) har under en period av 48-timmar mäktat med att samla in över $250,000 dollar! För närvarande kvarstår endast 7 dagar innan kursen återigen stiger från $0,000085 till $0,000090.

Många investerare är överens om att $LHINU-kryptot har potential att bli en av de mest intressanta krypton under 2023. Man har även en stark tro gällande projektets framtida utveckling, framförallt med tanke på at Love Hate Inu återspeglas av en hög nytta, till skillnad från många andra meme-token!

Love Hate Inu och Donald Trump

Det faktum att Love Hate Inu bygger på en blockkedja innebär att omröstningarna inte är möjliga att manipulera i efterhand. Just därför kommer b.la Donald Trump, som både före, under och efter sin ämbetsperiod använt sig av uttrycket “fake news” ej längre kunna åberopa det hela – åtminstone ej när det kommer till omröstningar via Love Hate Inu-plattformen!

När det kommer till typen av omröstningar är det endast fantasin som sätter stop för vad som är möjligt. För att nämna ett konkret exempel kommer användarna att erbjudas till möjligheten att rösta på huruvida de vill (återigen) se Donald Trump som president, eller om Elon Musk bör lämna över Tesla-ledarskapet till någon annan!

För att eliminera möjligheten till att undergräva omröstningsmekanismen måste alla de vilka önskar delta i omröstningar att både äga och satsa ett specifikt anta $LHINU-token för att berättigas deltagande!

Branschen kommer aldrig att bli densamma igen

På ytan kan Love Hate Inu verka som ytterligare ett meme-token utan nämnvärd nytta – något som är dock är långt ifrån sanningen. Branschen gällande undersökningar prognoseras nämligen omsätta $3,2 miljarder dollar under 2023 – något som i sin tur vittnar om en gigantisk potential!

Love Hate Inu ämnar dra nytta av ovanstående genom att erbjuda både privatpersoner och etablerade varumärken möjligheten att lansera egna omröstningar, samtidigt som vederbörande belönas med token för varje gång som de väljer att delta!

Bland teamets intäktsgenererande idéer ingår även planer på att tillhandahålla en tjänst som gör det möjligt för olika varumärken att distribuera rabatter vilka i sin tur återspeglas i form av NFT:er (icke-fungibla tokens).

Genom att kombinera den beprövade attraktionen hos meme-mynt med nyttan av ett användbart och pålitligt röstningssystem har $LHINU alla förutsättningar att uppnå samma succé i likhet med b.la Dogecoin (DOGE) och Shiba Inu (SHIB).

Ju mer du röstar, desto mer tjänar du

Ekosystemet belönar deltagande och engagemang. Mer konkret innebär det hela att ju oftare man röstar, desto mer kan man tjäna! I samband med en omröstning via Love Hate Inu-plattformen behöver deltagarna låsa sina $LHINU-token under minst 30 dagar. Föregående ämnar begränsa risken för lycksökare men även eliminera risken för manipulering av data.

Love Hate Inu-ekosystemet består i grund och botten av två delar. Den första – i form av Vote Submission Platform – ansvarar för idéer och förslag på omröstningar. Den andra delen – i form av Management Dashboard – säkerställer en total transparens under tiden som omröstningen äger rum.

Enligt “whitepaper” kommer 10% av utbudet som ej säljs ut under presale-fasen att allokeras och nyttjas i samband med återkommande kampanjer, utveckling och utbetalning av Vote to Earn-belöningar.

Den officiella lanseringen av Love Hate Inu är planerade att äga rum under den tredje kvartalet 2023. Från och med den fjärde kvartalet kommer LHINU-innehavarna och intresserade varumärken att kunna skapa och marknadsföra sina egna omröstningar.

Love Hate Inu Presale-fas

Etapp Kurs Token Värde
1 $0.000085 11,250,000,000 $956,250
2 $0.000090 11,250,000,000 $1,012,500
3 $0.000095 11,250,000,000 $1,068,750
4 $0.000105 11,250,000,000 $1,181,250
5 $0.000115 11,250,000,000 $1,293,750
6 $0.000125 11,250,000,000 $1,406,250
7 $0.000135 11,250,000,000 $1,518,750
8 $0.000145 11,250,000,000 $1,631,250
Total 90,000,000,000 $10,068,750