Traditionellt sett återspeglas investeringar i fastigheter av dyra och stora lån, där banken i fråga pantsätter objektet som säkerhet när det kommer till återbetalning av den beviljade krediten.

Det hela kommer med största sannolikhet att förändras inom den närmsta framtiden, där kryptovalutor i form av Bitcoin (BTC), Ether (ETH) m.fl. kommer nyttjas i allt större utsträckning när det kommer till investeringar i fastigheter.

Faktum är att flera svenska bolag uppmuntrar aktivt kunderna att investera i kryptovalutor. En av dessa återspeglas av investmentbolaget Hansson & Hertzell (H&H) som menar på att fiatvalutor är ett passé och att man istället bör fokusera helhjärtat på kryptovalutor – framför allt när det kommer till investeringar i fastigheter!

Kryptovalutor jämförs med guld

Till skillnad från fiatvalutor vilka kan tryckas i oändlighet återspeglas både guld och kryptovalutor av ett begränsat antal. Det hela innebär att utbudet är ej obegränsat, utan både guld och kryptovalutor kan hypotetiskt sett komma att förverkas.

Det hela medför att kryptovalutor så som Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP) m.fl. kan i framtiden visa sig bli en bristvara, förutsatt att de fortsätter att säljas av i samma tak idag vill säga.

Ovanstående har resulterat i att många investerare valt att se sig om efter andra investeringsformer, där man specifikt valt att rikta in sig på investeringar i digitala tillgångar som skydd mot den ökade inflationen.

Enligt Vinshu Gupta – grundare och vd:n för Noceblox Blockchain återspeglas den årliga avkastningar gällande Bitcoin till över 400%, något som mer än tillräckligt vittnar om den lurkavatia potentialen.

Investera i fastigheter via NFT-fraktioner

Många potentiella investerare drar sig för att investera i fastigheter, något som framför allt härledas till det stora kapitalet som krävs för att överhuvudet ha en chans till att realisera köpet.

Ovanstående är något som kryptoprojektet Monopoly ämnar förändra i grunden. Genom att dela upp en fysisk fastighet i mindre delar, något som i sammanhanget klassificeras som NFT-fraktioner, ämnar projektet erbjuda möjligheten till alla att börja investera i fastigheter.

De dagar då man behövde ansöka om lån upp till flera miljoner anses idag vara ett föråldrat förhållningssätt när det kommer till investeringar i fastigheter. Faktum är att man kan komma igång med investeringarna till så lite som $100 – ekvivalent 1,000 kr!

Via Metropoly har man även möjligheten att investera i fastigheter vilka återfinns fysiskt runt om i hela världen. Det hela erbjuder möjligheten till att diversifiera sina investeringar ytterligare genom att slippa förhålla sig endast till den inhemska fastighetsmarknaden.

Möjligheten till passiva hyresintäkter

Metropoly erbjuder förutom investeringar i fastigheter även möjligheten att hyra ut sin del av fastigheten. Genom att låta plattformen hyra ut objektet kommer man att kunna generera passiva hyresintäkter utan att egentligen behöva lyfta ett finger!

Hur mycket som man kan tjäna per månad bestäms framför allt av andelen ägande. Med andra ord stiger hyresintäkter i paritet med fler investeringar, något som med tid kan mynna ut i en ytterst lukrativ fastighetsportfölj som i sin tur generera en välbehövlig och månadsbaserad inkomstkälla

Vänligen notera även att Metropoly sköter hela processen som associeras med uthyrningen fastigheten. Det hela innebär b.la tecknande av kontraktet, insamling av hyror, förvaltning av objektet etc.

Presale-fasen fortsätter att imponera

Presale-fasen för Metropoly fortsätter att övertyga, där man i skrivande stund samlat in över $910,000 dollar! För närvarande säljs 1 $METRO till en kurs på till $0,0625 dollar – något som är ekvivalent med cirka 0,67 kr!

Alla de investerare vilka väljer att investera i presale-fasen kommer att tävla om en lägenhet i världens största byggnad – Burj Khalifa, Dubai. Lägenheten har ett marknadsvärde på $1 miljon dollar.

Förutom det höga marknadsvärdet kommer den lyckliga vinnaren att kunna hyra ut fastigheten, något som enligt mäklaren kan generera hyresintäkter upp till $100,000 dollar per år!

Relaterade artiklar: